First Cymru yn darparu rhwydwaith eang o wasanaethau bws i ddiwallu holl anghenion teithio myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe.

Ni yw’r unig gwmni bysiau sy’n darparu: Unibuscym2

 • Amledd uchel ” troi a mynd” gwasanaethau ar Gampysau Singleton a Bae.
 • Mae gwasanaethau bws nos tan 0300 ddydd Mercher i Sadwrn a hyd hanner nos Sul i Dydd Mawrth.
 • Gwasanaethau bws saith diwrnod yr wythnos.
 • Cysylltiadau i’r Pentref y Brifysgol , canol y ddinas a’r orsaf reilffordd
 • Teithio AM DDIM rhwng Abertawe a Chaerdydd ar X10 gwasanaeth pan fyddwch yn prynu tocyn tymor prifysgol gwerth gwych am 3 tymor neu flwyddyn lawn.
 • Mae rhwydwaith o wasanaethau bws ar draws ardal Abertawe – i gyd wedi’u cynnwys yn y tocyn tymor y brifysgol

Mae pob un o’r teithio uchod yn cael ei chynnwys yn y gost o docyn tymor Unibus – felly prynu heddiw ac anghofio am gostau teithio ar gyfer gweddill y flwyddyn academaidd!

Lawrlwythwch y Canllaw Cyfan i Wasanaethau UniBus yn Abertawe

https://www.firstgroup.com/uploads/node_images/2016-17%20Uni%20TT%2044pp%20DL%20booklet%20%23FINAL%20WEB.pdf

 

Mercher Awst 31st, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Tocyn Unibus 1 Tymor Dinas Abertawe am £110 yn unig os prynwch cyn 22 Medi 2016 (pris arferol yw £1305205452698_62679be843_o-540x238-q40

Tocyn Unibus 3 Tymor Dinas Abertawe am £270 yn unig os prynwch cyn 22 Medi 2016 (pris arferol yw £300)

BONWS! Bydd y rhai fydd yn prynu tocynnau ‘Early Bird’ â’r cyfle i ennill gwerth £100 o dalebau iTunes.

Arbedwch arian drwy ddefnyddio’r ap m-ticket, cliciwch yma: https://www.firstgroup.com/south-west-wales/tickets/where-buy/mtickets

Mawrth Awst 30th, 2016

Posted In: Cynigio

Leave a Comment

Ar gyfer y ddarlith nodedig hon rydym wedi uno â Matt Lewis o’r DVLA a Grŵp Amazon Web Services De Cymru i gynnal digwyddiad yr ydym oll yn llawn cyffro yn ei gylch. Os oes gennych ddiddordeb yn y we ffisegol, rhyngrwyd pethau (IOT) a dylunio a thechnoleg yn gyffredinol, rhaid i chi ddod.AWS Imagegoogle image

Bydd dau siaradwr gwadd o ddau o gewri’r byd technoleg: Scott Jenson draw o’r Unol Daleithiau, pennaeth y we ffisegol yn Google; ac Ian Massingham, prif efengylwr EMEA o Amazon Web Services. Os nad yw hynny’n ddigon, bydd gwin, canapes, cwrw, pitsas a llawer o bobl i gwrdd a rhwydweithio â hwy.

Mae’n addo bod yn ddigwyddiad gwirioneddol gynhwysol, gan ddod a gweithwyr technegol a datblygu busnes at ei gilydd o gwmnïau cychwynnol, y sector cyhoeddus a’r byd academaidd. Bydd y darlithoedd yn berthnasol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymwysiadau technoleg er gwell, ac os oes gennych ddiddordeb mewn arloesi neu gymdeithas ddinesig, dewch i ymuno â ni – bydd y lle’n llawn.

PRYD

Nos Fercher, 21 Medi 2016, o 17:30 tan 21:00

BLE

Campws y Bae Prifysgol Abertawe – Ffordd Fabian, SA1 8EN

Cliciwch yma i gofrestru drwy Eventbrite

https://www.eventbrite.co.uk/e/physical-web-with-googles-scott-jenson-iot-with-aws-ian-massingham-tickets-26967970927

Iau Awst 25th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae croeso i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant ymgeisio.

