Teach First logoCampws Parc Singleton – Ystafell y Rhodfa, Creu Taliesin 12:00 – 13:30

Campws y Bae – Y Neuadd Fawr, 029 14:30 – 16:00

Nid yw hi bob amser yn hawdd siarad o flaen pobl a siarad yn hyderus.

Gall bod yn barod a gwybod yr hyn yw cyflwyniad cryf helpu i wneud hyn yn llai brawychus. (more…)

Llun Tachwedd 21st, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Police logoDydd Mawrth 8 Tachwedd, 17:00 – 18:30

Y Rhodfa, Creu Taliesin

Mae Heddlu De Cymru’n gweithio 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos, ledled ardal o ryw 800 milltir sgwâr o Abertawe i Ferthyr Tudful i’n prifddinas, Caerdydd. Rydym yn dod â miloedd o bobl at ei gilydd sy’n rhannu’r un nod – cadw de Cymru’n ddiogel. P’un a oes gennych ddiddordeb mewn rôl weithredol mewn lifrai – megis swyddog heddlu neu dditectif, cyfleoedd gwirfoddoli, neu hoffech chi ddysgu rhagor am eu cynlluniau i interniaid a graddedigion a rolau staff yr Heddlu, dewch i gwrdd â’r tîm i ddysgu rhagor.

Cadwch le yma:

Career and Engagement Opportunities with South Wales Police (jobteaser.com)

Iau Tachwedd 3rd, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

  • Sut gallwch chi wneud yn fawr o’ch ffair yrfaoedd yn y brifysgol?
  • Beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn paratoi?
  • Pa gyflogwyr fydd yno?
  • Sut gallwch chi serennu a chreu argraff?

Cadwch le yma:

Campws y Bae (1pm, SOM 011)

Campws Singleton (3pm, Fulton B)

Mercher Hydref 12th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

FFair Yrfaoedd 2022Bydd y Ffair Yrfaoedd flynyddol yn dychwelyd i’r ddau gampws am y tro cyntaf. mewn dwy flynedd:

Campws Singleton, Taliesin: Dydd Mawrth 25 Hydref, 11:30 – 15:30

Campws y Bae, Adeilad Gogleddol Peirianneg: Dydd Mercher 26 Hydref 10:30 – 14:30

Ymunwch â ni yr hydref hwn wrth i ni ddod â miloedd o fyfyrwyr(dynta, ti!) a graddedigion diweddar dawnus ac uchelgeisiol ynghyd, gan chi cysylltu â chyflogwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. (more…)

Llun Hydref 10th, 2022

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

One Comment

AppointmentMae’n bleser gennym ni gyhoeddi y bydd Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn lansio sesiwn galw heibio wythnosol ar gyfer eich holl anghenion gyrfa a chwilio am swyddi!

Ddim yn gwybod ble i ddechrau wrth chwilio am swydd? Yn cael anawsterau gyda CV neu geisiadau am swydd? Ddim yn siŵr sut i baratoi am gyfweliad? Mae’n haws nag erioed cael cyngor ac arweiniad personol am yrfaoedd.

Cynhelir y sesiynau galw heibio bob wythnos yn:

  • Campws y Bae, MyUni Hub, Canolfan Wybodaeth y Tŵr – dydd Mercher 12.30pm – 2.30pm
  • Campws Singleton, y Bloc Stablau yn yr Abaty – dydd Mawrth, dydd Mercher, a dydd Iau 12.30pm – 2.30pm

 *Hefyd, gallwch chi drefnu apwyntiad gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd ar y ddau gampws neu drwy Zoom. (more…)

Iau Hydref 6th, 2022

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

2 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University