Rydym bellach yn ymgynghori â phobl ifanc (dan 25 oed) ynghylch pa lwybrau cerdded a beicio maent yn eu defnyddio i gyrraedd y gwaith, addysg, iechyd, hamdden a lleoliadau/cyfleusterau eraill er mwyn i ni allu diweddaru ein map llwybrau presennol.

Mae’n ofynnol o dan y ddeddf bod pob awdurdod lleol yn llunio map llwybrau presennol erbyn mis Ionawr 2016. Bydd y map hwn yn cofnodi’r holl lwybrau teithio llesol sydd ar gael ac mae’r cyngor yn awyddus i sicrhau bod eich hoff lwybrau’n cael eu cynnwys.

https://www.abertawe.gov.uk/deddfteithiollesol

Llun Tachwedd 30th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae Nadolig yn dechrau yn y Bae yn The Core ar ddydd Mawrth 1af o Ragfyr! Bydd gennym adloniant byw, byrbrydau yn rhad ac am ddim, anrhegion yr ŵyl a phrisiau gwych ar amrywiaeth o ddiodydd. I fynd i ysbryd yr ŵyl byddwn hefyd yn rhoi i ffwrdd llwyth o anrhegion gan gynnwys tocynnau Snowball, Dillad brand Prifysgol Abertawe, Cinio Nadolig a llawer mwy! Edrychwch allan ar Facebook am fwy o wybodaeth.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Mae Elyrch, cyfnodolyn newydd GENCAS, y Ganolfan ymchwil i rywedd, diwylliant a chymdeithas, yn gwahodd cyflwyniadau ar gyfer ei gyhoeddiad ar-lein.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw elfen o Rywedd neu Rywioldeb, o unrhyw ddisgyblaeth, bydd croeso i chi gyfrannu: Traethodau, Erthyglau, Ysgrifennu Creadigol, Adolygiadau o Lyfrau, Ffilmiau, Dramâu neu Gerddoriaeth.

I gael gwybod rhagor cysylltwch â’n Prif Olygydd: Maria Zygogianni, yn elyrch.editor@gmail.com, neu galwch heibio swyddfa GENCAS, KH415 rhwng 12.00-14.00 ar unrhyw ddydd Gwener.

Diolch am eich diddordeb a’ch cefnogaeth.

 Tîm GENCAS

Mercher Tachwedd 25th, 2015

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

4 Comments

Cofrestrwch fel gwirfoddolwr BLACOWT nawr a byddwch yn rhan o BLACOWT MAWR Y NADOLIG! Y cyfan y byddwch yn ei wneud yw diffodd yr holl gyfarpar nad ydynt yn hanfodol sydd dal ymlaen mewn swyddfeydd h.y. cyfrifiaduron, peiriannau argraffu, goleuadau, gwefrwyr ffôn symudol etc. a adawyd ymlaen cyn dechrau’r penwythnos.

Caiff yr holl staff a myfyrwyr eu hyfforddi ar yr un diwrnod a bydd pob grŵp (dau neu dri pherson) yn cael ardal o’r campws ar gyfer y digwyddiad Blacowt. Fel rhan o ymgyrch MIS YMWYBYDDIAETH YNNI fis Rhagfyr, rydym angen i CHI helpu’r Brifysgol i leihau ei defnydd ynni.

Pryd: Dydd Gwener, 4 Rhagfyr 2015 Amser: 6:00pm-8:00pm

Wyddech chi y gallai diffodd yr holl gyfarpar nad ydynt yn hanfodol arwain at arbedion ynni o 10-20%!? Ond mae angen llawer o wirfoddolwyr arnom i wneud hynny. Bydd y gwirfoddolwyr yn cael pitsa am ddim a thystysgrif am gymryd rhan!

*NODYN PWYSIG: Mae labordai, darlithfeydd ac offer a ddefnyddir ar gyfer gwaith ymchwil wedi’u heithrio o’r BLACOWT. Am ragor o fanylion am y digwyddiad, ewch i wefan Blacowt yn www.swansea.ac.uk/cy/cynaliadwyedd. Cofrestrwch fel gwirfoddolwr drwy e-bostio sustainability@abertawe.ac.uk.

Mae’r gweithgaredd hwn hefyd yn cyfri tuag at y Wobr Cynaladwyedd. Diolch yn fawr, Gwasanaethau SHE (Cynaladwyedd – 01792602589).

Llun Tachwedd 23rd, 2015

Posted In: Amrywiol

3 Comments

A allech fod yn arwr i rywun sydd â chanser y gwaed? O 23 Tachwedd bydd Swansea Marrow yn canolbwyntio ar #HEROWEEK.

Mae gennym wythnos lawn, gyda llawer o gyfleoedd i gofrestru ar gyfer y Gofrestr Celloedd Bonyn, noson ffilm archarwr a noson allan wych ar thema archarwyr!

Ddydd Llun, 23 Tachwedd gallwch gofrestru ar gyfer y Gofrestr Rhoddwyr Celloedd Bonyn ym mynedfa Tŷ Fulton ac yn Ystafell X Tŵr Vivian rhwng 12pm a 6pm. Bydd tocynnau i’r noswaith ffilm ar werth.

Rhwng 9am a 2pm ddydd Mawrth, 24 Tachwedd gallwch gofrestru ar gyfer y Gofrestr ym mynedfa Tŷ Fulton ac yn Ystafell X Tŵr Vivian. Bydd tocynnau i’r noswaith ffilm ar werth.

Dydd Mercher, 25 Tachwedd: Noson ffilm archarwr i godi arian i Anthony Nolan. Tocynnau ar gael am £2 gan Swansea Marrow, neu ar y noson. Cwrdd yn Nhŷ Fulton am 6:30pm.

Dydd Gwener, 27 Tachwedd yw uchafbwynt yr Wythnos Arwyr: cofrestrwch i achub bywyd ym mynedfa Tŷ Fulton rhwng 11am a 4pm, yna bydd noson yn Idols o 9pm. Gwisg ffansi archarwyr!

Am ragor o wybodaeth am unrhyw ddigwyddiad yn ystod yr Wythnos Arwyr, neu i ddod yn rhoddwr celloedd bonyn, siaradwch ag un o’n gwirfoddolwyr cyfeillgar, dilynwch Swansea Marrow ar Facebook neu e-bostiwch swansea@ukmarrow.org. Rydym yn edrych ymlaen at fawr at gwrdd â holl arwyr Prifysgol Abertawe!

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University