Wythnos wych o ffilmiau yn Nhaliesin – Youth (15) gyda Harvey Keitel a Michael Caine ddyddTrumboMAIN Mawrth, Trumbo (15) gyda Helene Mirren a John Goodman ddydd Mercher (ddwywaith), a The Hateful Eight (18) gan Quentin Tarantino ddydd Gwener.

E-bost Cyswllt : h.e.harris@swansea.ac.uk

Mawrth Mawrth 29th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Cymerwch ychydig o funudau i roi eich adborth i ni a gallwch ennill gwobr i hurio gŵn ar gyfer eich diwrnod Gradd a phecyn tynnu lluniau werth £150!Swansea University Graduation

Byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn rhoi 5 munud o’ch amser i ddweud wrthym am eich profiad fel myfyriwr yn Abertawe ac fel diolch byddwn yn rhoi taleb £5 i chi wario ar y campws a rhoi eich enw ymlaen yn y raffl fawr!

Ewch i www.feedback4swansea.com i gwblhau’r arolwg ac anfonwch eich prawf o gwblhad at feedback4swansea@swansea.ac.uk i gystadlu yn y raffl fawr. Os ydych wedi cwblhau’r arolwg eisoes byddwch yn dal yn gymwys drwy anfon eich prawf o gwblhad atom.

Llun Mawrth 21st, 2016

Posted In: Amrywiol, [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

8 Comments

Mae Prifysgol Abertawe, enillydd Gwobr Prifysgol y Flwyddyn WhatUni 2014, wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Prifysgol Orau eto eleni, yn ogystal ag wyth categori arall. whatuni-logo-300-q90

‌Mae graddfeydd WhatUni yn seiliedig ar gyfartaledd miloedd o adolygiadau a gyflwynir gan fyfyrwyr, ac fe’u cyhoeddir ar wefan WhatUni.com.

Enwebwyd Prifysgol Abertawe yn y categorïau canlynol:

Prifysgol y Flwyddyn

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Rhagolygon Gyrfa

Undeb Myfyrwyr

Clybiau a Chymdeithasau

Cyfleusterau’r brifysgol

Llety

Clybiau a Chymdeithasau

Rhyngwladol

Cyhoeddir enwau enillwyr Gwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni mewn seremoni yn Llundain ar 14 Ebrill.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Hyrwyddo eich ymchwil trwy gystadleuaeth unigryw hon . Y dyddiad cau ar yr 8 Ebrill yn prysur agosáu , felly peidiwch â cholli’r cyfle .

Mae’r sylw a roddwyd i gystadlaethau blaenorol yn y wasg ar-lein a’r cyfryngau cymdeithasol wedi cael ei weld dros 50 miliwn o weithiau! Ar hyn o bryd, rydym yn arddangos cynigion cystadleuaeth 2015 mewn lleoliad o fri yn Mayfair, Llundain, Y Sefydliad Brenhinol.

ras

Pwy gaiff cyflwyno cais i’r gystadleuaeth?

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob aelod staff ac ymchwilydd, o fyfyrwyr israddedig i Athrawon, sy’n astudio neu’n gweithio neu’n cefnogi ymchwil mewn unrhyw faes neu ddisgyblaeth. Mae hyn yn cynnwys y Celfyddydau a’r Dyniaethau, y Gwyddorau Cymdeithasol, Peirianneg a’r Gwyddorau. Popeth!

Beth mae angen i chi ei wneud:

Creu llun sy’n cynrychioli’ch ymchwil (ffeiliau JPEG a TIFF)

Rhoi teitl iddo

Ysgrifennu paragraff byr diddorol – am yr ymchwil, am yr agwedd ddynol … beth bynnag sydd, yn eich barn chi, yn cyfleu ciplun neu hanes diddorol o’ch gwaith ymchwil.

Cwblhau ffurflen gais

Dyddiad cau: 8 Ebrill 2016

Pam y dylech ymgeisio?

-Cyfathrebu a chydnabyddiaeth; cyfle i ymgysylltu â’r cyhoedd ac ennyn eu brwdfrydedd am eich ymchwil.

  • Caiff eich ymchwil ei hyrwyddo drwy wefan y Brifysgol, trwy gysylltiadau prosiectau allanol, a thrwy gyfryngau cymdeithasol. Mae sylw a roddwyd i gystadlaethau blaenorol yn y wasg ar-lein a’r cyfryngau cymdeithasol wedi cael ei weld dros 50 miliwn o weithiau!
  • Caiff eich cynnig ei feirniadu gan banel nodedig o artistiaid, newyddiadurwyr, ymchwilwyr a ffotograffwyr o’r DU

Arddangosfa ar y campws ac arddangosfa deithiol (mae arddangosfeydd wedi cynnwys y Sefydliad Brenhinol, Llundain)

  • Mae rhai o’r cynigion blaenorol wedi cael eu dewis i’w cyhoeddi yn Momentwm, cyfnodolyn y Brifysgol, a chan yr Is-ganghellor ar gyfer cardiau Nadolig y Brifysgol.

    – Gwobrau – gwobrau bach ar gyfer yr holl gynigion buddugol.

Sut mae gwneud cais?

I gael rhagor o fanylion am gyflwyno cais, ac am y fformat, ewch i: www.swansea.ac.uk/cy/ymchwil/gweithgarwch/ryngddisgyblaethol/surf/ymchwilfelcelfsurf2015/

Anfonwch eich cynigion i: SurfImage@abertawe.ac.uk

Am wybodaeth am y gystadleuaeth, cyhoeddusrwydd yn y wasg genedlaethol, a manylion yr arddangosfa yn y Sefydliad Brenhinol, Llundain, ewch i:

org/newyddion/-2016/ymchwil-fel-arddangosfa

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-33264272http://www.theguardian.com/science/gallery/2013/jun/25/stunning-science-research-art-competition-pictures

http://www.flickr.com/photos/swanseauniversity/sets/72157652122442604/

http://www.flickr.com/photos/swanseauniversity/sets/72157634242301319/

Ewch i’r wefan i gael gwybodaeth am y gystadleuaeth, cynigion a’r beirniaid, gan gynnwys dolenni i arddangosfeydd blaenorol a fideo sy’n dangos cynigion blaenorol:

www.swansea.ac.uk/cy/ymchwil/gweithgarwch/ryngddisgyblaethol/surf/ymchwilfelcelfsurf2015/

Am ragor o wybodaeth: Dr Richard Johnston r.johnston@abertawe.ac.uk

Emma Nehemiah e.j.nehemiah@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae Gwobr James Bartley mewn Darllen Saesneg yn cael ei dyfarnu gan Senedd y Brifysgol i’r 761-Library-1myfyriwr sy’n cyrraedd y safon uchaf mewn darllen Saesneg mewn cystadleuaeth sy’n agored i holl fyfyrwyr y Brifysgol. Cynhelir y gystadleuaeth ar y dyddiad uchod. Bydd gofyn i gystadleuwyr ddarllen darn a ddewisir gan y panel o feirniaid.

Ceir gwobr gwerth £60, i’w gwario ar brynu llyfrau. Bydd disgwyl i’r myfyriwr buddugol ddarllen yr awdurdodiad Saesneg a cherdd yn y Cynulliadau Graddio a Gwobrwyo. Sylwer na ddyfernir y wobr oni fydd haeddiant digonol.

Os ydych yn dymuno cystadlu, rhowch wybod i Elaine Secker drwy e-bost:e.secker@abertawe.ac.uk cyn gynted â phosibl, a hynny cyn hanner dydd ddydd Gwener 22 Ebril 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University