Mae gan M&S fan yn llawn o frechdanau blasus yn barod i’w rhoi am ddim! Mae’r cyfan yn rhan o’u hymgyrch i ledaenu’r gair am eu gyrfaoedd gradd (ac ychydig o fwynhad ar yr un pryd).vandwich_cy

Ond nid ydyw ar gyfer pob prifysgol … Mae Abertawe wedi’i gosod yn erbyn Caerdydd ac i ennill y brechdanau maen rhaid i ni sicrhau y gallwn gasglu mwy o bleidleisiau na nhw.

Felly os gwelwch yn dda:

Ewch i: http://yourperfectsandwich.co.uk/vandwich

Pleidleisio dros abertawe!

Dywedwch wrth ffrindiau

Croeswch eich bysedd

Llun Hydref 31st, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

A hoffech ddatblygu eich sgiliau busnes?

 Neu efallai bod gennych syniad busnes yr hoffech ei hyrwyddo neu ennill ariannu ar ei gyfer?

 Os felly, dewch i’r Wythnos Mentergarwch Fyd-eang (GEW)!

Diben GEW yw cefnogi’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid, ac mae gan Brifysgol Abertawe raglen ardderchog o ddigwyddiadau a chystadlaethau i CHI.

Mae rhywbeth i bawb:

Her Scalextric – Grwpiau o fyfyrwyr yn rheoli tîm Scalextric F1 ac yn defnyddio’u sgiliau busnes (mewn modd difyr) i frwydro i wneud yr elw mwyaf ac ennill y grand prix. Mae lle i 36 ar gael ac rydym yn chwilio am dimau o 3 i 6 myfyriwr, felly os hoffech ddefnyddio a gwella eich sgiliau busnes, dyma’r gystadleuaeth i chi (https://scalextric-business-challenge.eventbrite.co.uk)

  • Marchnad Cychwyn Busnes – A oes gennych syniad busnes gwych yr hoffech ei frolio? Trefnwch stondin i’w hyrwyddo yn y Farchnad Cychwyn Busnes (https://startup-market.eventbrite.co.uk)
  • Her £250 – Ar ben hyrwyddo’ch busnes, gallwch ennill £250 i’w ddechrau yn y Farchnad Cychwyn Busnes! Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cyflwyno’ch syniad mewn 60 eiliad, a bydd y syniad gorau’n ennill £250 a phedwar mis o fasnachu heb risgiau (https://the-250-challenge.eventbrite.co.uk)
  • Dechrau Busnes a Chyfreithlondeb gwneud hynny: Bydd arbenigwr o’r Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO) yn rhoi darlith ryngweithiol ar ddiogelu syniadau busnes. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eiddo deallusol, galwch heibio (https://intellectual-property-office-talk.eventbrite.co.uk)

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn (a rhai eraill) yn ystod GEW, ewch i dudalen blog y Sefydliad Arweinyddiaeth Entrepreneuraidd (IfEL): http://thenestblog.weebly.com/global-entrepreneurship-week.html.

Cynhelir GEW o 14 tan 20 Tachwedd 2016, ac mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar gyfer rhai o’r gweithgareddau hyn, felly cadwch le NAWR cyn ei bod yn rhy hwyr!

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn yr Wythnos Mentergarwch Fyd-eang!

 

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

CampusLife yw’r enw newPrintydd am Wasanaeth Cymorth Myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Rydym yma i’ch cynorthwyo yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol drwy roi cymorth ac arweiniad ymarferol, o gyfarfodydd wyneb yn wyneb i gwnsela ac adnoddau dysgu ar-lein.

Mae CampusLife yn cynnwys chwe thîm. Maent i gyd yn gallu rhoi cyngor arbenigol ynghylch gwahanol agweddau ar fywyd yn y brifysgol.

CanolfanAsesu@BywydCampws

Anableddau@BywydCampws

MyfyrwyrRhyngwladol@BywydCampws

Arian@BywydCampws

Lles@BywydCampws

Llesiant@BywydCampws

Os na ddymunwch siarad â rhywun yn bersonol am eich problem, peidiwch â phoeni! Mae llawer o wybodaeth ar gael ar-lein ar dudalennau gwe BywydCampws. Felly gall y cyngor a’r canllawiau rydych eu hangen i ddatrys eich problemau fod ddim ond clic i ffwrdd.

 

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

2 Comments

sea-logo-300x110

Gwirfoddolwch fel Mentor Pobl Ifanc gyda’r elusen plant, NYAS

Dydd Mawrth 1/11/2016, 17:00-18:00

Tŷ Fulton – Ystafell Seminar 6

Yn agored i’r HOLL fyfyrwyr

https://swansea.targetconnect.net/leap/event.html?id=2635&service=Careers+Service

Cyflwynir ar y cyd gan: Academi Cyflogadwyedd Abertawe a’r Rhaglen Llwyddiant Academaidd

Cyflawni Eich Targedau

Dydd Mercher 2/11/2016, 14:00-16:00

Tŷ Fulton – Ystafell Seminar 6

  • Am beth mae cyflogwyr yn chwilio
  • Astudio Llai a Dysgu Mwy

Yn agored i’r HOLL fyfyrwyr

https://swansea.targetconnect.net/leap/event.html?id=2633&service=Careers+Service

Cael Swydd Addysgu

Dydd Iau 3/11/2016, 13:00-14:00

Tŷ Fulton – Ystafell Seminar A

Yn agored i’r HOLL fyfyrwyr

https://swansea.targetconnect.net/leap/event.html?id=2637&service=Careers+Service

Y Llu Awyr Brenhinol – Swyddi Arweinyddiaeth a Rheoli gyda’r RAF – CAMPWS PARC SINGLETON

Dydd Iau 3/11/2016, 17:00-17:45

Keir Hardie – Ystafell 248

Yn agored i’r HOLL fyfyrwyr

https://swansea.targetconnect.net/leap/event.html?id=2639&service=Careers+Service

Y Llu Awyr Brenhinol – Swyddi Arweinyddiaeth a Rheoli gyda’r RAF – CAMPWS Y BAE

Dydd Iau 3/11/2016, 18:15-19:00

Y Neuadd Fawr – Ystafell 001

Yn agored i’r HOLL fyfyrwyr

https://swansea.targetconnect.net/leap/event.html?id=2641&service=Careers+Service

 

 

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Galwch i mewn ar ddiwrnod cofrestru’r Wobr Cynaliadwyedd ar 2il Tachwedd 2016 ar unrhyw amser rhwng 12:30-15:00 yn Keir Hardie 248.sustainability

Gweinir cacennau a ffrwythau drwy’r amser.

Mae’r wobr cynaliadwyedd yn wobr a gydnabyddir gan HEAR sy’n cydnabod eich cyfraniad unigol i berfformiad cynaliadwyedd ac amgylcheddol Prifysgol Abertawe. Bydd y wobr yn cynorthwyo i

–        Ddatblygu eich gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd

–        Magu profiad gwaith ar ystod o brosiectau cynaliadwyedd

–        Ychwanegu gwerth i’r amgylchfyd a’r gymuned leol

 

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University