• Rainbow flag close-up
    Pride Abertawe 2023

Llun Rhagfyr 14th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Gwasanaeth wedi’i ailgyfeirio i weithredu drwy’r brif Orsaf Fysiau yn ystod y dydd a Stryd Wellington (gyferbyn â TESCO) ar gyfer teithiau hwyr yn y nos. Ni fydd gwasanaeth 8 yn stopio ar Ffordd y Gorllewin mwyach. Bay Bus times

Llun Rhagfyr 7th, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Yr wythnos hon yn Nhaliesin rydym yn dechrau gyda Phatagonia 150 – digwyddiad am ddim yn y Gymraeg i ddathlu 150 mlynedd ers sefydlu y wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Mae gennym hefyd ddwy ffrwd fyw – Jane Eyre a’r operâu Cavalleria Rusticana/Pagliacci.

Ebost: h.e.harris@swansea.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Bydd Mosg Brifysgol Abertawe yn cynnal diwrnod agored yn y mosg ar ddydd Mercher 9fed o Ragfyr, 2015 p 10yb-7.30yh. Nod y diwrnod agored yw i unigolion gael y cyfle i ymweld â’r mosg, dysgu am Islam a gofyn am unrhyw gwestiynau sydd ganddynt. Bydd Cymdeithas Islamaidd Prifysgol Abertawe ynghyd ac arweinwyr crefyddol o Abertawe yn cynnal gweithdai trwy gydol y dydd.

Bydd y diwrnod agored yn cynnwys arddangosfa am Islam, gweithdai, sesiwn holi ac ateb, ynghyd a lluniaeth ysgafn. Bydd tri gweithdy yn ystod y dydd am 12yp, 3yp, 6yh a bydd yn gynnwys y pynciau canlynol:
• Dod i wybod am Islam!
• Materion presennol
• Herio Islamffobia
• Symud ymlaen: Ymagwedd ymarferol

Mae’r diwrnod yn agored i bob myfyriwr, staff, aelodau o’r gymuned ac unrhyw un a hoffai ddod draw! Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Peidiwch ag oedi i gysylltu â ni am unrhyw wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen arnoch.

Cofion Caredig,

Mohsen Elbeltagi (Muslim Student Adviser), m.el-beltagi@swansea.ac.uk
Or Rafia Haque (isoc vice president) 827644@swansea.ac.uk

Iau Rhagfyr 3rd, 2015

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University