Sut allaf i ddweud wrth ‘Myfyrio’ beth dwi’n ei feddwl?…

Myfyriwr israddedig heb fod yn eich blwyddyn olaf?

Dydyn ni ddim am aros tan eich blwyddyn olaf i glywed eich barn; rydym am wybod YN AWR beth allwn ei wneud i wella’ch profiad. Gellwch wneud yr arolwg trwy fynd i: http://www.survey.swansea.ac.uk/ses2013

Myfyriwr Ôl-raddedig a Addysgir?

Mae’r Arolwg Profiad Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir yn agored i’r holl Fyfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir.  Yr Academi Addysg Uwch sy’n cynnal yr arolwg hwn. Rydym am gael eich adborth CHI!

www.survey.swansea.ac.uk/ptes13

Ymchwilydd Ôl-raddedig?

Yr Academi Addysg Uwch sy’n cynnal yr Arolwg Ôl-raddedigion Ymchwil hefyd, ac mae’n canolbwyntio ar fyfyrwyr ymchwil yn unig.

www.survey.swansea.ac.uk/apyu13 

Os ydych yn cwblhau’r arolwg a rhoi eich adborth i ni, byddwn yn cynnwys eich enw mewn Raffl yn awtomatig, gyda chyfle i ennill iPad newydd sbon, a gwobrwyon gwych eraill, megis talebau Amazon, aelodaeth Campfa, tocynnau i Ddawns yr Haf, pecynnau VIP dydd Llun Oceana, a llawer mwy!

Am ragor o wybodaeth am yr arolygon, ac ar effaith eich adborth CHI, ewch i:

http://www.swansea-union.co.uk/education/myuni/

Iau Chwefror 14th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University