Annwyl fyfyrwyr, a ydych yn…

 • Teimlo bod angen cymorth arnoch i adnewyddu’ch gwybodaeth/sgiliau mathemateg
 • Poeni am elfen fathemategol eich cwrs
 • Straffaglu ag ystadegau Mae Llwyddiant Mathemateg ac Ystadegau yn cynnig y canlynol i fyfyrwyr
 • Cymorth un i un cyfeillgar gan fyfyrwyr Mathemateg hyfforddedig
 • Sesiynau galw heibio anffurfiol a hwylus – nid oes angen apwyntiad
 • Mynediad at ystod o adnoddau dysgu

Cynhelir sesiynau MASS yn ystod Semester Dau bob dydd Llun am 4/6pm a dydd Mercher am 2/4pm – cynhelir pob sesiwn yn Neuadd Ganolog Llyfrgell Campws Parc Singleton.

Cynhelir y sesiwn gyntaf ddydd Llun, 1 Chwefror. Galwch heibio i gael gwybod rhagor!

Gwener Ionawr 29th, 2016

Posted In: Amrywiol

One Comment

Fel Prifysgol byddwn yn gwneud cais am Farc y Siarter Hil. Nod Marc y Siarter Hil yw gwella cynrychiolaeth, cynnydd a llwyddiant staff a myfyrwyr o leiafrif ethnig mewn addysg uwch. Mae gwybodaeth bellach am Farc y Siarter Hil yn www.ecu.ac.uk/equality-charters/race-equality-charter

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am gydraddoldeb hil, felly dewch i un neu fwy o’r grwpiau ffocws canlynol. Maent yn agored i’r holl fyfyrwyr, o bob cefndir.Print

Cynhelir y grwpiau ffocws:

 •  Dydd Mercher, 3 Chwefror am 12-2pm yn Ystafell Marino, Tŷ Fulton
 • Dydd Mercher, 10 Chwefror am 12-2pm yn Ystafell CBE111 Yr Ysgol Reolaeth, Campws y Bae

Darperir bwyd.

E-bostiwch Cath Elms ar c.l.elms@abertawe.ac.uk os gallwch ddod, er mwyn i ni drefnu digon o fwyd.

Iau Ionawr 28th, 2016

Posted In: Amrywiol

One Comment

Chwefror yw Mis Hanes LGBT, ac eleni mae’r Rhwydwaith Staff LGBT+ yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu ein hanes  a’n diwylliant, sy’n agored i’r holl fyfyrwyr a staff. rainbow flagMaent yn cynnwys: dangos y ffilm Grandma yng Nghanolfan Gelfyddydau Taliesin ar 1 Chwefror; cyfres o flogiau yn mynd i’r afael ag agweddau amrywiol ar hanes a diwylliant LGBT; stondinau gwybodaeth yn Nhŷ Fulton am 12-2:30pm ar 2 a 16 Chwefror; a bydd y Ddarlith Cyfle Cyfartal Flynyddol, gan Lee Gale, cyfarwyddwr a sylfaenwr TransBareAll, ar 17 Chwefror, yn trafod materion sy’n berthynol i bobl drawsryweddol a hunaniaeth o ran rhywedd. Dangoswch eich cefnogaeth drwy ymweld â ni ar y stondin, rhannu’r blogiau a mynychu’r digwyddiadau. Os oes gennych stori i’w dweud, a hoffech gyfrannu at y blog, cysylltwch â ni! http://bit.ly/LGBTSwanseaUni

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys y ffilm Grandma ar 1 Chwefror (fel rhan o Fis Hanes LGBT), Dramay ffilm Taxi Tehran ar 3 Chwefror, perfformiad cyntaf Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru o’i waith newydd ar 4 Chwefror a noson jazz cŵl gyda Jean Toussaint ar 6 Chwefror.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Hoffem glywed am eich taith drwy’r Brifysgol yn fawr, i’n helpu i wneud newidiadau cadarnhaol ar draws y campws.News_pic

Rhannwch eich adborth gyda ni a chewch daleb £5 fel diolch!

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi gwrando ar eich adborth ac wedi cyflwyno newidiadau megis:

 • Mwy o adnoddau dysgu
 • Gwella’r gymhareb staff i fyfyrwyr
 • Buddsoddi mewn cyfleusterau academaidd arbenigol (gan gynnwys labordai, archifau ac ystafelloedd ymarfer)
 • Oriau agor 24 awr yn y llyfrgell
 • Cynnig mwy o leoliadau astudio dramor

Mae’r holl fyfyrwyr yn gymwys i gwblhau arolwg yn www.feedback4swansea.com. Bydd eich atebion yn ddienw, a bydd yn cymryd pum munud yn unig i helpu i wella’ch profiad fel myfyriwr!

Llun Ionawr 25th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Cynigio, Arolygon ac Astudiaetha

3 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University