QuestionaireFy enw i yw Dr Samantha Buxton ac rwy’n gweithio yn yr Ysgol Reolaeth. Rwy’n cynnal
ymchwil ar gredoau moesol pobl mewn Sefydliadau Addysg Uwch fel Prifysgol Abertawe. Byddwn yn gwerthfawrogi’n fawr petaech yn medru cwblhau’r holiadur drwy’r ddolen isod. Yn gyntaf bydd yr holiadur yn holi am ychydig o wybodaeth ddemograffig na fydd yn amlygu pwy ydych chi. Yna cewch amryw o senarios a gofynnir i chi am eich barn ar y cyfan ohonynt. Ar gyfer rhai ohonynt gofynnir i chi i ba raddau yr ydych yn cytuno neu’n anghytuno â’r datganiad.Ar gyfer y cwestiynau eraill gofynnir i chi a ydych yn credu bod y datganiad yn gywir neu’n anghywir. Nid oes atebion anghywir a gallwch adael yr holiadur ar unrhyw adeg. Cesglir y data’n anhysbys ac ni fydd gofyn i chi roi manylion am bwy ydych chi. Ni fydd yr holiadur yn cymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau. Gallwch ei gwblhau dros baned neu rhwng darlithoedd.

https://swanseasom.ai1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6llU4QQ6Tcs00i9

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau bydd croeso i chi gysylltu â ni.

s.l.buxton@swansea.ac.uk

Diolch am gymryd rhan.

Llun Mawrth 21st, 2016

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Ar ddydd Llun bydd gennym Bryn Terfel yn ffrydio’n fyw fel Boris Godunov o’r ROH. TheRevenant04Mae hi’n wythnos o ffilmiau mawr hefyd. Mae gennym seddau ar ôl ar gyfer The Revenant (15) ar ddydd Mawrth a dydd Iau, a Noble (15) ar ddydd Mercher.

Ebost: h.e.harris@swansea.ac.uk

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

summer-school-in-ancient-languaes-540x238-q40Yr haf hwn bydd Prifysgol Abertawe’n cynnal digwyddiadau i blant er mwyn iddynt ymestyn eu gwybodaeth am bynciau Clasurol ac Eifftaidd. Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnwys: Lladin, Groeg Hynafol a dosbarthiadau Athroniaeth i blant ysgolion cynradd ym Mharc Singleton ym mis Mehefin a Gorffennaf. http://swwclassicalassociation.weebly.com/plato-in-the-park.html.

Ysgol Haf mewn Ieithoedd Hynafol (Lladin, Groeg a Hieroglyffs) i oedrannau +12 ym mis Gorffennaf http://www.swansea.ac.uk/artsandhumanities/hc/summerschoolinancientlanguages/.

Cystadleuaeth i ysgolion ar Arwyr y byd hynafol ar gyfer plant cynradd ac uwchradd (ysgolion yng Nghymru yn unig) http://swwclassicalassociation.weebly.com/schools-competition.html

Ebost: e.bracke@swansea.ac.uk

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Dros y misoedd diwethaf, mae’n siŵr bod nifer ohonoch wedi cael y cyfle i ymweld â chyfleusterau ysbrydoledig y Neuadd Fawr, ac Awditoriwm Syr Stanley Clarke, a enwyd ar ôl sylfaenydd St Modwen.greatahall_news

Wrth galon Campws y Bae, mae’r Neuadd Fawr yn ganolbwynt i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr ddod at ei gilydd i ddathlu’r celfyddydau a diwylliant mewn awyrgylch arbennig iawn. Yma, bydd y Brifysgol yn cynnal prif ddigwyddiadau, cyngherddau a chynadleddau rhyngwladol, gan ategu darpariaeth celfyddydau diwylliannol y Brifysgol yng Nghanolfan Taliesin

Yn ogystal, y Neuadd Fawr fydd y ‘lleoliad cartref’ ar gyfer ein myfyrwyr â dawn gerddorol a fydd, o dan arweiniad Cyfarwyddwr Cerdd, yn ffurfio calon rhaglen gerddoriaeth adfywiedig Prifysgol Abertawe. Rydym yn eich annog i ymweld â’r cyfleusterau, a mwynhau’r golygfeydd godidog o Fae Abertawe a geir o’r bar/ caffi ar y llawr cyntaf fydd ar agor o fis Ebrill.
I ddathlu’r llwyddiant anhygoel ac i arddangos y cynnig, goleuir y Neuadd Fawr yn erbyn awyr y nos o 6pm hyd at hanner nos drwy gydol wythnos yma.

Llun Mawrth 14th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Cynhelir Pencampwriaeth Rygbi Saith Bob Ochr Ffederasiwn Chwaraeon Prifysgolion y Byd São José dos Campos (SP) - 6th World University Championship of Rugby 7's(FISU) yn Abertawe, Cymru, y Deyrnas Unedig o 6 tan 9 Gorffennaf 2016. Cynhelir y Bencampwriaeth ym Mhrifysgol Abertawe, prifysgol ddwys ei hymchwil sydd ymhlith y 30 gorau yn y Deyrnas Unedig, â chanddi Bentref Chwaraeon Rhyngwladol o safon fyd-eang.

Er mwyn sicrhau profiad chwaraeon ardderchog i’r cystadleuwyr ac i’r gwylwyr, bydd gwirfoddolwyr yn bwysig i’r Bencampwriaeth, gan roi cymorth i bawb sydd yno i sicrhau eu bod yn mwynhau profiad diogel a hwylus.

Gwellwch eich cyflogadwyedd ac enillwch brofiad gwerthfawr drwy gefnogi digwyddiad chwaraeon mawr unigryw

  • Byddwch yn rhan o’r holl weithgarwch a gweld doniau rygbi saith bob ochr o safon fyd-eang
  • Mae gwirfoddoli’n ffactor allweddol sy’n cyflymu cynnydd gyrfa, ac mae 87% o gyflogwyr yn ei werthfawrogi

Mae amrywiaeth o rolau ar gael ar sail profiad blaenorol ac ar sail cyntaf i’r felin. Os ydych yn gyfeillgar ac yn frwdfrydig, ag agwedd gwrtais a chymdeithasol, ac yn gallu gweithio ar eich pen eich hun ac fel rhan o dîm, bydd gwirfoddoli ym Mhencampwriaeth Rygbi Saith Bob Ochr Prifysgolion y Byd yn berffaith i chi.

Gwnewch gais ar-lein yn www.wucrugby2016.com/volunteers.htm!

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

2 Comments

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University