questionnaire

Holiadur Personoliaeth, Hwyliau, ac Ymddygiad Bwyta

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Birmingham yn cynnal arolwg mawr ar ymddygiad bwyta a phersonoliaeth. Rydym yn chwilio am amrediad eang o wirfoddolwyr parod i lenwi’n holiadur ar-lein. Mae’n gwbl ddienw, ac ni fydd yn cymryd mwy na 15 munud o’ch amser.  Ond bydd yn ein helpu i ddeall rhai o’r ffactorau pwysicaf o ran esbonio ymddygiad bwyta, gan gynnwys hwyliau a dylanwadau amgylcheddol.

Dilynwch y ddolen hon i gymryd rhan:

http://www.surveymonkey.com/s/MZDRQRG

Am ragor o wybodaeth neu i godi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Menna Price (513724@abertawe.ac.uk); Michelle Lee (m.d.lee@abertawe.ac.uk); Suzanne Higgs (s.higgs.1@bham.ac.uk).

Diolch am eich amser!

Iau Mawrth 21st, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

drink image

Hoffech chi ennill £60? Cymerwch ran yn ein hastudiaeth ‘diod’.

Os oes gennych ddiddordeb, darllenwch y gofynion isod, ac anfon neges e-bost at Hayley Young: 394659@abertawe.ac.uk.

  • Byddwn yn gofyn i chi ddod i’r adran seicoleg ar ddau brynhawn, yr ail 14 diwrnod ar ôl y cyntaf.
  • Yn ystod eich ymweliad, gofynnir i chi wneud profion cof, a darparu rhywfaint o boer am brofion.
  • Rhoddir ychwanegiad hylif i chi, a bydd raid i chi yfed hwnna bob diwrnod rhwng y ddau ymweliad.
  • Mae’n ofynnol mai Saesneg yw’ch iaith gyntaf.
  • Rhaid i’ch clyw a’ch golwg fod yn normal, neu wedi’u cywiro.
  • Mae’n hanfodol nad ydych erioed wedi dioddef adwaith alergaidd i fwyd.
  • Rhaid nad ydych yn llysieuwr.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, croeso i chi holi.

Posted In: Amrywiol

One Comment

brain

Ydy diet yn effeithio ar ein hwyliau?

Astudiaeth: ymchwilio i weld a yw diet yn effeithio ar hwyliau pobl.

Sut i gymryd rhan: Mae’r astudiaeth yn gofyn i chi gwblhau pum holiadur hawdd, a chyflawni tasg fer iawn. Ni ddylai gymryd mwy na 5 munud i gwblhau’r broses. Os ydych am gymryd rhan, cewch ragor o wybodaeth, a chewch ymuno â’r astudiaeth, trwy ddilyn y ddolen isod:

http://psy.swansea.ac.uk/questionnaires/633119/

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

 

computer

Astudiaeth Cyfrifiadureg

Eisiau bod yn rhan o astudiaethau defnyddwyr Cyfrifiadureg yn y dyfodol? Mae pob astudiaeth yn para am rhwng 15 munud ac awr, a rhoddir taleb (Amazon, fel arfer) gwerth rhwng £5 a £20, gan ddibynnu ar hyd yr astudiaeth, i bawb sy’n cymryd rhan. Cynhelir astudiaethau tua unwaith y mis, fel arfer.

 

Cewch gofrestru yma i gael gwybod pryd cynhelir astudiaethau: https://cos.swansea.ac.uk/mailman/listinfo/cs-studies/

 

Cysylltwch â:  s.n.w.robinson@abertawe.ac.uk

Ewch i: https://cos.swansea.ac.uk/mailman/listinfo/cs-studies/

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

IRPC2013 banner

Cynhelir y 17eg Cynhadledd Ryngwladol ar Ymarfer Myfyriol yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, a’r Coleg Meddygaeth, ym Mhrifysgol Abertawe o 9 tan 11 Medi 2013.  Mae pris arbennig o £190 i fyfyrwyr am y tri diwrnod.

Os oes gennych ddiddordeb ym meysydd meddygaeth, gofal iechyd, heneiddio, seicoleg, neu blentyndod (neu faes perthynol arall), dyma gyfle delfrydol i wneud cysylltiadau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol!

Gall fod cyfle i chi gyhoeddi’ch gwaith mewn cylchgrawn enwog hefyd!

Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am grynodebau i ategu themâu’r gynhadledd. Cewch weld y rhain, a rhagor o wybodaeth am y gynhadledd, yma: www.swan.ac.uk/humanandhealthsciences/irpc2013/

Mae digon o amser i gyflwyno crynodeb o hyd! Dyddiad cau am grynodebau: 1 Ebrill 2013

Anfonwch eich crynodeb at: k.a.rees@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University