Two smiling people pointing at a computer screenMae Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe (SEA) mewn partneriaeth â Bright Network yn gallu cynnig eu Internship Experience UK rhithwir i chi. Gallwch uwchsgilio a rhwydweithio â chyflogwyr blaenllaw’r byd ar gyfer eich sector dethol. Dyma gyfle perffaith i roi hwb i lwyddiant eich gyrfa! (more…)

Llun Mehefin 13th, 2022

Posted In: Amrywiol, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

FutureYmunwch ag Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) ar gyfer eich cyfarfod cyflogadwyedd a arweinir gan fyfyrwyr – Agor y Drws i’ch Dyfodol! Cyfarfod anffurfiol sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd i fyfyrwyr.

Cynhelir y digwyddiad rhithwir o ddydd Mawrth i ddydd Iau, 7 i 9 Mehefin. Gallwch rwydweithio ag ystod eang o gyflogwyr, ymuno â gweithdai rhyngweithiol a thrafodaethau panel a arweinir gan fyfyrwyr.  Bydd y pynciau’n cynnwys Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a mwy. Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer yr holl fyfyrwyr a graddedigion diweddar.

I weld yr amserlen a chael rhestr lawn o’r cyflogwyr a fydd yn bresennol, ewch i’n tudalen we ar gyfer Agor y Drws i’ch Dyfodol. Peidiwch ag anghofio cadw eich lle!

Oes gennych chi gwestiwn? E-bostiwch employmentzone@abertawe.ac.uk a bydd aelod o’n tîm cyfeillgar yn cysylltu â chi.

Os ydych yn paratoi ar gyfer swydd dros yr haf neu interniaeth, yn chwilio am waith rhan-amser neu eisiau gwirfoddoli o amgylch eich astudiaethau neu’n paratoi i ddechrau ar eich gyrfa ar ôl graddio, mae rhywbeth i bawb!

Mercher Mehefin 1st, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Future Ymunwch ag Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) ar gyfer eich cyfarfod cyflogadwyedd a arweinir gan fyfyrwyr – Agor y Drws i’ch Dyfodol! Cyfarfod anffurfiol sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd i fyfyrwyr.

Cynhelir y digwyddiad rhithwir o ddydd Mawrth i ddydd Iau, 7 i 9 Mehefin. Gallwch rwydweithio ag ystod eang o gyflogwyr, ymuno â gweithdai rhyngweithiol a thrafodaethau panel a arweinir gan fyfyrwyr.  Bydd y pynciau’n cynnwys Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a mwy. Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer yr holl fyfyrwyr a graddedigion diweddar.

I weld yr amserlen a chael rhestr lawn o’r cyflogwyr a fydd yn bresennol, ewch i’n tudalen we ar gyfer Agor y Drws i’ch Dyfodol. Peidiwch ag anghofio cadw eich lle!

Oes gennych chi gwestiwn? E-bostiwch employmentzone@abertawe.ac.uk a bydd aelod o’n tîm cyfeillgar yn cysylltu â chi.

Os ydych yn paratoi ar gyfer swydd dros yr haf neu interniaeth, yn chwilio am waith rhan-amser neu eisiau gwirfoddoli o amgylch eich astudiaethau neu’n paratoi i ddechrau ar eich gyrfa ar ôl graddio, mae rhywbeth i bawb! 

Gwener Mai 20th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Student using laptopDydd Mercher 4 Mai 12:30 – 13:30 (Gweminar Ar-lein)

Yn MI5, MI6 a GCHQ, rydym yn falch o’n cenhadaeth i amddiffyn Diogelwch Cenedlaethol a Buddiannau’r DU dramor. Rydym hefyd yn falch o’n pobl ac o gynnal ein gwerthoedd. Mae ein diwylliannau gweithio yn annog meddylfryd ac agweddau agored, a chânt eu hategu gan strwythur llesiant a buddion sy’n galluogi ein gweithlu i fod ar ei orau.

O hyfforddiant a datblygu sy’n helpu staff i ehangu eu sgiliau, i batrymau gwaith hyblyg sy’n cefnogi cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith yn MI5, MI6 a GCHQ i greu amgylchedd lle gall pawb gyflawni eu potensial llawn.

Rhyngom, mae gennym lawer o ffyrdd o ddefnyddio eich sgiliau, felly rydym yn cynnig amrywiaeth a’r posibilrwydd o newid rhwng asiantaethau.

Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn ein gwobrau am amrywiaeth a chynhwysiant sy’n tanategu popeth rydym yn ei wneud a phopeth sy’n bwysig i ni. (more…)

Mawrth Ebrill 26th, 2022

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

CareersYdych chi wedi meddwl am yr hyn yr hoffech ei wneud ar ôl cwblhau eich astudiaethau? Os ydych yn ansicr am eich camau nesaf neu’n gweithio tuag at nod penodol, gall Cwrs Datblygu Gyrfa eich helpu i gymryd y camau nesaf yn eich gyrfa!

Gydag 16 uned yn cynnwys pynciau gyrfa wahanol, gall y cwrs eich helpu i archwilio eich opsiynau gyrfa, adeiladu eich rhwydwaith ac edrych am swyddi, llwyddo yn y broses recriwtio, gwneud penderfyniadau gyrfa a meithrin eich meddylfryd twf a’ch gwytnwch. (more…)

Iau Mawrth 31st, 2022

Posted In: Negeseuon, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

2 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University