Mae’r grŵp ymchwil cyfnod oes a datblygu yn Adran Seicoleg Prifysgol Abertawe yn cynnal astudiaeth newydd gyda babanod 5-7 mis oed gan ymchwilio’r cyfnodau cynnar o chwarae â theganau. Byddwch chi, y rhiant, yn bresennol gyda’r ymchwilydd a’ch babi am y sesiwn gyfan. Mae modd trefnu’r sesiwn ar unrhyw adeg fydd yn gyfleus i chi. Rhown £10 i chi fel costau teithio.

Diddordeb? I gymryd rhan, neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Lauren Dillon ar 742103@abertawe.ac.uk neu Dr Vicky Lovett or 01792 295270, neu v.e.lovett@abertawe.ac.uk.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr ymchwil ond bod oed eich plentyn yn wahanol, cysylltwch os gwelwch yn dda oherwydd bod gennym astudiaethau eraill ar gael.

Llun Mehefin 29th, 2015

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Lewys Aron yw llywydd newydd yr Undeb y Myfyrwyr yn dilyn ymddiswyddiad Ajjing Jipur .

Roedd chwe ymgeisydd yn rhedeg ar gyfer y swydd ac aeth yr etholiad at bob saith cam nes nath Lewys ddod yn enillydd clir. Mae’r isetholiadau creu hanes drwy fod y cyntaf erioed i gael ei rhedeg yn gyfan gwbl ar-lein gyda 976 o fyfyrwyr yn pleidleisio ar y cyfan gyda enfawr 804 o bleidleiswyr yn Amser Llawn Israddedigion .

Mae’r Undeb y Myfyrwyr yn croesawu Lewys yn ei rôl newydd ac yn edrych ymlaen at weithio gydag ef i sicrhau bod ei gynlluniau a’r cynlluniau’r myfyrwyr y mae’n eu cynrychioli yn dod llwyddiannau.

Yn siarad am ei fuddigoliaeth dyweddod Lewys “Rwy’ methu aros i ddechrau. Fy mlaenoriaeth bydd i ailwampio gwefan undeb y myfyrwyr ac i sicrhau bod myfyrwyr ar draws y ddau gampws yn gallu ymwneud á’r undeb o ganlyniad.

“Mae’n fraint i gael fy ethol fel llywydd undeb y myfyrwyr – y siaradwr Cymraeg cyntaf mewn dros ddegawd i ddal y swydd. Bydd fy nrws pob tro ar agor i syniadau, pryderon ac adborth myfyrwyr. Diolch!”

Maniffesto.

Iau Mehefin 25th, 2015

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Comment

Mae Fforwm Ymchwil Prifysgol Abertawe (SURF), yn eich gwahodd i arddangosfa Ymchwil fel Celf 2015 o ar ddydd Iau 25th Mehefin 2.30-4.30pm

Mae’r digwyddiad hwn yn dathlu’r amrywiaeth a harddwch o ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe. Cynhaliwyd cystadleuaeth yn gwahodd delweddau o bob rhan o’r Brifysgol sy’n cael eu hysbrydoli gan waith ymchwil neu sy’n ysbrydoli ymchwil. Dros 90 o geisiadau o bob rhan o ymchwil, a ddewiswyd panel feirniaid o fri cyfanswm o 15 o enillwyr. Bydd pob cais yn cael ei arddangos yn yr arddangosfa a ddyfarnwyd y gwobrau gan y Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Martin Stringer.

Bydd yr arddangosfa ar agor o 2:30pm ar ddydd Iau 25th Mehefin yn yr Atriwm Technium Digidol (llawr gwaelod, i’r chwith oddi ar y dderbynfa), a rhoi’r gwobrau am 3:00 pm. Bydd diodydd a lluniaeth ysgafn ar gael.

Daeth panel proffil uchel beirniadu at ei gilydd ar gyfer y gystadleuaeth, gydag amrywiaeth eang o arbenigedd:
•Yr Athro. John Womersley – Prif Swyddog Gweithredol yr STFC, ar hyrwyddwr (RCUK) ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd gydag Ymchwil ) a Phrif Swyddog Gweithredol y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC)
•Dr Gail Cardew – Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth ac Addysgu yn y Sefydliad Brenhinol, Panel Ymgynghorol Casgliad Wellcome, Adolygiad Cymheiriaid Coleg EPSRC
•Flora Graham – Ddigidol Olygydd NewScientist.com, also worked for BBC, CBC and CNET UK a Gweithiodd hefyd ar gyfer y BBC, CBS a CNET fel ysgrifennydd/darleddyd
•David Hastie – Cyfarwyddwr LOCWS rhyngwladol ac Celf ar Draws y Ddinas
Ar ran SURF rydym yn gobeithio gweld chi yno… mae’r digwyddiad blynyddol hwn bob amser yn fywiog, gan ddarparu rhywbeth newydd a chyffrous ar gyfer y Brifysgol, gyda’r nod o ysgogi sgyrsiau a chyfarfodydd rhwng ymchwilwyr amrywiol ar draws y campws … ac i gae diod a sgwrs!

Am ragor o wybodaeth:SurfImage@swansea.ac.uk

Llun Mehefin 22nd, 2015

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

https://app.box.com/s/yf76ibvsy9gfy0p34vh0r9kcl9ajh291. Dychwelwch y Ffurflen Gofrestru at Kate Spiller, Cydlynydd y Prosiect, (k.spiller@abertawe.ac.uk) erbyn 5pm ar ddydd Llun, 15 Mehefin 2015. Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni.
://app.box.com/s/yf76ibvsy9gfy0p34vh0r9kcl9ajh291″>

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Female student holding books

Bydd system reoli llyfrgell y Brifysgol a’r gwasanaethau darganfod adnoddau yn newid tua diwedd mis Mehefin fel rhan o brosiect Cymru gyfran i rannu’r systemau er mwyn galluogi rhannu gwasanaethau ar draws addysg uwch yng Nghymru.

Yn ystod yr uwchraddio;

 Defnyddiwch iFindDiscover i ddod o hyd i eitemau yn ein llyfrgelloedd

 Ni fydd iFindDiscover yn gwybod a fydd eitemau ar y silffoedd

 Benthyca a dychwelyd eitemau ar ddesgiau rhyddhau eitemau’r llyfrgell (oriau staffio).

 Dim ceisiadau, adnewyddu llyfrau na hunan-ryddhau a hunan-ddychwelyd

Mercher Mehefin 17th, 2015

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University