lingustics study

Astudiaeth Ieithyddol
Ydych chi’n Saesneg neu (yn well fyth) yn Gymraeg? Yna mae’r cyfle gennych i ennill un o dri cherdyn Amazon gwerth £10 ac i helpu myfyrwraig gyfnewid o’r Almaen â’i hastudiaeth ar gyfer ei thraethawd hir. Cliciwch ar y ddolen isod i gymryd rhan yn yr arolwg anhysbys, 10 munud o hyd, ar-lein. Diolch!!!

https://www.surveymonkey.com/s/HXB6NYP

E-bost Cyswllt – 745085@abertawe.ac.uk

Mercher Gorffennaf 24th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

postgraduate funding

Ariannu i Fyfyrwyr Ôl-raddedig
Mae ysgoloriaethau ôl-raddedig ar gael ar hyn o bryd mewn ystod o bynciau ar gyfer rhaglenni a addysgir a rhaglenni ymchwil fel ei gilydd. Edrychwch ar ein holl gyfleoedd ariannu presennol yn www.swansea.ac.uk/postgraduate/scholarships. Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad drwy ein hoffi ni ar Facebook  www.facebook.com/SwanseaPostgrad neu drwy ddilyn ni ar Twitter @SwanseaPostgrad.

E-bost Cyswllt –  j.m.clarke@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

harry potter

Ydych chi’n hoff o Harry Potter ac am roi eich barn ar hudlathau wedi’u haddasu’n benodol? Yna atebwch gwestiynau’r holiadur sydd wedi’i ddarparu

Cysylltwch â Rain am ragor o fanylion ar 716530@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

One Comment

video game study and chocolate

Astudiaeth Gemau Fideo, yn edrych ar berfformiad a gwobrwyo.
Rydw i’n chwilio am unigolion i gymryd rhan yn fy astudiaeth Gofynnir i gyfranogwyr ateb holiadur byr a chwarae gêm fideo. Bydd cyfranogwyr yn derbyn siocled (neu wobr amgen) yn ystod yr astudiaeth.

E-bost Cyswllt – 530048@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

AS_CMYK_Bronze Award_300dpi (2)

Dathliad Gwobr Efydd Athena Swan

Mae’r Brifysgol yn falch o gyhoeddi yr oedd ein cais am Wobr Efydd Athena Swan yn llwyddiannus. I ddathlu’r llwyddiant hwn ac i gydnabod datblygiad cydraddoldeb rhywiol ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn eich gwahodd i fynychu Dathliad Gwobr Efydd Athena Swan ar: Ddydd Iau 18fed Gorffennaf 10am – 1pm, Siambr Cyngor yr Abaty. Croeso i bawb!

Bydd y digwyddiad yn cynnwys araith prif siaradwr gan yr Athro Hilary Lappin-Scott, Dirprwy Is-ganghellor, a chyflwyniad Cynllun Mentora Menywod Mewn Prifysgolion (WUMS) gan Nia Meacher, Prifysgol Bangor
E-bost Cyswllt – charlotte.james@abertawe.ac.uk

Gwener Gorffennaf 5th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University