Ydych chi’n dod at ddiwedd eich gradd israddedig, ond mae gennych ddiddordeb mewn parhau â’ch astudiaethau? Mae ein Noson Gwybodaeth yn ddigwyddiad anffurfiol sy’n cynnig cyfle i ddysgu mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd staff o’r saith Coleg Academaidd ar gael i drafod cyrsiau ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil. Bydd hefyd cyfle i gael cyngor arbenigol ar wneud cais, ariannu a gyrfaoedd. I gadw’ch lle, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/diwrnodagored.101013_244_webedit2

E-bost Cyswllt: sro@abertawe.ac.uk

 

Ffilmiau a sioeau yn Nhaliesin yn ystod yr wythnos sy’n dechrau dydd Llun, 3 Ebrill

Uchafbwynt yr wythnos yw Gŵyl Ffilmiau Byr SU-TV ddydd Gwener. Byddwn yn dangos dwy ffilm wych newydd hefyd, sef y ffilm gyffrous, Triple 9 (15), a’r ffilm ddogfen iasol, Welcome to Leith (15). Cofiwch Lucia di Lammermoor o’r Tŷ Opera Brenhinol hefyd.

E-bost Cyswllt: h.e.harris@abertawe.ac.uk.

Mawrth Ebrill 19th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Daeth y gwanwyn, ac ni fu amser gwell i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe!

SUFeaturedBannerWelshCymerwch ran yn ein cystadleuaeth ffotograffiaeth am gyfle i ennill talebau Amazon gwerth £150 neu un o chwe gwobr arall o daleb Amazon gwerth £20, a roir i un myfyriwr o bob Coleg.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhannu llun drwy gyfryngau cymdeithasol a defnyddio’r hashnod #BywydPrifysgolAbertawe, gan gofio cynnwys enw’ch Coleg am gyfle i gyrraedd y rhestr fer.

Gallwch ddefnyddio unrhyw lun sy’n cynrychioli pam rydych yn dwlu ar fod yn fyfyriwr yn Abertawe yn y gwanwyn e.e. y traeth, y parc, ffrindiau, y campws, digwyddiadau chwaraeon – mae’r cyfleoedd yn ddiddiwedd!

Beth sy’n arbennig i chi am Abertawe yn y gwanwyn?

Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw 20 Mai 2016.

Bydd panel yn llunio’r rhestr fer, a chaiff ei hychwanegu ar y dudalen Facebook ar gyfer pleidlais ar-lein ar 30 Mai.

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Mae Gwobrau UyM yn ddathliad o’r gwaith caled ac ymdrech wnaed i’r sefydliad gan ein myfyrwyr, staff a gwirfoddolwyr.

Mae yno 14 o wobrau ar gyfer eu henwebu. Maent fel y canlynol:

 1. Aelod o Staff Llawn-amser y Flwyddyn
 2. Ymgyrch a arweinir gan Fyfyrwyr Gorau
 3. Digwyddiad a arweinir gan Fyfyrwyr Gorau
 4. Cynrychiolydd Pwnc y Flwyddyn
 5. Cynrychiolydd Coleg y Flwyddyn
 6. Swyddog Rhan-amser y Flwyddyn
 7. Gwobr Amrywiaeth a Diwylliant
 8. Cymdeithas Newydd Gorau
 9. Cymdeithas wedi’u wella mwyaf
 10. Cymdeithas y Flwyddyn
 11. Clwb Chwaraeon y Flwyddyn
 12. Cyfraniad Eithriadol i Gyfryngau Myfyrwyr
 13. Gwobr Cyfraniad Unigol
 14. Gwobr Ben Lockwood

Union-Awards

Mae pawb yn cael eu gwahodd i’r seremoni wobrwyo a gynhelir ym mis Mehefin, i ddathlu gydag enwebyddion eraill.

I wneud eich enwebiad, cliciwch yma dilynwch y cyfarwyddiadau ar y ffurflen. Gallwch enwebu mwy nag un person/grwp ar gyfer pob dyfarniad, ond cofiwch, ansawdd ac nid maint yr enwebiadau sy’n cael eu hystyried gan y Barnwyr y gwobrau.

Llun Ebrill 18th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

SEA-logoI bob myfyriwr a gofrestrodd i ymuno â rhaglenni lleoliadau gwaith SPIN, WoW a Santander SEA fis Chwefror/Mawrth 2016… Rhaid i chi nawr ddod i un o’r Sesiynau Dwys Cyflogadwyedd paratoadol canlynol (trowch i fyny, nid oes angen cadw lle ymlaen llaw).

Os ydych wedi bod i Sesiwn Ddwys eisoes (neu Ddosbarth Meistr, fel ag yr oedd), nid oes angen i chi ddod i’r sesiynau hyn – rydym eisoes yn eich ystyried ar gyfer lleoliad gwaith y flwyddyn academaidd hon. Cynhelir y Sesiwn Ddwys gyntaf ar nos Lun, 25 Ebrill 2016 am 6-7:30pm yn y Neuadd Fawr (Darlithfa GH049) ar Gampws y Bae. Cynhelir yr ail Sesiwn Ddwys ar nos Fawrth, 26 Ebrill 2016 am 6-7:30pm yn Narlithfa Faraday ar Gampws Parc Singleton. Os oes gennych reswm dilys pam na allwch ddod i un o’r sesiynau, e-bostiwch workplacements@abertawe.ac.uk cyn y digwyddiadau i gael eich esgusodi, ac anfonir y sleidiau atoch i’w darllen yn eich amser eich hun. Os na fyddwch yn dod, ac ni esgusodwyd chi, ni ellir eich ystyried ar gyfer lleoliad gwaith oni bai eich bod yn gwneud cais eto’r flwyddyn academaidd nesaf.

Mae Swyddogion Lleoliadau Gwaith SEA yn cyflwyno’r sesiynau hyn gan ganolbwyntio ar gyngor ar y gweithle i’ch paratoi ar gyfer eich lleoliad gwaith, yn ogystal â rhoi gwybodaeth hanfodol i chi sy’n berthnasol i rolau graddedig, megis ymarfer ar gyfer Canolfan Asesu. Efallai y bydd rhai siaradwyr gwadd am y tro cyntaf hefyd.

Nid oes angen i chi baratoi ar gyfer y sesiynau hyn. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi! Anfonwch unrhyw gwestiynau neu ymholiadau i workplacements@abertawe.ac.uk.

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Mae Prifysgol Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr yn chwilio am wirfoddolwyr egnïol a brwdfrydig i helpu gyda digwyddiadau yn ystod y Penwythnos Cyrraedd fis Medi.volunteer_news

Bydd y gweithgareddau’n cynnwys helpu myfyrwyr i symud i mewn i’w llety, cynorthwyo yn y Ffair Groeso a chyfarch myfyrwyr newydd a’u teuluoedd.

Mae cyrraedd y brifysgol yn amser hynod gyffrous, ond gall fod ychydig yn frawychus, felly beth am helpu i groesawu’r myfyrwyr newydd?

Rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfarfod ar ddydd Mercher, 21 Medi a’r Penwythnos Cyrraedd ar 23 a 24 Medi.

Os hoffech wirfoddoli, llenwch y ffurflen isod, a dywedwch ar ba gampws yr hoffech helpu a beth hoffech ei wneud.

Mae’n gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd ac mae’n rhywbeth i’w roi yn eich CV!

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Gorffennaf.

 

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University