Student smiling by bikes A oes gennych chi gwestiwn am wasanaeth bysus y Brifysgol? Hoffech chi wybod mwy am feiciau Santander, neu lle gallwch storio eich beic ar y campws?

Mae gennym newyddion da ichi! Bellach, gallwch sgwrsio â Swyddog Teithio Cynaliadwy’r Brifysgol, Jayne Cornelius, YN FYW.

Bydd hi ar gael i ateb eich cwestiynau a rhoi cyngor arbenigol i chi rhwng 9am a 10am yn ystod yr wythnos ac o 3pm i 4pm ar ddydd Llun a dydd Mercher. 

Gallwch gael mynediad at y system Sgwrs Fyw ar ein tudalen teithio.

 

Mercher Ionawr 19th, 2022

Posted In: Negeseuon, Travel

2 Comments

A student sitting on the bus. She is wearing headphones and looking out the windowBlwyddyn Newydd Dda a chroeso cynnes i fyfyrwyr newydd sy’n ymuno â Phrifysgol Abertawe.

I ddechrau’r flwyddyn newydd, roeddem am rannu cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol am deithio â chi.

Teithio ar y Bws

Mae’r gwasanaethau bysus 24 awr yn ôl!

Mae amserlenni a mwy o wybodaeth ar gael yma.

Mae gwybodaeth am docynnau bws ar gael ar ein tudalennau teithio yma. (more…)

Gwener Ionawr 7th, 2022

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol, Travel

Leave a Comment

Buses in station(Ar gyfer pob myfyriwr sy’n sefyll arholiadau o 5 i 21 Ionawr)

Yn ystod cyfnod yr arholiadau, o 5 i 21 Ionawr 2022, bydd bysus arholiadau arbennig am ddim yn casglu myfyrwyr o Gampws y Bae (y cilfannau bws gyferbyn ag adeilad y Ffowndri Gyfrifiadol) ac yn eu gollwng ar Gampws Singleton/yn y Ganolfan Chwaraeon.

Casglu

Er mwyn sicrhau y bydd digon o amser i’ch cludo i leoliad eich arholiadau, bydd y bysus yn casglu myfyrwyr o Gampws y Bae fel a ganlyn:

  • Ar gyfer arholiadau am 9.30am, bydd y bysus yn casglu myfyrwyr am 8.30am
  • Ar gyfer arholiadau am 2.00pm, bydd y bysus yn casglu myfyrwyr am 1pm

Ychwanegir y gwasanaeth bws am ddim at y gwasanaethau bws arferol. Dylai unrhyw un sy’n colli’r gwasanaeth am ddim ddefnyddio gwasanaethau 8, 9 neu 10 First Cymru, ond bydd angen prynu tocyn dydd/tocyn sengl i fyfyrwyr neu ddangos tocyn bws. Ceir rhagor o wybodaeth am wasanaethau First Cymru ar-lein yma. (more…)

Gwener Rhagfyr 17th, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

bus stop road markingsBydd gwasanaethau bws ychwanegol i fyfyrwyr sy’n sefyll arholiadau ar Gampws y Bae ac wrth deithio i Gampws Singleton a Chanolfan Chwaraeon Lôn Sgeti.

Bydd amserlen lawn o wasanaethau bws arholiadau’n cael ei hanfon allan yn fuan.

Gwener Rhagfyr 10th, 2021

Posted In: Amrywiol, Travel

Leave a Comment

Yn unol â chynlluniau’r Brifysgol, bydd y rhan fwyaf o’n gwasanaethau yn cau o 4pm ddydd Iau 23 Rhagfyr tan 8am ddydd Mawrth 4 Ionawr.

Bydd staff Gwasanaethau Campws yn bresennol ar bob campws i gynorthwyo gyda threfniadau agor y llyfrgell a glendid/amgylchedd y campws rhwng 10am a 6pm ar 29 a 30 Rhagfyr. Bydd Gwasanaethau Diogelwch yn parhau i weithredu 24/7 ar y campysau yn ystod y cyfnod hwn. Ewch i’r tudalennau gwe am fanylion cyswllt. (more…)

Llun Rhagfyr 6th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University