Vote crossCyhoeddi Isetholiad. Mae hyn er mwyn hysbysu holl aelodau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe y bydd isetholiad yn cael ei gynnal i lenwi’r swyddi Swyddogion canlynol:

Swyddog Llawn Amser: Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

Cliciwch YMA i weld amserlen yr etholiad.

Os credwch fod gennych yr hyn sydd ei angen i fod yn swyddog nesaf y Cymdeithasau a Gwasanaethau, yna enwebwch eich hun gan ddefnyddio’r ddolen isod i sefyll yn yr Isetholiad.

Byddwch y newid rydych chi am ei weld a’i sefyll nawr! Pob lwc!

Elections (swansea-union.co.uk)

Mercher Awst 4th, 2021

Posted In: Negeseuon, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

National Societies and Volunteering Wrth i gannoedd o weithgareddau cymdeithasau a gwirfoddoli gwych gael eu cynnal bob wythnos, enillwyr Gwobrau Cenedlaethol Cymdeithasau a Gwirfoddoli fydd y rhai sydd wedi mynd ymhell y tu hwnt i’r disgwyl! 

Mae cymdeithasau a gwirfoddolwyr wedi wynebu digon o heriau yn ystod 2020-21 o ganlyniad i bandemig Covid-19 a’i effaith ar fywyd fel myfyriwr. Er bod cynlluniau wedi newid, rydyn ni’n eich annog chi i gyflwyno cais i NSVA o hyd! Bydd y panel beirniadu yn ystyried hyn ar gyfer pob enwebiad. 

Ar gyfer pob categori ac eithrio Gwobr Filltir Ychwanegol, gall myfyrwyr enwebu eu hunain neu gall rhywun arall eu henwebu (e.e. staff y tîm gwirfoddoli neu Undeb y Myfyrwyr). 

Ar gyfer y Wobr Filltir Ychwanegol, gofynnwn fod rhywun arall yn cyflwyno’r enwebiad ac nad ydych chi’n hunan-enwebu. 

Cliciwch YMA i enwebu. Sylwer bod y cyfnod enwebu yn cau ar 7fed Ebrill am 4pm! 

Pob lwc!

Iau Mawrth 25th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Graduates throwing their caps in the air in front of the Great Hall, Swansea UniversityO ganlyniad i bandemig Covid-19 a’r dirywiad economaidd dilynol, mae myfyrwyr sy’n graddio yn ystod 2019 neu 2020 wedi profi marchnad lafur ddigynsail ac, yn anffodus, mae llawer ohonynt wedi oedi eu cynlluniau gyrfa. Mewn ymateb i hyn, dyfarnwyd ariannu CCAUC i Abertawe er mwyn cefnogi Rhaglen Cymorth i Raddedigion newydd. (more…)

Llun Chwefror 22nd, 2021

Posted In: [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Ymgyrch Recriwtio Cwnstabliaid yr Heddlu

Dydd Llun 8fed Mawrth:  14:00 – 15:30South Wales Police Logo with 'Join Us' in different languages

Bydd Tîm Recriwtio BAME Heddlu De Cymru yn rhoi trosolwg o ymgyrch Recriwtio Cwnstabliaid yr Heddlu sydd ar y gorwel, yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gan y swydd, pa gymwysterau y bydd eu hangen arnoch chi, a’r broses cyflwyno cais. Bydd swyddogion hefyd ar gael ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb ar y diwedd. (more…)

Gwener Chwefror 19th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

2il Rhagfyr 11yb-4yp

11-11.40yb: Cyflwyniad, sylwadau agoriadol gan yr Athro Martin Stringer (Dirprwy Is-ganghellor dros Addysg), cymorth Undeb y Myfyrwyr

12-12.40yp: BywydCampws – Trafodaeth Arian a Lles

1-1.40yp: Sgiliau Cyflogadwyedd – Academi Gyflogadwyedd Abertawe

2-4pm: Byth yn Rhy Hwyr: Trafodaeth Banel – Dr. Richard Thomas, Dr. Allaina Kilby, Yr Athro Emerita Kate Bullen

Cofrestru Gweminar – Zoom

Llun Tachwedd 30th, 2020

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University