Dyma adeg y flwyddyn pan fydd y Swyddfa Dderbyn yn prosesu canlyniadau arholiadau hollAmbassador application on laptop screen ymgeiswyr Prifysgol Abertawe ac yn derbyn miloedd o alwadau ffôn hefyd gan ymgeiswyr sy’n chwilio am le drwy’r broses Clirio.

Eleni, rydym ni’n chwilio am help gan fyfyrwyr o bob rhan o’r Brifysgol sydd â diddordeb mewn staffio’r Llinell Gymorth.

  •  Bydd y Llinell Gymorth Clirio ar agor o ddydd Iau 18 Awst tan ddydd Gwener 26 Awst (gan gynnwys penwythnos 20-21 Awst).
  • Yn ogystal, rhaid i staff ddod i 1 sesiwn hyfforddi yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 1 Awst neu 8 Awst

Cyflwynwch gais yma! (more…)

Mawrth Mehefin 28th, 2022

Posted In: Negeseuon, [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

3 Comments

Mae Study UK yn chwilio am fyfyrwyr o’r UD sy’n astudio ar hyn o bryd ym Mhrifysgolion y DU ar unrhyw lefel (israddedig, ôl-raddedig) i gymryd rhan yn ei ymgyrch ‘I’m on my way’. Bydd y fideo yn dilyn arddull debyg i fideos ymgyrch ‘I’m on my way’, gan ddefnyddio ffilmiau a gynhyrchwyd gan y myfyrwyr. Dylai myfyrwyr â diddordeb gwblhau’r ffurflen ganlynol cyn gynted â phosib: https://forms.gle/AjBhwoUrQbduzUct8

Y dyddiad cau i gwblhau’r ffurflen hon yw dydd Mawrth 7 Mehefin. Fel diolch am eu hamser, bydd y cyfranogwyr a ddewisir yn derbyn taleb gwerth £200. Caiff y broses gastio ei chynnal gan Raw Research ar ran Study UK.

Mawrth Mai 31st, 2022

Posted In: Negeseuon, [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

Leave a Comment

People lifting weights in a gymP’un a oes gennych ddiddordeb mewn hyfforddiant cryfder neu waith cardio, mae gan ein campfeydd bopeth y mae ei angen arnoch.

Ceir yr holl wybodaeth am aelodaethau a chyfleusterau Parc Chwaraeon Bae Abertawe ar-lein yma.

 

 

 

 

Llun Mai 2nd, 2022

Posted In: Sport, [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

Leave a Comment

Students on bikesMae cymaint i’w weld a’i wneud yn Abertawe felly beth am gael hoe o’ch astudiaethau ac archwilio defnyddio Beiciau Santander? 

Mae’n bwysig iawn sicrhau eich bod chi’n cymryd seibiau go iawn rhwng astudio. A wyddech chi fod seibiau rheolaidd yn cynyddu ffocws, yn lleihau straen ac yn eich helpu chi i gofio gwybodaeth yn well wrth i chi ddysgu? Yn ogystal, mae ychydig o ymarfer corff ysgafn ac awyr iach yn siŵr o roi hwb i’ch hwyliau a lefelau eich cynhyrchiant! 

Mae aelodaeth flynyddol Beiciau Santander ar gael AM DDIM i holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe! Fel pe bai angen rheswm arall arnoch chi i ddefnyddio Beiciau Santander.

Mae’r cynnig aelodaeth am ddim, sydd ar waith tan 1 Medi 2022, yn rhoi’r 30 munud o bob taith am ddim (yna mae’n costio 50c am bob 30 munud wedi hynny).

Bydd angen i chi gofrestru gyda’ch cyfeiriad e-bost @abertawe.ac.uk i fod yn gymwys.

Ewch i’n gwefan am y manylion llawn.

Mwynhewch y daith feicio AM DDIM!

Iau Ebrill 28th, 2022

Posted In: Amrywiol, Travel, [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

Leave a Comment

People training in a gymByddwch yn actif yn gorfforol yn ystod y gwanwyn ym Mharc Chwaraeon Bae Abertawe. Gydag aelodaethau o £15 yn unig y mis i fyfyrwyr, mae rhywbeth at ddant pawb!

Cofrestrwch heddiw yma

Llun Ebrill 25th, 2022

Posted In: Sport, [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University