Ffilmiau a sioeau yng Nghanolfan Gelfyddydau Taliesin yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 15 Rhagfyr

Nos Iau, 18 Rhagfyr am 7:30pm rydym yn cynnal DIGWYDDIAD AM DDIM – drama newydd sy’n cael ei datblygu i’w dangos fel perfformiad treial – Windsongs of the Blessed Bay gan D. J. Britton. Er bod y digwyddiad am ddim, anogir i fyfyrwyr gadw lle yn gynnar, oherwydd disgwylir cynulleidfa fawr.

tal 15th dec


Wedi’i hysgrifennu gan D. J. Britton, y gerddoriaeth gan Tamlyn Jones a chast yn cynnwys Richard Elfyn, Eiry Thomas, Gwydion Rhys a Gwawr Loader, mae Windsongs of the Blessed Bay yn antur danbaid mewn hanes a chomedi theatraidd sy’n adrodd stori, gan ddod â’r pypedwr enwog o Singapôr, Benjamin Ho, a’r dylunydd ifanc a dawnus o Gymru, Bethany Seddon, at ei gilydd. Mae’r canlyniad yn weledol drawiadol. Dywed hanes menyw ddall ifanc, Betrys, y mae’n mynd i’r môr o Fae Sain Ffraid yng ngorllewin Cymru i ddilyn breuddwyd ei thad-cu, ond daw ar draws fydoedd Cymreig na ddychmygodd eu bodolaeth fyth, a brwydr enfawr â’r enaid. Bydd dalfa gyfoethog Betrys yn newid y ffordd y mae’n profi’r byd. Mae Taliesin a Theatr Cadair yn eich gwahodd i’r perfformiad hwn yng nghyfnod cynnar ei greu, cyn i’w daith ddechrau yn hydref 2015. Bydd cyfle i roi adborth a sesiwn holi ac ateb ar unwaith wedi’r cyflwyniad. Cadwch le yn www.taliesinartscentre.co.uk/performances.php?id=972&language=welsh

Llun Rhagfyr 15th, 2014

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Cymrwch arolwg trendence oherwydd rydym yn rhoi gwobrau o…

–          5 x taleb Amazon gwerth £500 a 10 x taleb Amazon gwerth £200

–          Tanysgrifiad 12 mis i Spotify Premium (bob pythefnos!)

Cliciwch yma i gystadlu!

 

trendance

Rydym am wybod eich barn am eich cwrs yn y brifysgol, pa gyflogwyr rydych chi’n eu hoffi a’ch teimladau am eich gyrfa yn y dyfodol. Rydym yn defnyddio’r canlyniadau i ysgrifennu adroddiadau ymchwil i helpu prifysgolion a chyflogwyr ar draws y DU i wybod pa fath o swydd rydych ei heisiau.

Bydd yn cymryd chwarter awr yn unig (gallwch ei wneud ar eich ffôn symudol!)

Mae’n gyflym, yn gyfleus, a gallech ennill gwobr fawr! Pam aros?

Cymrwch yr arolwg nawr yn www.trendence-gradbarometer.co.uk

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Fe’ch gwahoddir yn gynnes gan Gaplaniaeth Prifysgol Abertawe i Wasanaeth Carolau Nadolig gyda Chymdeithas Gorawl Prifysgol Abertawe am 7.00 yr hwyr Nos Fawrth, 9 Rhagfyr 2014 yn The Hive, Tŷ’r Undeb (wedi ei leoli y tu ôl i Dŷ Fulton), Prifysgol Abertawe Bydd casgliad gwirfoddol yn mynd tuag at Nyrsys Macmillan (Rhowch mor hael ag y gallwch) Arhoswch ar ôl yn dilyn y Gwasanaeth ar gyfer mins peis a gwin cynnes neu sudd ffrwythau

carol- december

Mawrth Rhagfyr 9th, 2014

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Annwyl myfyrwyr,

Bydd y gwasanaethau a ganlyn wedi cau o 1pm ddydd Iau 11 Rhagfyr:

closed

  • Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr (y Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol, y Gwasanaeth Ymgynghorol i Fyfyrwyr Rhyngwladol, y Swyddfa Anabledd, derbynfa adeilad Keir Hardie, y Ganolfan Asesu, y Gwasanaethau Lleol)
  • Y Ganolfan ar gyfer Llwyddiant Academaidd (Hyfforddiant arbenigol, y Rhaglen Llwyddiant Academaidd, Ymgyrraedd yn Ehangach)
  • Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg

Byddwn yn ailagor am 9am ddydd Gwener 12 Rhagfyr.

Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae Ymgyrraedd yn Ehangach yn recriwtio myfyrwyr lleol ar gyfer profiad gwaith cyflogedig!

reachign wider

Mae Ymgyrraedd yn Ehangach yn cynnig profiad gwaith cyflogedig gyda disgyblion ysgol gynradd ac ysgol uwchradd, a fydd yn wych ar eich CV! Rydym yn chwilio am fyfyrwyr o ysgolion lleol, gan gynnwys Pentrehafod, Gelli Fedw a Chefn Saeson. Cysylltwch â ni a chymrwch ran!

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni ond ni aethoch i un o’r ysgolion hynny, cysylltwch â ni beth bynnag. Rydym yn recriwtio ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

E-bost Cyswllt – reachingwider@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University