Nodyn byr am y tymor newydd yn Nhaliesin a’r cyfnod y Nadolig

Mae’r digwyddiadau byw y tymor newydd, gan gynnwys perfformiadau llif byw, ar werth i bawb o ddydd Sadwrn 17 o Ragfyr. Gallwch archebu ar gyfer y digwyddiadau hon yn ystod y cyfnod Nadolig.

Gallwch ddod o hyd holl ddigwyddiadau byw a llif byw rhestru yn yr adran perfformiad y wefan

Mae’r rhaglen ffilm Ion – Mawrth 2017 ar gael i’w gweld ar wefan Taliesin a bydd yr holl ffilmiau tymor newydd ar werth o ddydd Mawrth 3 Ionawr, 2017.

Bydd yr Oriel a’r Swyddfa Docynnau yn cau Dydd Gwener 23 Rhagfyr am 2pm ar gyfer cyfnod y Nadolig, a bydd yn ail-agor ar ôl gwyliau’r Nadolig ar ddydd Mawrth 3 Ionawr, 2017 am 10am
.
Yn y cyfamser, rydym yn dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi.

Nadolig Llawen
O bawb yn Taliesin

Mercher Rhagfyr 21st, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Wrth i 2016 ddirwyn i ben, roeddem eisiau crynhoi datblygiadau newydd y Campws a gynhelir ar Gampws Parc Singleton ac ar Gampws y Bae yn 2017.  Gweler yn y cylchlythyr atodedig a thrwy ein tudalennau we Datblygu’r Campws, y wybodaeth ddiweddaraf ar weithgareddau cam 2.

Byddwn hefyd yn darparu’r wybodaeth benodol i chi o flaen llaw am y gwaith adeiladu a allai effeithio ar eich gweithgareddau beunyddiol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â campusdevelopment@swansea.ac.uk

Alison Parker

Pennaeth Marchnata Busness

Iau Rhagfyr 15th, 2016

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol

Leave a Comment

The BFG (PG) 3D

Nos Lun 19 Rhagfyr 6pm

Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Rebecca Hall

Mae’r dangosiad yma’n nodi can mlynedd ers geni un o’n hawduron mwyaf poblogaidd.

‘Mark Rylance makes Roald Dahl’s big softie completely believable in Steven Spielberg’s winning adaptation’ GUARDIAN

 

Swallows and Amazons (PG)

Nos Fawrth 20 Rhagfyr 6pm

Andrew Scott, Kelly Macdonald, Rafe Spall, Jessica Hynes, Harry Enfield

Mae Swallows and Amazons yn antur i gynhesu calonnau’r teulu cyfan ac mae golygfeydd trawiadol Ardal y Llynnoedd yn gefndir i’r ffilm.

‘There’s an undeniable charm here that, allied with the picturesque locations, results in a nostalgic throwback to a gentler age.’ TOTAL FILM

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Bydd y Ganolfan Lles Myfyrwyr ar gau o Dydd Llyn 19 Rhagfyr, 2016*
Mewn achosion o argyfwng , cysylltwch â’r priodol meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.
Bydd y gwasanaeth yn ail-agor ar Dydd Mawrth 3 Ionawr, 2017

* Os oes gan fyfyriwr apwyntiad gydag aelod o’r tîm Lles a bod y drws ar glo, dylai GNOCIO AR Y DRWS OND DIM OND AR ADEG EI APWYNTIAD, NID CYN HYNNY.
Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.
Y tîm Lles Myfyrwyr

Mercher Rhagfyr 14th, 2016

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg myfyrwyr pwysig i’n cynorthwyo i ennyn gwell dealltwriaeth ynghylch sut mae myfyrwyr yn teimlo wrth astudio a byw yn Abertawe. Bydd canfyddiadau o’r arolwg hwn yn helpu i roi dealltwriaeth bellach am y gymuned fyfyrwyr ehangach’.

Rydym yn gobeithio y gallwch gymryd rhan. Dylai gymryd oddeutu 10 munud i’w gwblhau a bydd eich cyfranogiad yn amhrisiadwy.

Dilynwch y ddolen hon i gwblhau’r arolwg.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/5272B8F

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Ewan High (862570)

 

Posted In: Amrywiol

2 Comments

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University