charlesBydd 4 Gorffennaf yn ddiwrnod arbennig iawn i’r Brifysgol wrth i ni groesawu EUB Tywysog Cymru i Abertawe i agor Campws y Bae’n swyddogol yn y Neuadd Fawr.

I nodi’r dydd, cynhelir Cyngerdd Gala arbennig gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a’r unawdwyr, Elin Manahan Thomas a Thomas Carroll, i’w ddilyn gan dderbyniad yn Llyfrgell y Bae.

Cyn y cyngerdd, bydd EUB Tywysog Cymru’n cymryd rhan mewn taith fer o Gampws y Bae ac rydym yn annog ein myfyrwyr i ddod i groesawu’r Tywysog drwy ymgynnull wrth ymyl y stryd gyferbyn â 52 degrees a Tesco, o flaen adeilad yr Ysgol Reolaeth. Rydym yn annog y rhai sydd am fod yn rhan o’r achlysur i fod yn y lleoedd a awgrymir erbyn 10.45am neu, fel arall, y tu allan i fynedfa’r Neuadd Fawr am 1.00pm.

Rydym yn annog pawb i deithio i’r Bae gan ddefnyddio cludiant cyhoeddus ar y dydd.

Credaf y bydd llawer o fyfyrwyr yn ymuno â ni ar gyfer y cyngerdd drwy’r system dosbarthu tocynnau ar hap a agorwyd bythefnos yn ôl. Er bod pob tocyn ar gyfer y Neuadd Fawr wedi’i ddosbarthu bellach, rydym yn creu rhestr wrth gefn i neilltuo unrhyw leoedd sy’n dod ar gael ar fyr rybudd wrth i’r digwyddiad nesáu. Os hoffech i’ch enw gael ei gynnwys ar y rhestr wrth gefn hon, e-bostiwch a.j.pritchard@abertawe.ac.uk a chaiff tocynnau eu neilltuo i’r rhai cyntaf i’r felin.

Iau Mehefin 30th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Mae’r rhaglen lawn ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016 a gynhelir ym Mhrifysgol Abertawe wedi ei chyhoeddi, ac mae pynciau mor amrywiol â Chyffwrdd a’r Dyfodol, Bywydau Cudd Anifeiliaid a Demoniaid Hynafol yr Aifft ymhlith yr uchafbwyntiau.

Cynhelir yr Ŵyl o ddydd Mawrth 6 i ddydd Gwener 9 Medi, ac yn syth ar ôl hynny cynhelir Penwythnos i’r Teulu ar 10-11 Medi.

gŵyl-wyddoniaeth-prydain-300-q90

Disgwylir i’r digwyddiad ddenu miloedd o ymwelwyr a fydd yn profi amrywiaeth cyffrous o sgyrsiau, trafodaethau, perfformiadau, teithiau a gweithdai ar y campws ac ar draws y ddinas. Bydd cannoedd o wyddonwyr blaenllaw o bob cwr o’r byd yn dod at ei gilydd i arddangos y diweddaraf mewn gwyddoniaeth a thechnoleg mewn digwyddiadau rhad ac am ddim sy’n agored i bawb.

Dywedodd yr Athro Hilary Lappin-Scott, Dirprwy Is-ganghellor ym Mhrifysgol Abertawe, “Rydym yn edrych ymlaen yn benodol at y gweithgareddau ar y Penwythnos Teulu, a fydd yn cynnwys hyfforddiant gofodwyr, cemeg yn y gegin, hunluniau peiriant gwynt, saffari bywyd môr a modelu sbwriel, tra bydd sioeau, gweithdai a pherfformiadau’n amrywio o Ffeithiau Rhyfedd a Rhyfeddol Dr Emily, Gwylan Grac a sioe ofod mewn cerbyd gwersylla! Gobeithiwn y bydd teuluoedd a ffrindiau, hen ac ifanc, yn dod i fwynhau penwythnos gwych yn Abertawe.”

“Yn ystod yr wythnos, bydd gan ymwelwyr gyfle i ddilyn adeilad yn cael ei godi. Prosiect SPECIFIC fydd yn arddangos y datblygiad rhyngweithiol hwn sy’n cynrychioli cysyniad newydd ar gyfer adeiladau yn y dyfodol. Mae’r cysyniad ‘Adeiladau fel Pwerdai’ yn cynnig gostyngiad sylweddol mewn gwres nwy, gostyngiad yn y pwysau a roddir ar y grid trydan ar adegau prysuraf, a ffynhonnell ynni adnewyddadwy a rhad ar gyfer perchnogion a meddianwyr adeiladau.”

