Discovery logo

Discovery Logo (1)

CANOLFAN FWYD GYDWEITHREDOL: Dewch i brynu cynnyrch lleol ffres a fforddiadwy!
Erioed wedi eisiau prynu cynnyrch ffres, fforddiadwy, blasus a lleol fan hyn yn y Brifysgol? Dyma sut!! Dewch draw i’r Stondin y tu allan i Swyddfa ‘Darganfod’ bob dydd Mawrth rhwng 9am a 1pm i roi’ch archeb i ni!

E-bost Cyswllt – discovery@abertawe.ac.uk

Mawrth Tachwedd 26th, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

suppliment

Hoffech chi ennill £60?

Cymerwch ran yn ein hastudiaeth ‘atodiad’.

Os oes gennych ddiddordeb, darllenwch y gofynion isod, ac anfonwch neges e-bost at Hayley Young ar 394659@abertawe.ac.uk.

  • I GYMRYD RHAN, RHAID NAD YDYCH WEDI CYMRYD RHAN YN YR ASTUDIAETH HON O’R BLAEN. Mae hyn yn barhad o’r astudiaeth ‘diod’ blaenorol.
  • Byddwn yn gofyn i chi ddod i’r adran seicoleg ar ddau brynhawn, yr ail 14 diwrnod ar ôl y cyntaf.
  • Yn ystod eich ymweliad, gofynnir i chi wneud profion cof, a darparu rhywfaint o boer am brofion.
  • Rhoddir ychwanegiad hylif i chi, a bydd raid i chi yfed hwnna bob diwrnod rhwng y ddau ymweliad.
  • Rhaid mai Saesneg yw’ch mamiaith. Mae hyn yn bwysig.
  • Rhaid i’ch clyw a’ch golwg fod yn normal, neu wedi’u cywiro.
  • Mae’n hanfodol nad ydych erioed wedi dioddef adwaith alergaidd i fwyd.
  • Rhaid nad ydych yn llysieuwr.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, croeso i chi holi.

Posted In: Amrywiol

9 Comments

Graddio 2014

“Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo’r Gaeaf 2014”

graduation 25th november
Mae’r system archebu lle graddio ar-lein bellach ar agor. Os ydych yn graddio mewgofnodwch i’ch cyfrif ar y fewnrwyd a chliciwch ar yr adran ‘Profile Summary’. Yn y bocs ‘Events/Reminders’ byddwch yn gweld ‘Graddio’. Cliciwch ar hwn i archebu eich lle yn y Cynulliadau Graddio.
Mae fwy o wybodaeth am y cynulliadau ar http://www.swansea.ac.uk/graduation/graduationinformation/

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

25th november history image,Key Skills Picture

Rhaglen Sgiliau Allweddol – Hanes a Threftadaeth – Sesiynau Gyrfaoedd a Sgiliau – 4 Rhagfyr
Cynhelir y ddarlith nesaf ar Sgiliau Allweddol ym meysydd hanes, treftadaeth, a disgyblaethau perthynol ar 4 Rhagfyr dan arweiniad Dr David Morris o Wasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg (gwybodaeth lawn islaw).

Mae’r gyfres yn gyfle i fyfyrwyr ac ymchwilwyr ddysgu, gan unigolion proffesiynol sy’n gweithio yn y maes treftadaeth ar hyn o bryd, am yrfaoedd, hyfforddiant sgiliau, a gwella cyflogadwyedd, ac i ofyn cwestiynau mewn sesiwn holi ac ymateb cyfeillgar. Bydd siaradwyr yn sôn am eu gyrfaoedd, ac am yrfaoedd mewn disgyblaethau perthynol.

Dyma sesiynau na ddylid eu colli. Archebwch le heddiw, gan fod y llefydd yn mynd yn gyflym iawn! ‘An Archivist’s Reflection on the Archival Profession’ – Dr David Morris 2-3pm, ddydd Mercher 4 Rhagfyr – Ystafell Fforwm Ymchwil Prifysgol Abertawe, Tŷ Fulton, Prifysgol Abertawe. Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â Kate Spiller, Cydlynydd y Prosiect: k.spiller@abertawe.ac.uk

http://www.swansea.ac.uk/riah/graduate-centre/heritageskillsprogramme/

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Tributetojazz371 taliesin 25th november

Ffilmiau a sioeau yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar 25 Tachwedd.
Sadwrn 30 Tachwedd: ‘Saxophone Giants’:- dathlu goreuon yr ugeinfed ganrif ar y sacsoffon. Bydd dau o’r chwaraewyr gorau cyfoes, Keith Loftis a Jean Toussaint, gyda’u band, yn rhoi gwledd o gerddoriaeth i chi gydag eglurdeb eu sain, eu gonestrwydd, a’u hangerdd. Hwn fydd eu hunig berfformiad yng Nghymru. Tocynnau’n £3 i fyfyrwyr!
I archebu tocynnau arlein ewch i http://www.taliesinartscentre.co.uk/cinema.php neu gellwch ffonio 01792 60 20 60 neu ymweld â’r Swyddfa Docynnau.
E-bost Cyswllt – h.e.harris@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University