Oeddech chi’n gwybod bod bron i 68% o fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf wedi dweud eu dweud hyd yma? Mae gennych tan 30ain Ebrill 2013 i gwblhau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ac i roi gwybod i ni’r hyn yr ydych yn ei feddwl am eich profiad CHI ym Mhrifysgol Abertawe a’r hyn yr hoffech ei newid!

New Image

Beth mae’n ei olygu i mi?

Yn ogystal â’n darparu ni â’ch adborth defnyddiol tu hwnt, ar ôl cwblhau’r arolygon Byddwch hefyd yn cael eich enw yn yr het am gyfle i ennill gwobrau anhygoel!!

•      Un o 3 iPad,

•      Pecyn Ffotograffiaeth Graddio

•      Tocynnau i Ddawns yr Haf

•      Tocynnau Amazon

•      Tocynnau Arlwyo’r Campws

•      Tabled Toshiba

•      Tocynnau argraffu

•      Coffi Starbucks neu Costa am ddim

A llawer mwy!!

A yw fy marn wir yn gwneud gwahaniaeth i MyUni?

  • Ydy! Oeddech chi’n gwybod mai dim ond rhai o’r pethau yr ydym wedi’u newid yn ddiweddar i wella’ch profiad yw’r rhain?
  • Rydym wedi gwario dros £750,000 ar adnewyddu ystafelloedd dysgu ers 2011!
  • Rydym wedi cynyddu nifer y cyfrifiaduron yn y llyfrgell o 10%
  • Rydym wedi gwella’r amgylchedd astudio yn y llyfrgell trwy wella’r gwres a’r goleuo
  • Rydym wedi darparu system sy’n rhoi gwybod i chi ble gallwch ddod o hyd i gyfrifiadur yn y llyfrgell ac yn yr ystafelloedd ar draws y campws
  • Rydym wedi adnewyddu Tŷ Fulton i gynnwys caffi, siop, ac archfarchnad newydd

Sut gallwch roi eich adborth CHI i ni?

  • yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (Myfyrwyr Israddedig yn eu Blwyddyn Olaf

ar-lein yn www.thestudentsurvey.com

  • yr Arolwg Profiad Myfyrwyr (Myfyrwyr Israddedig nad ydynt yn eu Blwyddyn Olaf)

ar-lein yn www.survey.swansea.ac.uk/ses2013

  • yr Arolwg Profiad Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir (Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir)

ar-lein yn www.survey.swansea.ac.uk/ptes13

  • yr Arolwg Profiad Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedigion (Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig)

ar-lein yn

www.survey.swansea.ac.uk/pres13

Am ragor o wybodaeth ar adborth neu os oes unrhyw ymholiadau gennych, ewch i http://www.swansea-union.co.uk/education/myuni/ neu e-bostiwch ni ar haveyoursay@abertawe.ac.uk

Mercher Ebrill 24th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

clock_image

Gellir dod o hyd i fanylion ynghylch oriau agor y Llyfrgell rhwng 15fed Ebrill – 31ain Mai ar dudalen Oriau Agor y Llyfrgell. Am wybodaeth am y gwasanaethau y gallwch gael mynediad iddynt oddi ar y campws (e-gyfnodolion, e-lyfrau ayyb) a defnyddio llyfrgelloedd eraill y brifysgol, gweler ein Blog GGS.

http://www.swansea.ac.uk/iss/libraries/openinghours/

http://issnews.swan.ac.uk/?p=1501

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

360shoot0056

Ewch lawr i’r traeth yn ystod y gwanwyn a’r haf!

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd, o’r diwedd, ac mae gan 360 – canolfan traeth a chwaraeon dŵr unigryw Abertawe – raglen lawn o weithgareddau a sesiynau. Cewch chwarae pêl foli’r traeth, tenis y traeth, padl-fyrddio, caiacio, barcutio pŵer, hyfforddiant dwys ar gyfer y traeth, a chyffyrddiad atomig a llawer mwy.  Hefyd – peidiwch â cholli’r fwydlen newydd yn y caffe-bar.
Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.360swansea.co.uk i weld pa sesiynau sydd ar gynnig, neu i archebu cwrt traeth am hwyl hamddenol! Facebook – /360swansea Twitter – @360swansea
Am ragor o fanylion: info@360swansea.co.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

ZeroToleranceIdeas-01

 

Amcan yr arolwg cyfrinachol hwn yw deall faint yr ydych yn ei wybod am y gweithdrefnau presennol yn y Brifysgol ac yn yr Undeb ar gyfer riportio aflonyddu a chamwahaniaethu. Rydym yn ceisio gwella’r gweithdrefnau presennol, a hoffem wybod beth yw’ch barn am, a’ch profiad o, y gweithdrefnau presennol. Os oes unrhyw gwestiynau gennych, cysylltwch â Becki Warrillow (Swyddog y Menywod) ar:

womensofficer@swansea-union.co.uk

https://www.surveymonkey.com/s/SUSUzerotolerence

 

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

sport-swansea-logo

Amserlen Dosbarthiadau’r Haf

Mae Amserlen Dosbarthiadau Haf y Ganolfan Chwaraeon bellach ar waith! Ewch i’n gwefan i weld y manylion, a lawrlwytho copi:

 

http://www.swansea.ac.uk/sport/sportsfacilities/sports-centre/classes/

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, felly archebwch le nawr i fod yn siŵr! Cysylltwch â Rose Fitzgerald i holi am lefydd.

n.bowen@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University