Mae uchafbwyntiau eraill Prifysgol Abertawe’n cynnwys

Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr

Sut i adeiladu arbrawf cymhletha’r byd gyda Lyn Evans, Sue Nelson a Chris Allton.

Cynrhon Meddyginiaethol

Yamni Nigam yn datgelu dirgelwch cynrhon meddyginiaethol.

Rhegi a Rhwygo

A all rhegi fod yn gathartig? Bydd y drafodaeth hon yn datgelu rhagor!

Byd Breuddwydion

Mark Blagrove sy’n datgelu’r berthynas rhwng cwsg, breuddwydio a’r cof.

9/11: 15 Mlynedd yn Ddiweddarach

Darganfyddwch sut mae’r byd wedi newid ers digwyddiadau 9/11.

Mae’r uchafbwyntiau eraill y rhaglen yn cynnwys

Y Frwydr Dros y Bêl Gron

Bydd Alan Lewis o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Abertawe a Mark Doidge yn trafod sut mae pêl-droed wedi datblygu i fod yn fusnes corfforaethol, a’r rhan sydd gan y cefnogwyr i herio hynny.

Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 1848

Cynhaliodd Abertawe’r Ŵyl yn 1848. Dysgwch sut oedd gwyddoniaeth a’r ddinas 168 o flynyddoedd yn ôl.

Caiac Sonig ym Mae Abertawe

Caiff y mynychwyr gyfle i chwarae ag offeryn tanddwr unigryw: y Caiac Sonig.

Er bod tocynnau’n rhad ac am ddim, mae’r lle ar gyfer rhai o’r digwyddiadau yn gyfyngedig, felly awgryma’r trefnwyr eich bod yn archebu’ch tocynnau mewn da bryd.

Mae rhaglen lawn yr Ŵyl ar gael yma.

Mercher Mehefin 29th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

stawbweeyRydym yn edrych am gyfranogwyr ar gyfer astudiaeth i atgofio a chanfyddiad blas.  Bydd y cyfranogwyr yn cael eu talu £12 am eu hamser.  Bydd yn golygu dwy sesiwn 45 munud gyda bwlch o wythnos lle bydd angen i’r cyfranogwyr lenwi cyfres o holiaduron a chwblhau tasg atgofio a chanfyddiad blas.

Am ragor o wybodaeth neu i roi eich enw i lawr i gymryd rhan cysylltwch ag Aimee, 747531@swansea.ac.uk

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Amrywiol

2 Comments

Dydd LlunHome_Main

Home (12A) 7.30pm

Jack O’ Connell and Holliday Grainger

A short film about a family, led by their confident and caring father, heads out on what appears to be a holiday. However it slowly becomes clear that they are in fact leaving the security and safety of a leafy suburb to cross Europe and make their way into the middle of a war zone.

 

The Daughter (15) 7.50pm

Geoffrey Rush, Anna Torv, Sam Neill

The story follows a man who returns home to discover a long-buried family secret, his attempts to put things right threaten the lives of those he left .behind years before. It features the gulfs in class and gender typical of Ibsen.

HOME WILL BE SCREENED IMMEDIATELY PRIOR TO THE SCREENING OF THE DAUGHTER (tickets are NOT required to see Home. Tickets are required for The Daughter only)

 

Florence Foster Jenkins (PG)

Tuesday 28 & Thursday 30 June 7.30pm

Rebecca Ferguson, Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Holberg

The true story of the New York heiress and socialite who obsessively pursued her dream of becoming a great opera singer. The voice she heard in her head was beautiful, but to everyone else it was hilariously awful.

 

Mustang (15)

Wednesday 29 June 7.30pm

Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Tugbar Sunguroglu

Early summer in a village in Northern Turkey. Five free-spirited teenaged sisters splash about on the beach with their male classmates. Their innocent fun is considered illicit, and they aresubjected to endless preparations to make them perfect brides.

 

Tcha Limberger’s Kalotaszeg Trio

Friday 1 July 7.30pm

Tapas is served at the bar until 7pm (No need to pre-order)
Laments, Czardas’ and Szaporas from the Transylvanian region of Kalotaszeg with the beautiful voice and violin playing of Tcha Limberger.

Mawrth Mehefin 28th, 2016

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Llun Mehefin 27th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University