Dileu Casineb Hiliol. Mae Abertawe’n ymwrthod â chamwahaniaethu hiliol!

eliminate e8
Dewch i gefnogi ein digwyddiad ar 26 Mawrth yn Ystafell Fwyta B yn Nhŷ Fulton rhwng 12 a 3pm. Yn rhad ac am ddim.  Darperir brechdanau a lluniaeth. Siaradwyr ysbrydol ac adloniant (Bollywood, salsa a drymio Affricanaidd).  Bydd y digwyddiad hwn yn:  • Dangos ymrwymiad Abertawe i ddileu camwahaniaethu hiliol • Codi ymwybyddiaeth am effeithiau niweidiol trosedd casineb a chamwahaniaethu hiliol • Hyrwyddo cydlyniad cymunedol a pherthnasau da. Am ragor o wybodaeth, cewch gysylltu â Misbha Khanum (Swyddog Cydraddoldeb) yn m.khanum@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 602367

Llun Mawrth 24th, 2014

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Cystadleuaeth Traethawd y Llyfrgell – Cyfle i ennill £100!

library essay2
Dywedwch wrthym sut yr ydych wedi defnyddio’r Llyfrgell i helpu gyda’ch astudio, a chewch gyfle i ennill £100!  Un wobr i fyfyriwr israddedig ac un i fyfyriwr ôl-raddedig.  http://ow.ly/tTerp

E-bost cyswllt – l.d.havard@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Myfyrwyr blwyddyn olaf?

nss

Dywedwch wrthym am eich profiad yn Abertawe hyd yma, a chewch daleb £2.50 ar gyfer Starbucks, Costa Coffee, credydau argraffu, bwyd ar y campws neu JC’s!

Ni chymrith fwy na 2 funud …  ewch i http://www.thestudentsurvey.com/ a rhoi’ch adborth i ni heddiw!

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Ffilmiau a sioeau yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin yn yr wythnos sy’n cychwyn 24 Mawrth

Invisiblewoman371 (2)
Ddydd Llun 24 Mawrth a dydd Mawrth 25 Mawrth, cewch weld Ralph Fiennes a Kristin Scott Thomas yn ‘The Invisible Woman’.  Ffilm am y berthynas rhwng athrawes a Charles Dickens.  Daw hi’n ganolbwynt angerdd Dickens.  I’r ddau ohonynt, cyfrinachedd yw pris eu perthynas.  Tocynnau am £5.30 i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe.
I archebu tocynnau ar gyfer sioeau a ffilmiau cewch fynd ar-lein – http://www.taliesinartscentre.co.uk/index.php, ffonio 01792 60 20 60 neu ymweld â’r Swyddfa Docynnau.
E-bost Cyswllt – h.e.harris@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Ydych chi’n awyddus i weld eich ymennydd?

brain study
Mae Labordy Systemau Niwroymddygiad yn cynnal astudiaeth gamblo ar hyn o bryd, a delweddu ymennydd o ran niwrodrawsyrrydd penodol a elwir yn GABA, ac rydym am recriwtio myfyrwyr israddedig gwrywaidd rhwng 18 a 24 oed, sy’n siaradwyr Saesneg brodorol.
Nid oes angen profiad blaenorol o gamblo ar y myfyrwyr.
E-bost Cyswllt – a.h.austin@abertawe.ac.uk

If you’re wanting to find out, you’ll have to answer several questionnaires and perform a computer-based task that will take 20 minutes of your time. We’ll be offering A LOT of chocolate and £5 Amazon vouchers…

Wanting to participate? Please contact Adelaide on: a.h.austin@swansea.ac.uk  for more information.

Llun Mawrth 10th, 2014

Posted In: Amrywiol

One Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University