octoberfest

Wedi blino ar Abertawe? Mae gan y Gymdeithas Almaeneg ateb perffaith…
Am 12 awr, cewch ddianc o hydref diflas Cymru, ac ymweld â’r Almaen! Ddydd Sadwrn, 26 Hydref, mae ‘Oktoberfest’ yn dod i Abertawe! Trawsnewidir JCs a Divas yn ganolfan diwylliant yr Almaen.  Ceir cwrw a seidr, cyfle i flasu cwrw, bwydydd Almaenaidd, cwis tafarn, bingo, dillad Almaenaidd, bandiau byw, paentio wynebau, ffilmiau o’r Almaen, karaoke, dawnsio, addurniadau, raffl – y cwbl lot! Mae’n cychwyn am 12pm, ac yn dod i’w anterth gyda pharti i’w gofio wedyn; byddwch yn dwlu ar y diwrnod, mae hynny’n sicr!
https://www.facebook.com/events/166317900229565/168060013388687/?notif_t=plan_mall_activity
E-bost Cyswllt – societies@swansea-union.co.uk

Mercher Hydref 23rd, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

student minds

Bydd y Grŵp Cymorth, Meddyliau Myfyrwyr, ar gyfer y rhai sydd ag anhwylderau bwyta, yn cynnal sesiwn bob dydd Llun rhwng 6 a 7 yn y Ganolfan Gyngor yng nghefn Tŷ Fulton.
Awyrgylch cyfrinachol, cyfeillgar, a diogel i’r rhai sydd am drafod eu problemau â phobl eraill sydd hefyd yn dioddef o anhwylder bwyta.
E-bost Cyswllt – swansea@studentminds.org.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Student Leader recruitment 21st october

Recriwtio Arweinwyr Myfyrwyr

 

Mae Partneriaeth Ymgyrraedd Yn Ehangach De-orllewin Cymru yn ymgyrch rhanbarthol i annog plant ysgol i godi eu dyheadau ac i fynd i addysg uwch neu addysg bellach. Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am fyfyrwyr brwd gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol i weithio ar ystod o weithgareddau gan gynnwys ymweld ag ysgolion, diwrnodau Blas ar Bwnc, a gweithio gydag ysgolion cynradd. Trefnir y gweithgareddau hyn ar wahanol adegau trwy gydol y flwyddyn.

Rydym yn cynnig hyfforddiant am ddim a chyflog hael, sef £7.36 yr awr.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost i: reachingwider@abertawe.ac.uk.

Posted In: Amrywiol

One Comment

swanseamarrow 21st october

Diwrnod Rhoi Mêr Esgyrn – 24 Hydref
Ar 24 Hydref, bydd Mêr Esgyrn Abertawe yn cynnal diwrnod recriwtio rhoddwyr ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn rhoddwyr mêr esgyrn. Cynhelir y sesiwn rhwng 11:00 a 16:00 yn Ystafell y Castell yn Nhŷ Fulton. Rhowch boer i achub bywyd.
Gall trawsblannu mêr esgyrn fod yn gyfle olaf i lawer o gleifion gyda chancr y gwaed. Yn y sesiwn hwn, ni fyddwn yn cymryd mêr esgyrn, dim ond samplau o boer.

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.facebook.com/pages/Swansea-Marrow-Society/418968538209388?ref=stream
E-bost Cyswllt – 785765@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

newsletter image!!

Sut ydych chi’n teimlo am Gêm Gyfrifiadurol Gymdeithasol? Cewch ennill taleb Amazon gwerth £20…
Croeso i app cymdeithasol sy’n ceisio dod â phobl i ryngweithio â’i gilydd. Mae’n golygu pasio pêl o gwmpas rhwng pobl sydd wedi’u cysylltu arlein. Rhowch gynnig arno, a llenwi holiaduron am eich meddyliau a’ch teimladau cyn ac ar ôl y gêm.
Wedyn, cewch gyfle i ennill taleb Amazon gwerth £20. Cliciwch ar y ddolen isod i gymryd rhan mewn astudiaeth arbrofol ddienw, 30 munud o hyd, arlein. http://psy.swansea.ac.uk/questionnaires/680643.asp Diolch! E-bost Cyswllt 680643@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University