Ffilmiau a sioeau yng Nghanolfan Gelfyddydau Taliesin yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 28 Ebrill.

tali 28 april
Ar nos Iau, 1 Mai am 7:30pm bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru’n cyflwyno rhaglen driphlyg o ddawnsio deinamig gan goreograffwyr o safon fyd-eang a dawnswyr o Gymru. Tocynnau am £3 i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, a bydd tocynnau wrth gefn ar y noson am £5.
I brynu tocynnau ar-lein, ewch i
E-bost Cyswllt – h.e.harris@abertawe.ac.uk

Mercher Ebrill 30th, 2014

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Gwirfoddolwyr ar gyfer y Penwythnos Cyrraedd a’r Wythnos Groeso

student services vols

Mae Undeb y Myfyrwyr a Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn chwilio am wirfoddolwyr egnïol a brwdfrydig i helpu gydag amrywiaeth o weithgareddau yn ystod y Penwythnos Cyrraedd a’r Wythnos Groeso.  Bydd hyn yn cynnwys helpu myfyrwyr newydd i symud i mewn i’w llety, cynorthwyo yn ystod y penwythnos cyrraedd a chynnal teithiau tywys o gwmpas y campws.

 

Os oes gennych ddiddordeb, cliciwch ar y cyswllt a ganlyn i lenwi a chyflwyno’r ffurflen:

https://docs.google.com/forms/d/1s_9QSykXrRtosgKYpGA2xiiyt84we8V3lu3sMeOxCSY/viewform

Posted In: Amrywiol

One Comment

Ydych chi’n mwynhau gamblo, pocer ar-lein, betio ar chwaraeon neu gardiau crafu?

brain 2

Rydym yn cynnal ymchwil i archwilio ymatebion yn yr ymennydd yn ystod tasgau sy’n efelychu gamblo. Rydym hefyd yn edrych ar sut y gall ffactorau personoliaeth ddylanwadu ar ymatebion yr ymennydd i wobrwyo. Efallai y cewch ddewis cael sgan MRI o’r ymennydd am ddim nes ymlaen (yn amodol ar feini prawf sgrinio).

 

  1. Rydych yn fyfyrwyr blwyddyn gyntaf neu ail flwyddyn (dan 25 oed a’n hŷn na 18 oed) a Saesneg yw eich mamiaith.
  2. Rydych wedi cael trafferth wrth reoli’ch gamblo neu wedi gamblo mwy nag y bwriadoch.

 

Hoffem eich gwahodd i’r labordy am sesiwn brofi (uchafswm o 45 munud). Gofynnir i chi lenwi ychydig o holiaduron a pherfformio tasgau ar gyfrifiadur. Byddwch yn derbyn taleb Amazon gwerth £10 fel tâl am gymryd rhan.

 

Am ragor o wybodaeth am gymryd rhan, e-bostiwch Adelaide Austin ar A.H.Austin@abertawe.ac.uk neu Dr Frederic Boy ar f.a.boy@abertawe.ac.uk

Llun Ebrill 28th, 2014

Posted In: Amrywiol

One Comment

Cyfle olaf i ddweud wrthym beth rydych yn ei feddwl am Brifysgol Abertawe….

nss

Os ydych yn fyfyriwr blwyddyn olaf sydd eisiau taleb bwyd, coffi neu argraffu gwerth £2.50 i’w wario ar y campws, dilynwch i ddolen i ddweud wrthym beth rydych yn ei feddwl! www.thestudentsurvey.com/index_welsh.html

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

 

Ieithoedd Hynafol yn y Parc 2014

ancient languages

Mae dosbarthiadau Lladin i Ddechreuwyr, Groeg, Cyflwyniad i’r Aifft Hynafol a Lladin i Blant oll ar gael ar y campws ar 14, 21 a 28 Mehefin ac ar 5 a 12 Gorffennaf: 2-3:30pm.

Cost y dosbarthiadau yw £5/£3, neu £20 os telir ymlaen llaw. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch e.bracke@swansea.ac.uk neu ewch i http://www.southwestwalesclassicalassociation.co.uk/resources/Ancient%20Languages%20in%20the%20Park%20flyer.pdf.

 

 

 

Mawrth Ebrill 22nd, 2014

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University