Mae Gwobrau Ôl-raddedig Prospects 2014 bellach yn agored ar gyfer enwebiadau

Dywedwch wrthym am eich amser fel myfyriwr ôl-raddedig yn Abertawe…

prospects postgrad

Gall myfyrwyr fynd i www.postgraduateawards.co.uk a dweud wrth Prospects am eu profiad ôl-raddedig a’r timau addysgu sydd wedi’u cefnogi drwy eu hastudiaethau.  Gellir cyflwyno enwebiadau tan 5 Medi 2014, a gallwch ddilyn negeseuon trydar ar @postgradawards.

Llun Gorffennaf 7th, 2014

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Astudiaeth Prawf Blas a’r Teledu – enillwch £7 am awr o waith

tv test study

Rôl hwyliau, gwneud penderfyniadau a gwylio’r teledu mewn canfyddiad blas. Mae Adran Seicoleg Prifysgol Abertawe yn ymchwilio’r rhesymau am ganfyddiadau blas gwahanol. Nod yr astudiaeth yw ymchwilio effaith hwyliau ar brosesau sylfaenol yr ymennydd, megis cof, gwneud penderfyniadau a phrofi gwybodaeth o’r synhwyrau, megis blas, wrth wylio’r teledu. Yn y gorffennol dangoswyd bod prosesu blasau’n ddibynnol ar brosesau gwybyddol, ond nid oes gwaith ymchwil wedi’i gynnal yn ystod gweithgarwch pob dydd, megis gwylio’r teledu. Cynhelir yr arbrawf yn y Brifysgol a bydd yn cymryd oddeutu awr o’ch amser. Bydd yn cynnwys rhai tasgau gwneud penderfyniadau, holiadur hwyliau a phrawf blas. Dilynir hyn gan holiaduron ar hoff fwydydd, personoliaeth a gwybodaeth iechyd gefndirol gyffredinol, gan gynnwys taldra a phwysau.
Os hoffech gymryd rhan yn yr astudiaeth hon, mae’n bwysig eich bod rhwng 18 a 65 oed, yn bwyta’ch brecwast/cinio arferol y diwrnod hwnnw o leiaf dwy awr cyn yr astudiaeth, nad oes gennych unrhyw alergedd bwyd, bod eich Saesneg yn dda ac nad ydych yn cymryd unrhyw feddyginiaeth sy’n effeithio ar chwant bwyd. Gallwn gynnig £7 i chi am eich parodrwydd i gymryd rhan. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Menna Price ar 513724@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

3 Comments

Astudiaeth Seicoleg: Agweddau tuag at salwch meddwl.

mental health attitudes study

Astudiaeth Seicoleg – Agweddau tuag at salwch meddwl: Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn chwilio am amrediad eang o wirfoddolwyr i lenwi’n holiadur ar-lein. Mae’n gwbl anhysbys, bydd yn cymryd 10 munud yn unig o’ch amser a bydd yn ein helpu i archwilio agweddau tuag at salwch meddwl a ffactorau a allai effeithio ar ymddygiad ceisio cymorth ymhlith myfyrwyr.

Cliciwch ar y ddolen isod i gwblhau’r arolwg:

https://www.surveymonkey.com/s/7CCGGD7

E-bost Cyswllt: Sarah Reynolds (554921@abertawe.ac.uk)

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

A ydych am wneud mwy o ymarfer corff?

physical activity

Rydym yn cynnal ymchwil sy’n archwilio ffyrdd o helpu pobl i wneud mwy o weithgarwch corfforol. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn recriwtio pobl sydd am gerdded ymhellach yn ystod y dydd.

Gofynnir i chi fynychu tair sesiwn astudio dros gyfnod o bum wythnos. Byddwch yn cwblhau cyfres o holiaduron byr ym mhob sesiwn. Bydd y ddwy sesiwn gyntaf yn para oddeutu 25 munud yr un a bydd y sesiwn olaf yn para oddeutu 45 munud. Gofynnir i chi lawrlwytho app mesurydd camau am ddim i’ch ffôn (mae angen iphone neu Android arnoch). Os byddwch yn mynychu’r tair sesiwn, cewch eich cynnwys mewn raffl i ennill un o ddwy wobr o £50
E-bost Cyswllt – 530048@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

One Comment

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University