Male student calling taxiAngen archebu Tacsi tra allan yn Abertawe?

Os felly, edrychwch ar ein hawgrymiadau diogelwch a’r rhestr o ddarparwyr gwasanaethau drwy glicio ar y ddolen isod.

Cludiant Cyhoeddus – Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)

Mercher Medi 22nd, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Person riding a Santander bicycleCroeso (yn ôl) i Abertawe!

Rydym yn gwerthfawrogi ei bod hi wedi bod yn gyfnod heriol ac mae angen hwb ar ein lles arnom!

Felly fel cynnig arbennig, ar gyfer eleni’n unig, mae aelodaeth flynyddol Beiciau Santander am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe! (more…)

Mawrth Medi 21st, 2021

Posted In: Cynigio, Travel

7 Comments

Byddwch yn ymwybodol, oherwydd wythnos Cyrraedd, nad yw bysiau’n mynd i Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan (HSV) na Champws y Bae tan ddydd Llun yr 20fed o Fedi.

I’r rhai hynny sy’n dymuno dal Bws y Brifysgol o Hendrefoelan, defnyddiwch y safle bws ger y gylchfan ar waelod y ffordd.

Ni fydd bysys yn dod ar y campws. Yn lle hynny, byddant yn aros ar y brif ffordd (Ffordd Fabian) y tu allan i’r campws.

Gwener Medi 17th, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Pink lacesCynhelir ras 10 cilomedr flynyddol Bae Abertawe Admiral ddydd Sul yma, 19 Medi.   

Bydd y ras yn dechrau wrth Glwb Rygbi San Helen am 11am ac yn dilyn Heol y Mwmbwls i gyfeiriad y gorllewin i Sgwâr Ystumllwynarth lle bydd yn troi ac yn dychwelyd ar hyd promenâd glan y môr. 

Os ydych chi wedi cofrestru i gyrraedd eich llety ar y diwrnod hwn, gwiriwch eich negeseuon e-bost am ein bod ni wedi cysylltu â chi i roi manylion am drefniadau rheoli traffig i chi. 

Mwy o wybodaeth

Iau Medi 16th, 2021

Posted In: Amrywiol, Travel

Leave a Comment

Rydym yn edrych ymlaen at dy groesawu i’r campws cyn bo hir, fel y gelli di fwynhau profiad ehangach y myfyrwyr a phopeth sydd gan Abertawe a’r Brifysgol i’w gynnig.

Rydym yn parhau i gydnabod y gall fod yn anodd i ti gyrraedd Abertawe oherwydd cyfyngiadau teithio neu faterion sy’n ymwneud â Covid.  Mae’r newidiadau diweddar yn rheoliadau Fisâu a Mewnfudo’r DU (UKVI) yn golygu os nad wyt ti’n gallu teithio i’r DU erbyn dechrau’r tymor, y gelli di gofrestru a chymryd rhan yn dy raglen ar-lein ac yna ymuno pan fyddi di’n gallu. (more…)

Mawrth Awst 24th, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

8 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University