Man sitting on bus looking through window Bydd eich Swyddog Teithio Cynaliadwy yn Y Coleg ar Gampws y Bae ddydd Iau 6ed Hydref i ateb eich cwestiynau a’ch helpu.

Bydd hyn yn digwydd Yn y prif gyntedd, Campws y Coleg, y Bae rhwng 12pm a 2pm.

Welwn ni chi yno!

Llun Hydref 3rd, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability, Travel

Leave a Comment

Female students in busGobeithio eich bod chi’n ymgartrefu’n dda (eto) i fywyd ar y campws. Dyma gyngor pwysig gan eich Swyddog Teithio Cynaliadwy:

  1. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud cais am Fy Ngherdyn Teithio er mwyn cael gostyngiad gwerth 1/3 ar eich holl deithiau bws yng Nghymru! – mae rhagor o wybodaeth (gan gynnwys meini prawf cymhwysedd) ar-lein yma
  2. Lawrlwythwch Ap First Bus – lle gallwch brynu tocynnau, gwirio nifer y seddau a phrynu tocynnau mewn un lle!
  3. Defnyddiwch mTickets yn yr ap i ddewis yr opsiwn tocyn gorau i chi – os ydych chi wedi cyflwyno cais am Fy Nhocyn Teithio, dewiswch ‘gyda Fy Nhocyn Teithio’
  4. Gallai tocynnau blynyddol ac adeg y tymor fod yn opsiwn da i chi – maent yn cynnwys holl wasanaethau First Cymru ac ardal lawer yn fwy!
  5. Gallwch ddangos eich tocyn adnabod myfyriwr i brynu tocynnau diwrnod rhatach ar y bws (gwasanaethau 8, 9, 10, 10a, 8a a 4, a’r X1, X5, X7 38 y tu allan i Gampws y Bae i orsaf Fysus Abertawe). Gallwch chi hefyd ddangos eich Fy Ngherdyn Teithio i arbed traean arall!

(more…)

Posted In: Sustainability, Travel

Leave a Comment

Student walking through singleton park Rydym ni’n gobeithio eich bod chi wedi cael haf gwych ac rydym ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi’n ôl i’r campws!

Mae ychydig o ddiweddariadau teithio pwysig hoffem ni sicrhau eich bod chi’n ymwybodol ohonynt:

Mae amserlenni bws Campws i Gampws bellach yn fyw ar y  tudalennau gwe teithio. Sylwer bod ambell newid i lwybrau eleni, gan gynnwys:

  •  Mae gwasanaeth gwennol 8A newydd sbon rhwng Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan a Champws Singleton, sy’n cysylltu â gwasanaethau 8, 9 and 10 i Gampws y Bae.
  • O nawr ymlaen, bydd y rhif 9 o Gampws Singleton yn mynd i Orsaf Fysiau’r Cwadrant yn Abertawe (Bae D) ac i Safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian ar ei ffordd i Gampws y Bae.
  • Bydd gwasanaeth gwennol newydd sbon, sef gwasanaeth 10a, yn teithio rhwng Canol y Ddinas (Ffordd y Brenin) a Champws y Bae, gan ddarparu gwasanaeth ychwanegol yn ystod oriau prysur i fyfyrwyr sy’n byw mewn llety yng nghanol y ddinas. Bydd hyn yn arwain at gynnydd mewn amlder gwasanaeth hyd at bob 7 munud.

Mae manylion pellach, gan gynnwys amserlenni, ar wefan First Cymru. (more…)

Mawrth Medi 13th, 2022

Posted In: Negeseuon, Sustainability, Travel

Leave a Comment

Student holding coffee cup and mobileMae yna sawl diwrnod ymwybyddiaeth yn canolbwyntio ar wastraff yn ystod mis Medi, yn cynnwys Wythnos Ailgylchu (19-25), Wythnos Dim Gwastraff (5-9) a Mis Medi Ail Law, sy’n ein cynorthwyo i reoli a lleihau ein gwastraff gyda’r cyngor gorau.

Mae gan y llwyfan SWell thema Dysgu a Gweithio sy’n ymroi i ddarparu arweiniad pellach tra’n eich gwobrwyo gyda Phwyntiau Gwyrdd.

Dechreuwch gyda’r gweithgaredd Cwpanau a Photeli sy’n cynnig 100 o Bwyntiau Gwyrdd bob wythnos yr ydych yn defnyddio opsiynau amgen y gellir eu hailddefnyddio ac osgoi eitemau tafladwy.

Os hoffech gymryd rhan yn y gwaith o lunio cynaliadwyedd yn y Brifysgol Abertawe, darllenwch fwy yma.

 

Mercher Awst 31st, 2022

Posted In: Negeseuon, Sustainability

Leave a Comment

Mae tîm ailgylchu Cyngor Abertawe wedi bod yn gweithio’n galed i roi gwybod i fyfyrwyr pryd mae eu diwrnodau casglu gwastraff yn y cyfnod cyn diwedd y flwyddyn academaidd.

Drwy gydol mis Mehefin a mis Gorffennaf, bob dydd Mawrth a dydd Iau, mae tîm hyrwyddo ailgylchu’r cyngor wedi bod yn curo ar gannoedd o ddrysau mewn ardaloedd yn y ddinas lle mae myfyrwyr yn byw, gan gynnwys Brynmill, Uplands, Mount Pleasant a St Thomas. (more…)

Llun Gorffennaf 18th, 2022

Posted In: Amrywiol, Sustainability

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University