Illustration of a foot in a running shoe, mid-strideBydd Prifysgol Abertawe’n cymryd camau breision dros iechyd meddwl ym mis Mehefin, wrth fod yn noddwr balch Hanner Marathon Abertawe. Wedi’i enwi ddwywaith yn hanner marathon gorau’r DU, bydd ras 2023 yn cael ei chynnal ddydd Sul 11 Mehefin. 

Oherwydd llwybr a natur y digwyddiad, bydd cyfres o ffyrdd ar gau ledled canol y ddinas a’r ardal o amgylch Campws Parc Singleton. Bydd rhai o’r cyfnodau cau neu gyfyngiadau hyn yn dechrau ddydd Sadwrn 10 Mehefin.  (more…)

Mawrth Mehefin 6th, 2023

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Travel

Leave a Comment

Bicycle maintenancePryd – 17.05.23 @ 16:30

Ble – Cycle Solutions, Ucheldir Abertawe, 34 Uplands Crecent, Uplands, SA2 0PG

Dysgu am:

  • Gwiriadau diogelwch cyn y reid
  • Addasiadau sylfaenol
  • Ffyrdd gorau o lanhau eich beic
  • Lle, pryd, pam a sut i olewo’ch beic
  • Sesiwn Holi ac Ateb

Cadwch eich lle yma

Mercher Mai 10th, 2023

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability, Travel

Leave a Comment

Myfyrwyr yn beicio, defnyddio'r bws a cherddedMae eich llais yn bwysig iawn, ac rydym i gyd yn glustiau o ran eich adborth a sylwadau ar deithio yma ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae eich adborth yn bwysig iawn i ni a bydd yn sicrhau bod ein cynlluniau teithio yn cael eu llywio gan eich anghenion.

I gael siawns o ennill taleb werth £350 gan Cycle Solutions* neu tocyn bws blynyddol First Cymru rhowch eich cyfeiriad e-bost prifysgol pan ofynnir i chi ar ddiwedd yr arolwg.

*gellir defnyddio’r daleb tuag at brynu beic newydd, ategolion beicio, neu ddillad o frandiau fel Giant, Cannondale a Castrelli. (more…)

Gwener Mai 5th, 2023

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha, Travel

10 Comments

Illustration of bus, calendar and paper and penMae’r arholiadau ar ddod felly nod yr wybodaeth deithio ganlynol yw eich helpu chi i gyrraedd eich arholiadau yn brydlon.

Trefnwch o flaen llaw a gwybod ble mae lleoliad eich arholiad!

Defnyddiwch y cynlluniwr teithiau yma (sydd bellach yn cynnwys Neuadd Brangwyn a Pharc Chwaraeon Bae Abertawe), neu ap First Bus i gynllunio ymhell ymlaen llaw.  

(more…)

Gwener Ebrill 28th, 2023

Posted In: Travel

Leave a Comment

Bicycle maintenancePryd – 19.04.23 @ 16:30

Ble – Cycle Solutions, Ucheldir Abertawe, 34 Uplands Crecent, Uplands, SA2 0PG

Dysgu am:

  • Gwiriadau diogelwch cyn y reid
  • Addasiadau sylfaenol
  • Ffyrdd gorau o lanhau eich beic
  • Lle, pryd, pam a sut i olewo’ch beic
  • Sesiwn Holi ac Ateb

Cadwch eich lle yma

Mercher Ebrill 12th, 2023

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability, Travel

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University