PlasticY Cyfrif Plastig Mawr yw’r archwiliad mwyaf erioed yn y Deyrnas Unedig i wastraff plastig aelwydydd, wedi’i greu gan ein ffrindiau yn Greenpeace ac Everyday Plastic er mwyn deall faint o blastig rydym ni’n ei ddefnyddio yn y DU a’r hyn sy’n digwydd iddo mewn gwirionedd.

Bydd y Cyfrif Plastig Mawr yn datgelu’r gwirionedd am faint o blastig mae aelwydydd yn ei daflu, a faint sy’n cael ei ailgylchu mewn gwirionedd. Bydd y genedl yn dod ynghyd er mwyn cyfrif ein gwastraff plastig am wythnos ym mis Mai, a bydd y dystiolaeth newydd yn hollbwysig i argyhoeddi’r llywodraeth, y cwmnïau mawr a’r archfarchnadoedd i weithredu’n uchelgeisiol ynghylch deunydd pacio plastig o’r diwedd. (more…)

Llun Mai 16th, 2022

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha, Sustainability

Leave a Comment

Exam buses welshYn ystod cyfnod yr arholiadau, o 9 Mai tan 1 Mehefin 2022, bydd bysus arholiadau arbennig am ddim yn casglu myfyrwyr o Gampws y Bae (y cilfannau bws gyferbyn ag adeilad y Ffowndri Gyfrifiadol) ac yn eu gollwng ger lleoliadau’r arholiadau:

  • Neuadd Brangwyn – Man Gollwng – Pont y Slip
  • Parc Chwaraeon Bae Abertawe (Neuadd Chwaraeon) – Man Gollwng – y safle bysus ar Lôn       Sgeti
  • Campws Singleton – Man Gollwng – o flaen Tŷ Fulton

Bydd y bysus yn gadael Campws y Bae ar yr amserau canlynol:

Amser dechrau arholiad bore: 9.30am
Coets o Gampws y Bae: 8.30am

Amser dechrau arholiad y prynhawn: 2pm
Coets o Gampws y Bae: 1pm

Bydd y bysus yn dychwelyd i Gampws y Bae o Gampws Parc Singleton (o flaen Tŷ Fulton) am 12.30pm a 4pm. (more…)

Gwener Mai 6th, 2022

Posted In: Negeseuon, Sustainability, Travel

Leave a Comment

SWELLMae’r 6 mis diwethaf wedi hedfan heibio!

Ers inni ail lansio SWell i staff a myfyrwyr ym mis Hydref, rydych wedi llwyddo i arbed 59,600 kg CO2 – cyfwerth â 60 taith awyren o Lundain i Efrog Newydd ac yn ôl.

Dyma rai ystadegau allweddol o ganlyniad i’ch gweithredoedd cadarnhaol:

  • 8,908 o ddyddiau di-gig
  • 6,566 o gwpanau a photeli tafladwy wedi eu harbed
  • 32,689,765 o gamau wedi eu cofnodi
  • 26,855 o filltiroedd wedi eu teithio’n gynaliadwy

Cliciwch yma i ddysgu am ein stori cynaliadwyedd a sut y gallwch ein helpu i’w hadeiladu!

 

Mercher Ebrill 13th, 2022

Posted In: Negeseuon, Sustainability

Leave a Comment

Person riding a Santander bicycleRydym yn gwerthfawrogi ei bod hi wedi bod yn gyfnod heriol ac mae angen hwb ar ein lles arnom!

Felly fel cynnig arbennig, ar gyfer eleni’n unig, mae aelodaeth flynyddol Beiciau Santander am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe!

Mae’r beiciau’n wych ar gyfer teithio o gampws i gampws, neu fel ychydig o ymarfer corff ysgafn amser cinio, ac maen nhw mor gyfleus a hawdd i’w defnyddio. (more…)

Llun Ebrill 4th, 2022

Posted In: Cynigio, Sustainability, Travel

Leave a Comment

A wyddoch chi fod dros 2 filiwn o dunelli o’r bwyd sy’n mynd i wastraff bob blwyddyn yn dal i fod yn iawn i’w fwyta? Mae hynny’n ddigon am 1.3 biliwn pryd! Mae’r Oergell Gymunedol yn ffordd wych o leihau gwastraff, wrth hefyd helpu pobl gael bwyd ffres yn ogystal â mynd i’r afael â thlodi bwyd. (more…)

Mawrth Mawrth 15th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University