Ambassador Gwnewch gais i fod yn Llysgennad Myfyrwyr ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2021-22 a chofiwch nodi eich bod chi’n siarad Cymraeg!

Ymgeisiwch Nawr

Dyddiad cau: Dydd Sul 9ed Ionawr 2022.

MAE CYMAINT O RESYMAU DROS DDOD YN FYFYRIWR LLYSGENNAD YM MHRIFYSGOL ABERTAWE:

  1. Cynllun Myfyrwyr Llysgennad cyflogedig gyda hyfforddiant lawn wrth ennill profiadau gwych i’w hychwanegu ar eich CV.
  2. Cwrdd â ffrindiau newydd a chynrychioli Prifysgol Abertawe mewn amryw o ddigwyddiadau Cymraeg a Saesneg; gyda chyfleoedd i weithio am dâl mewn adrannau arall ar draws y Brifysgol.
  3. Digwyddiadau cymdeithasol drwy gydol y Flwyddyn Academaidd.
  4. Cyfle i ymgeisio i fod yn Uwch-fyfyriwr Llysgennad ar ôl blwyddyn fel Myfyriwr Llysgennad.
  5. Gweithio tuag at Wobr Llysgennad y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr ac Achrediad WOWee gydag Academi Cyflogadwyedd Abertawe a/neu Gwobr Academi Hywel Teifi a gydnabyddir ar eich tystysgrif HEAR wrth raddio.

(more…)

Mercher Rhagfyr 8th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

2 Comments

Action for Children Star logoDydd Mercher 24 Tachwedd
12 ganol dydd – 13:00

Mae Seibiannau Byr Cymunedol CNPT Abertawe yn cynnig seibiannau byr i blant ag anableddau rhwng 0 ac 18 oed yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Mae’r gwasanaeth yn cynnig POPS, sy’n cynnal sesiynau hwyl yn y gymuned a Cyswllt Teulu, sef darpariaeth faethu sy’n gwneud seibiannau byr dros ychydig o nosweithiau neu benwythnos y mis i blant yn bosib (more…)

Llun Tachwedd 22nd, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Deloitte logoCyfle i weithio ar Ymgynghori ar Reoli, Ymgynghori ar Risg neu Ymgynghori Ariannol.

Cyfle unwaith mewn bywyd: Gweithio i un o gyflogwyr gorau’r byd. 

Erioed wedi eisiau gweithio dramor? Yn barod i roi hwb i dy yrfa? Bydd y cyfle gwaith rhyngwladol hwn gyda Deloitte y Swistir yn lansio dy yrfa ar gyfer dyfodol disglair! Gelli di ddisgwyl gweithio mewn amgylchedd dynamig a chyffrous a fydd yn caniatáu i ti gael profiad gwaith gydag un o gyflogwyr mwyaf deniadol y byd. (more…)

Mawrth Hydref 12th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Vote crossCyhoeddi Isetholiad. Mae hyn er mwyn hysbysu holl aelodau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe y bydd isetholiad yn cael ei gynnal i lenwi’r swyddi Swyddogion canlynol:

Swyddog Llawn Amser: Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

Cliciwch YMA i weld amserlen yr etholiad.

Os credwch fod gennych yr hyn sydd ei angen i fod yn swyddog nesaf y Cymdeithasau a Gwasanaethau, yna enwebwch eich hun gan ddefnyddio’r ddolen isod i sefyll yn yr Isetholiad.

Byddwch y newid rydych chi am ei weld a’i sefyll nawr! Pob lwc!

Elections (swansea-union.co.uk)

Mercher Awst 4th, 2021

Posted In: Negeseuon, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

National Societies and Volunteering Wrth i gannoedd o weithgareddau cymdeithasau a gwirfoddoli gwych gael eu cynnal bob wythnos, enillwyr Gwobrau Cenedlaethol Cymdeithasau a Gwirfoddoli fydd y rhai sydd wedi mynd ymhell y tu hwnt i’r disgwyl! 

Mae cymdeithasau a gwirfoddolwyr wedi wynebu digon o heriau yn ystod 2020-21 o ganlyniad i bandemig Covid-19 a’i effaith ar fywyd fel myfyriwr. Er bod cynlluniau wedi newid, rydyn ni’n eich annog chi i gyflwyno cais i NSVA o hyd! Bydd y panel beirniadu yn ystyried hyn ar gyfer pob enwebiad. 

Ar gyfer pob categori ac eithrio Gwobr Filltir Ychwanegol, gall myfyrwyr enwebu eu hunain neu gall rhywun arall eu henwebu (e.e. staff y tîm gwirfoddoli neu Undeb y Myfyrwyr). 

Ar gyfer y Wobr Filltir Ychwanegol, gofynnwn fod rhywun arall yn cyflwyno’r enwebiad ac nad ydych chi’n hunan-enwebu. 

Cliciwch YMA i enwebu. Sylwer bod y cyfnod enwebu yn cau ar 7fed Ebrill am 4pm! 

Pob lwc!

Iau Mawrth 25th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University