AMSER NEWID

Cyd-lansiad Addewid Prifysgol Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr

Dydd Mercher, 19 Chwefror 2014

10.30am

                 Bar JC’s

Tŷ Fulton

 

Mental Health Week logo 

Lles

Dewch i osod afal ar ein ‘Coeden Feddwl’ yn nodi beth a wnewch i hyrwyddo iechyd meddwl; cewch fag o bethau da am ddim.

Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion y Deyrnas Unedig

Bar JC’s – 19 Chwefror 2014

Bydd y Dosbarth Myfyrdod yn ail gychwyn ar 20 Chwefror,   1:10-1:50 pm yn y Gaplaniaeth

Chwaraeon a Hamdden Gorfforol

 

Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360

 

Gwener 21 Chwefror 14:00-15:00 Hyfforddiant Dwys

15:15-16:15 Beicio

 

Mae’r holl ddosbarthiadau am ddim – archebwch le yn awr: l.j.brake@abertawe.ac.uk

 

Sesiynau blasu am ddim yn Y ganolfan Chwaraeon:

 

Dydd Mercher 19 Chwefror (ymlacio)

13:15-14:15 Tai Chi

16:30-17:30 Pilates

Dydd Iau 20 Chwefror (nerthu)

14:00-15:00 Ffitrwydd Cymysg

15:15-16:15 Pwysau Tegell

16:30-17:30 Troelli                      Dydd Gwener 21 Chwefror  (mâs am dro)

14:00-15:00 Cerdded Nordig

Cynaladwyedd

 

Cynllun Beicio i’r Gwaith

Bydd Cycle Solutions yn Nhŷ Fulton ar

4 a 20 Chwefror 2014 rhwng 10am a 3pm

Cewch archebu rhwng 1 Chwefror a 14 Mawrth 2014

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

info@cyclesolutions.co.uk

SWYDDFA CYNGOR A                                                                                                                                                                                                                                       CHYMORTH ARIANNOL

17- 21  Chwefror 2014

 

Ewch i’n tudalennau Facebook, Twitter, a BlackBoard i ddeall sut mae problemau iechyd meddwl ac anawsterau ariannol yn gallu cyd-ddigwydd.

Awgrymiadau, a dolenni at ffynonellau cymorth.

Arlwyo

 

19 Chwefror 12:00-2:00pm

Dewch i flasu ein cawl cartref yn y Venue amser cinio.  Hefyd, bydd gwybodaeth maeth a chardiau rysáit ar gael.

Gyrfaoedd

Archebwch le ar ein gweithdy

‘Datblygu Meddylfryd Cyflogadwyedd’.

I gofrestru / cadw lle, ewch i:                http://swansea.prospects.ac.uk/

Cyfle Cyfartal

19 Chwefror yn JC’s

I staff:

Hyrwyddo’r gwasanaeth Cwnsela

Gwybodaeth am ymgynghorwyr aflonyddu

‘Gwefan: Fy Lles i’

I Fyfyrwyr:

Hyrwyddo’r Lwfans Myfyrwyr Anabl; sut i ymgeisio

Gwybodaeth am ymgynghorwyr aflonyddu

I Bawb:

Hyrwyddo’r Polisi Urddas yn y Gwaith ac Wrth Astudio

Preswylfeydd

Bag o Bethau Da i bob fflat – cardiau rysáit; gwybodaeth am leoedd y caiff pobl fynd iddynt i ymlacio; gwybodaeth ychwanegol am yr ymgyrch; peli straen.

 

Ar Facebook, byddwn yn hyrwyddo gwahanol restrau canu Spotify gyda gwahanol fathau o gerddoriaeth, gan ofyn i bobl ystyried rhywbeth gwahanol bob diwrnod, er enghraifft:

Noson meic agored yn JC’s nos Fawrth – digwyddiad cŵl i ymlacio am sbel.

Mawrth Chwefror 18th, 2014

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Gall eich adborth wneud gwahaniaeth…

A3_iloveswansea_black

O ganlyniad i’ch adborth, gwariwyd mwy na £200,000 ar ddiweddaru ystafelloedd addysgu yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf… dywedwch wrthym beth rydych chi’n ei feddwl!

Ewch i myuni.com am ragor o wybodaeth ac i weld sut y gallwch hawlio taleb £2.50 i’w wario yn JC’s, arlwyo ar y campws (Starbucks a Costa Coffee) neu ar gredydau argraffu.

#iloveswansea

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mewn Partneriaeth Berffaith: Cystadleuaeth Draethodau Llyfrgell Prifysgol Abertawe

library essay2
Mae’r Llyfrgell yn cynnal Cystadleuaeth Draethodau am sut rydych chi’n defnyddio’r Llyfrgell wrth ymchwilio ac ysgrifennu aseiniad. Cewch hefyd gyflwyno eitem gyfrwng, megis fideo. Mae cyfle i ennill taleb Amazon gwerth £100 i un myfyriwr israddedig ac un myfyriwr ôl-raddedig.
Am ragor o wybodaeth, ewch i www.swan.ac.uk/iss/libraries/inperfectpartnership
E-bost Cyswllt – l.d.havard@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

gŵyl ymchwil, 19-22 Chwefror mae hi bron yma …

festival of research

bydd gennym popeth – o arch-arwyr, polisi cyffuriau rhyngwladol, cyffro thesisau tri munud, cysylltiadau rhyng-ffydd, tysteb i’r Holocost, trafod cymhlethdodau a manteision ymchwil rhyngddisgyblaethol, myfyrdodau ar gylchoedd, uwd gyda’r athro, hyrwyddo gyrfaoedd merched mewn gwyddoniaeth, a llawer, llawer mwy …

www.swansea.ac.uk/festival-of-research

croeso i bawb – mynediad am ddim

andrea buck: a.j.buck@swansea.ac.uk; 01792 (60)6669

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Wythnos Cyflogadwyedd 2014

employability week 2014 - follow up
Bu Wythnos Cyflogadwyedd yn boblogaidd ymhlith myfyrwyr, gyda’r rhan fwyaf o’r gweithdai yn llawn yn ystod yr wythnos. Roedd y gweithdy ‘Paratoi ar gyfer Canolfan Asesu’ yn hynod boblogaidd, gyda gweithgareddau grŵp a phrofion seicometreg go iawn. Roedd y myfyrwyr isod yn rhan o grŵp a ddangosodd dyfeisgarwch gwych wrth gystadlu i weld pa dîm allai adeiladu’r tŵr uchaf gan ddefnyddio sbageti, malws melys a thâp selo.

E-bost Cyswllt –  l.m.palmer@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University