Ydych chi’n berson allblyg, hyderus sydd wedi’i ysgogi i chwarae rhan bwysig mewn cynnal yr awyrgylch ar noson allan yn un cyfeillgar a pharchus ac i gefnogi pobl sydd efallai yn agored i niwed? drink aware

Mae Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr Prifysgol y Drindod Dewi Sant am hyfforddi a darparu Criw Drinkaware yn ein lleoliadau fel tîm cymorth i fyfyrwyr sydd ar noson allan ac i adnabod a chefnogi pobl sydd efallai yn agored i niwed o ganlyniad i yfed gormod. Gan weithio â phartner byddwch chi’n cymysgu gyda’r gwesteion, yn manteisio ar gyfleoedd i hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol ac yn helpu gwesteion mewn ffyrdd ymarferol. Byddwch chi’n cysylltu ag aelodau staff eraill (diogelwch, rheolwyr, bar) i gynyddu pethau os oes angen.

I lwyddo yn y rôl hon bydd yn rhaid i chi:

 • Ddeall diwylliant, diddordebau a thueddiadau gwesteion arferol ein clwb a’n lleoliad (fel arfer 18 i 24 oed).
 • Bod yn hyderus yn gymdeithasol, yn gallu sgwrsio a chymysgu gyda gwesteion ac yn ddigon pendant i annog ymddygiad cadarnhaol.
 • Bod yn feddwl agored ac yn anfarnol gyda sgiliau gwrando da i gefnogi gwesteion sy’n agored i niwed neu sy’n ofidus neu’r rhai sydd wedi yfed gormod o alcohol.
 • Bod yn rhagweithiol ac yn gallu ymdopi â gweithio ar eich menter eich hun a gydag aelodau staff eraill mewn awyrgylch clwb prysur.
 • Bod yn ddigon gwydn i ymdopi â chamdriniaeth ar lafar a chadw’n dawel mewn sefyllfaoedd heriol.
 • Bod yn awyddus ac yn hapus i fynychu hyfforddiant strwythuredig.

Byddai profiad blaenorol o weithio yn yr economi nos neu gyda’r grŵp oedran targed o fantais.

Cynigir y rôl hon mewn cydweithrediad â Drinkaware fel rhan o’i rhaglen i weithio i leihau niwed yn yr economi nos. Mae Drinkaware yn elusen sydd wedi’i hanelu at leihau niwed sy’n ymwneud ag alcohol trwy helpu pobl i wneud dewisiadau gwell am eu harferion yfed.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais – defnyddiwch y ddolen isod:

https://studentswansea.co.uk/apply-here/su-drinkaware-crew

Y dyddiad cau ar gyfer pob cais ac eithrio staff y bar yw: 1 Medi 2016 am 4.00pm
Dyddiad cae ar gyfer ceisiadau *STAFF Y BAR*: 9 Medi 2016 am 4.00pm. Cynhelir cyfweliadau ar gyfer staff y bar ddydd Llun 19 Medi.

 

 

 

Mercher Awst 24th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Mae Prifysgol Abertawe yn paratoi ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Prydain, sy’n dechrau ar Ddydd Mawrth 6 Medi. Ymunwch â ni i archwilio llu o bynciau, o chwaraeon i gerddoriaeth, gofod i eneteg, a newid hinsawdd i ddiogelwch seiber.  gŵyl-wyddoniaeth-prydain-300-q90

Mae mwy na 100 digwyddiad am ddim yn digwydd dros bedwar diwrnod (Dydd Mawrth 6 – Dydd Gwener 9 Medi) gyda’r ddau ar y campws a thrwy’r ddinas – gan gynnwys gwyddoniaeth yn meddiannu yn Uplands, ‘caiacio sonig’ ym Mae Abertawe, a pharti traeth gyda thân gwyllt.  Mae rhaglen yr Ŵyl yn cynnwys dros 25 o ddigwyddiadau gan ein hymchwilwyr Prifysgol Abertawe ein hunain.

Mae gwesteion enwog yn cynnwys Rick Edwards o Sianel 4, J. Willgoose Esq. o Public Service Broadcasting, y cyflwynydd teledu Dallas Campbell a’r hanesydd Amanda Foreman, ynghyd â gwyddonwyr enwog yn rhyngwladol yn cynnwys cyn fyfyriwr yn Abertawe sef  Lyn Evans sy’n rhedeg y Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr yn CERN, George Abbey o NASA a’r seicolegydd Yr Athro Uta Frith.

Yn ychwanegol, dilynir hyn gan Benwythnos Teuluol, gydag adloniant, gweithgareddau ymarferol a hwyl i’r teulu cyfan. Gan ddigwydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a lleoedd eraill o gwmpas, byddwch yn gallu dathlu canmlwyddiant Roald Dahl gyda Jon Chase o CBBC, bod yn greadigol gyda chelf a chrefft, neu gymryd rhan yn y bŵtcamp dynion gofod!

Mae’r holl docynnau am ddim, ond argymhellir archebu ar  www.britishsciencefestival.org

Mawrth Awst 23rd, 2016

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University