Astudiaeth Glinigol ar Waredu Gwallt

cyden
Cewch ennill £500, a chael teclyn arloesol gwerth £300, sef teclyn ipulse sy’n gwaredu gwallt yn barhaol! Angen gwirfoddolwyr am astudiaeth glinigol yn Abertawe.

E-bost Cyswllt – AClinch@cyden.com

Iau Medi 26th, 2013

Posted In: Amrywiol

19 Comments

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Flynyddol Prifysgol Abertawe

caeers fair october
Dydd Iau 3 Hydref 10am – 3pm Caffi’r Gorllewin a Ffreutur Fulton. Noddir y digwyddiad gan PwC a bydd dros hanner cant o stondinau, gan gynnwys: • AgustaWestland • Banc Lloegr • Network Rail • City Electrical Factors.  Cynhelir 3 gweithdy: 12:30 – 13:30 – AmeriCamp 14:00 – 15:00 – PwC 15:15 – 16:15 – Enterprise Rent a Car http://www.swansea.ac.uk/cy/gyrfaoedd/
E-bost Cyswllt – l.m.palmer@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Darganfyddwch ochr ‘wyllt’ y campws!

Robin_WendyHarris sustnability robin

Ddydd Gwener 27 Medi am 12pm, mae croeso i bawb ymuno â Dr Dan Forman am daith dywys o gwmpas Trywydd Natur newydd y campws i ddysgu am y cynefinoedd amrywiol a’r bywyd gwyllt a geir ar y campws.

Wyddoch chi fod gyda ni ddyfrgwn, mincod, cadnoid, a moch daear ar y safle? – Ydych chi wedi fforio’r ardd fotaneg hardd? – Hoffech chi wybod am beth mae’r ardal gorslyd ar Ddôl yr Abaty yn dda? Cewch ddarganfod mwy ar drywydd natur y campws! www.swansea.ac.uk/sustainability/singletoncampusnaturetrail/ Pryd? Dydd Gwener 27 Medi. Ble? Cwrdd y tu allan i Dŷ Fulton am 12pm (bydd y daith yn para tua 40 munud). Beth i’w wisgo? Dillad ac esgidiau addas ar gyfer cerdded, gan gofio’r posibiliad y cawn ychydig o law (er ein bod yn gobeithio na fydd yn bwrw…)
E-bost Cyswllt – a.l.pigott@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

3 Comments

Gwasanaethau Dinas Iach

Healthy-City
Cewch chwilio am ystod eang o wasanaethau yn Abertawe a allai’ch helpu i wella’ch iechyd a lles. Dros 400 o wasanaethau mewn 80 categori! http://www.healthycitydirectory.co.uk/
E-bost Cyswllt – s.huws-davies@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Gwybodaeth ddefnyddiol am fyw yn Abertawe

swansea-council-image-city-centre-540x238-q40 helpful info on living in swansea
Mae’r Awdurdod Lleol wedi cyhoeddi llyfryn defnyddiol iawn ar fyw yn Abertawe, sy’n cynnwys cludiant, ailgylchu, cysylltiadau a thenantiaid, hylendid bwyd, a llawer mwy. http://www.swansea.gov.uk/media/pdfwithtranslation/m/7/New_Student_Guide_2013.pdf

E-bost Cyswllt – s.huws-davies@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

One Comment

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University