Sesiynau Gwybodaeth am y Rhaglenni Haf

study abroad Zambia 2

Bydd y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol yn cynnal dwy sesiwn ychwanegol i ledaenu gwybodaeth am raglenni’r haf, ar gyfer y myfyrwyr nad oedd yn gallu dod i’r sesiynau blaenorol. Fe’u cynhelir yn Narlithfa Faraday H ddydd Iau 5 Rhagfyr. Cynhelir un sesiwn rhwng 11am a 12pm, a’r ail rhwng 2pm a 3pm. Dewch i gael gwybod am raglenni haf yn UDA, Tsieina, India, Awstralia, Siapan, Affrica, ac Ewrop.

E-bost Cyswllt – studyabroad@abertawe.ac.uk

Mawrth Rhagfyr 3rd, 2013

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Ffilmiau a sioeau yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar 2 Rhagfyr.

taliesin 2nd december QueerChristmas_Image_2WEB
O ddydd Gwener 6 Rhagfyr tan ddydd Sul 8 Rhagfyr, yng Nghanol Dinas Abertawe, bydd cwmni Theatr ‘Mess up the Mess’ yn perfformio ‘A Queer Christmas’ bob noson am 7pm, gan gychwyn yn y King’s Arms yn y Stryd Fawr a chan symud ymlaen i amryw leoliadau. Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Taliesin ac arlein. Tocynnau’n £5 i fyfyrwyr.
I archebu tocynnau arlein ewch i http://www.taliesinartscentre.co.uk/cinema.php neu gellwch ffonio 01792 60 20 60 neu ymweld â’r Swyddfa Docynnau.
E-bost Cyswllt – h.e.harris@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Bws Nos

nightbus
Mae bws nos ar gael i fyfyrwyr am ddim bob nos Fercher i ddod â chi’n ôl yn ddiogel o Stryd y Gwynt (Sgwâr y Santes Fair). Mae’r Bws Nos yn mynd o’r dref trwy Brynmill ac Uplands, i Bentref y Myfyrwyr yn Hendrefoelan, i Gampws Singleton, ac yn ôl i Ganol y Ddinas.

E-bost Cyswllt – R.N.Benson@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Beicwyr yn y Gerddi Botanegol

cyclists
Gofynnir i feicwyr ddisgyn o’u beiciau wrth fynd trwy’r Gerddi Botaneg, yn sgil digwyddiad diweddar gyda cherddwr. A wnaiff beicwyr gadw at y Lonydd Beic a’r Llwybrau Beic wrth deithio trwy Barc Singleton ar eu ffordd i’r Brifysgol, os gwelwch yn dda? Diolch.

E-bost Cyswllt – R.N.Benson@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Myfyrwyr yn Parcio yn yr Ysbyty

hospital parking
Mae Ysbyty Singleton wedi gofyn i fyfyrwyr BEIDIO â pharcio ym Maes Parcio’r Ysbyty, gan fod cleifion yr Adran Damwain ac Argyfwng yn methu parcio er mwyn cael triniaeth frys. Wrth gwrs, fe gaiff myfyrwyr barcio yn yr Ysbyty os bydd ganddynt apwyntiad dilys yn yr ysbyty neu os byddant yn ymweld â chlaf.  Diolch yn fawr.

E-bost Cyswllt – R.N.Benson@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University