Angen gwirfoddolwyr ar gyfer astudiaeth ymchwil seicoleg ar-lein ar y cof!

Speaker

Rydym yn cynnal ymchwil i gof tymor canolig. Byddwch yn gwrando ar stori fer, yna cewch eich profi ar ddwy adeg wahanol ar eich cof o’r stori. Mae’r astudiaeth hon yn cynnwys dwy sesiwn, a gallwch eu cyflawni ar-lein yn eich cartref eich hun. Yn achos myfyrwyr Seicoleg, mae dau gredyd cronfa pwnc ar gael am gymryd rhan. Os hoffech gymryd rhan neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Elaine van Rijn ar 717567@abertawe.ac.uk
Manylion Ychwanegol –

Mawrth Ionawr 28th, 2014

Posted In: Amrywiol

One Comment

Holiadur i Fyfyrwyr Benywaidd – Effaith y Cyfryngau ar Ddelwedd Corff Merched

Female Student body image
Fy enw i yw Rhia, ac rwy’n cynnal ymchwil sylfaenol fel myfyrwyr israddedig rhan-amser i archwilio effeithiau’r cyfryngau ar ddelwedd corff merched. Bydd yr holl atebion yn gyfrinachol ac yn ddienw, ac fe’u defnyddir at ddibenion academaidd yn unig. Cliciwch ar y ddolen hon ar gyfer yr holiadur: https://www.surveymonkey.com/s/JHTFZHH
Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn grŵp ffocws ar y pwnc hwn, e-bostiwch fi ar rhia.c89@hotmail.co.uk. Diolch am gymryd yr amser i gwblhau’r holiadur hwn.
E-bost Cyswllt – rhia.c89@hotmail.co.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Dosbarthiadau Perseg AM DDIM i ddechreuwyr

persian
Mae’r Gymdeithas Iranaidd yn cynnig gwersi iaith Berseg am ddim i ddechreuwyr. Cynhelir y dosbarthiadau bob nos Fawrth rhwng 5pm a 6pm yn Narlithfa 3, Tŷ Fulton. Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch Ras Khandan ar Ras_Khandan@yahoo.com

E-bost Cyswllt – Ras_Khandan@yahoo.com

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Gwobrau Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu a Chymorth Myfyrwyr

learning and teaching awards

Mae gan 44 o ddarlithwyr a staff cymorth y wobr fawreddog hon eisoes; beth am bleidleisio i sicrhau mai eich darlithydd chi fydd rhif 45?

 

Mae’n hawdd enwebu’ch hoff diwtor neu aelod o staff cymorth.  Lawrlwythwch y ffurflen enwebu o http://salt.swansea.ac.uk/awards a’i dychwelyd atom ni.  Cofiwch ddarllen yr arweiniad i wneud yn siŵr bod eich enwebiad yn un cryf, yna perswadiwch eich ffrindiau i enwebu hefyd.

 

Helpwch ni i sicrhau mai eleni fydd y flwyddyn orau erioed o ran enwebiadau gan fyfyrwyr.  Dangoswch gymaint rydych chi’n gwerthfawrogi’ch athrawon a/neu staff cymorth.

Cofiwch, os na fyddwch yn eu henwebu, ni fyddant yn ennill!

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Cymdeithasau Arddangosiad

Give_it_a_Go

Am ddydd yn unig allwch weld cymdeithasau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn arddangos eu talent ragorol! Ar ddydd Llun y 27ain o Ionawr o 10y.b a 4y.h yn Café West ble bydd ein digwyddiad ar weithred. Bydd arddangosfeydd gan dros drideg o gymdeithasau o bob amrywiad, dyma’r lle i fod. Mae’r arddangosfa yn gysylltiedig ag wythnos ‘Rhowch gynnig arni’. Bydd cymdeithasau yn cynnig sesiynau ar bris gostyngedig i bob myfyrwyr. Dewch yn llu, dewch gyda’ch ffrindiau, rhowch gynnig ar rywbeth newydd er mwyn darganfod eich cariad newydd!

societies@swansea-union.co.uk

Mercher Ionawr 22nd, 2014

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University