Mae Prifysgol Abertawe am wella Campws Parc Singleton drwy greu Ardal i Fyfyrwyr a fyddai’n creu mannau cyffrous newydd ar gyfer dysgu, astudio, cymdeithasu ac adloniant, a fyddai hefyd yn cysylltu ac yn gwella cyfleusterau presennol y campws yn Nhŷ Fulton a Chanolfan y Celfyddydau Taliesin. Byddai’r Ardal i Fyfyrwyr yn borth i wasanaethau 659-Girls walking on campuscymdeithasol, bugeiliol, diwylliannol a lles, gan greu mannau dysgu a chymdeithasol amlswyddogaethol, gan wella profiad y myfyrwyr.

Mae’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau cymaint o fewnbwn â phosib gan fyfyrwyr er mwyn sicrhau bod y datblygiad mor gyffrous â phosib, felly cysylltwch â ni i rannu eich barn.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/MRPCC7K

Mawrth Ebrill 26th, 2016

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

11 Comments

Launch Advert 16.9Mae tîm Peirianneg Ras Prifysgol Abertawe (SURE) yn cynnal eu digwyddiad lansio car rasio S16 Formula Student am 4pm yn yr Ysgol Reolaeth, Campws y Bae.

Estynnwn wahoddiad cynnes i chi ymuno â’r digwyddiad pan ddadorchuddir ras S16.

https://www.facebook.com/events/1559895790970531/

http://swanseasu.nutickets.com/16709SURE

Darperir bwyd bys a bawd, a bydd bar ar gael.

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

 

 

·Switch your visa from Tier 4 to Tier 2


SEA-logo

 

 

 

Campws: Parc Singleton

Dydd Mercher, 27 Ebrill 2016

14:00 – 15:00

Cynulleidfa Darged: Myfyrwyr Rhyngwladol

Seminar Teitheb Waith Haen 2

Mae categori Haen 2 hawlen waith yn rhan graidd o System Mewnfudo ar Sail Pwyntiau Asiantaeth Ffiniau’r Deyrnas Unedig (UKBA). Fel graddedig o’r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd sydd am weithio yn y Deyrnas Unedig, mae’n hanfodol eich bod yn deall hyn yn drylwyr. Bydd creu cynllun gyrfa mor gynnar â phosib a gwneud cais yn gywir yn helpu i roi’r cyfle gorau i chi lwyddo i ddechrau eich gyrfa yn y Deyrnas Unedig.

‘Cambridge Solicitors LLP’[cy]

Bydd y seminar hon yn ymdrin â:

  • Trosolwg
  • Cymhwysedd
  • Gwybodaeth o Saesneg
  • Dogfennau y mae angen i chi eu darparu
  • Newid eich Teitheb o Haen 4 i Haen 2
  • Aelodau’r teulu
  • Cael ail swydd
  • Crynodeb a chyngor

https://myuni.swan.ac.uk/employability/workshops-and-talks/

Llun Ebrill 25th, 2016

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

O 29 mai tan 25 Medi bydd First Cymru yn rhedeg y gwasanaethau Dydd Sul dros yr Haf, 114, 116 a 118 i’r Gŵyr.IMG_4782

Bydd holl docynnau presennol ardal Bae Abertawe yn ddilys ar gyfer teithio i’r Gŵyr ar y gwasanaethau hyn.

Er eglurder, gellir defnyddio tocynnau Dinas Abertawe ar y llwybrau hyn o fewn terfynau Dinas Abertawe yn unig.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Triple9MAINUchafbwynt yr wythnos yw Gŵyl Ffilmiau Byr SU-TV ddydd Gwener. Byddwn yn dangos dwy ffilm wych newydd hefyd, sef y ffilm gyffrous, Triple 9 (15), a’r ffilm ddogfen iasol, Welcome to Leith (15). Cofiwch Lucia di Lammermoor o’r Tŷ Opera Brenhinol hefyd.

E-bost Cyswllt: h.e.harris@abertawe.ac.uk.

Mawrth Ebrill 19th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University