Os yw’ch noson yn dechrau fel hyn…

Peidiwch â gorffen fel hyn…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (UWTSD) a FirstCymru yn gofyn i fyfyrwyr beidio â pheryglu eu hunain ar noson allan drwy golli eich ffrindiau. Beth allwch ei wneud?

 • Gwnewch system bydi a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod gyda phwy y byddwch yn mynd adref – trefnwch fan i gwrdd os byddwch yn colli’ch ffrindiau ar unrhyw adeg.
 • Cadwch gopi o rif ffôn eich ffrind – nid ar eich ffôn yn unig! Mae rhai gwefrwyr ym Man Cymorth Abertawe, ond ddim ar gyfer pob ffôn, felly cofiwch ysgrifennu rhifau ffôn eich ffrindiau.
 • Os bydd angen help arnoch, ewch i Fan Cymorth Abertawe. Mae hwn yn fan diogel ar gyfer pobl wedi’u hanafu neu sy’n agored i niwed ar noson allan yn Abertawe, yn fan lle gallant gael triniaeth ar gyfer anafiadau a cheisio lloches tan iddynt ailymuno â’u ffrindiau neu eu teulu.

Mawrth Ionawr 31st, 2017

Posted In: Amrywiol, Llesiant

One Comment

Ymunwch â’n penwythnos anhygoel i Amsterdam – am bris arbennig heb drafferth!

AMSERLEN (TEITHLYFR)

 • Gadael ar y 16eg o Chwefror 2017
 • Pris 3 noson yw £164
 • Gadael Abertawe cynnar min nos ar Ddydd Iau’r 16eg o Chwefror, teithio dros nos yn fws moethus (Amser i fagu egni wrth gysgu!)
 • Cyrraedd Amsterdam ar Ddydd Gwener y 17eg o Chwefror, arwyddo mewn i’r Hostel Meininger yn gynnar (Mae’n hostel bendigedig – edrychwch ar sylwadau’r arolygon)
 • 2 noswaith a 2 diwrnod yn rhydd i fwynhau ac i archwilio’r ddinas
 • Rydym yn darparu dau gorsgodd, fel man cyswllt, i ymuno â chi am unrhyw gymorth
 • Gadael ar Ddydd Sul y 19eg o Chwefror tua chanol dydd i gyrraedd yn ôl i Abertawe tua chanol nos
 • Mae’r pris yn cynnwys: Teithio ar gyfer yr holl drip, y llety, brecwast ac yswiriant deithio
 • Gwibdaith y ddinas yn medru cael ei archebu o flaen llawn yn y siop deithio

MAE’R DAITH YMA YN UN BOBLOGAIDD! ARCHEBWCH EI LLE YN GYNNAR I OSGOI SIOMEDIGAETH!

I archebu lle neu am ragor o wybodaeth:

travelshop@swansea-union.co.uk

01792 205678 X 5476

swansea-union.co.uk/travel

facebook.com/swanseaunitravelshop

twitter.com/swanseatravel

Llun Ionawr 30th, 2017

Posted In: Amrywiol, Cynigio

2 Comments

Rydym yn cynnal ymchwil i adolygu ac ail-ddilysu teclyn asesu arsylwadol a ddefnyddir yn gyffredin yn achosion adsefydlu ar ôl anaf i’r ymennydd a elwir yn raddfa Canlyniadau Niwroymddygiad St Andrews – Abertawe (SASNOS). Rydym yn chwilio am unigolion rhwng 18 a 65 oed sy’n gallu siarad Saesneg yn rhugl i gymryd rhan mewn astudiaeth syml ar-lein. Gofynnir i chi fynychu dwy sesiwn (â phythefnos rhyngddynt) a llenwi cyfres o holiaduron. Bydd pob sesiwn yn cymryd tua 15 i 20 munud i’w chwblhau. Byddwch yn derbyn £7 fel diolch am gymryd rhan. Os hoffech chi gymryd rhan yn yr ymchwil hwn anfonwch e-bost i P.Foscarini-Craggs@abertawe.ac.uk <mailto:P.Foscarini-Craggs@abertawe.ac.uk>

E-bost Cyswllt:

p.foscarini-craggs@abertawe.ac.uk

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

4 Comments

‘Mae’r sesiynau galw mewn ar gyfer heddiw a Dydd Mercher (14:00 – 16:00) wedi’u canslo.

Bydd gwasanaeth arferol ar gael am weddill yr wythnos.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch â’r swyddfa drwy ffonio 01792 602000 neu e-bostio international.campuslife@swansea.ac.uk

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment


Gwella Iechyd a Lles Cymuned y Brifysgol

Ar ddechrau 2017 rydym yn uno â Dim Smygu Cymru i roi cyngor am ddim ar roi’r gorau i smygu gyda stondinau yn y lleoliadau canlynol:

 • Campws Parc Singleton – Ar 31 Ionawr 2017 bydd stondin Rhoi’r Gorau i Smygu y tu allan i’r Siop Deithio yn Nhŷ Fulton.
 • Campws y Bae – Ar 7 Chwefror 2017 bydd stondin Rhoi’r Gorau i Smygu yn Atriwm yr Ysgol Reolaeth.

Nodyn atgoffa:

Mae’r Brifysgol yn ymroddedig i ddarparu amgylchedd gwaith iach a diogel i bawb. I hybu iechyd a lles pobl nad ydynt yn smygu, rhaid i’r holl adeiladau caeëdig fod yn ardaloedd di-fwg. Caniateir smygu, gan gynnwys e-sigaréts ac e-smygu, yn yr ardaloedd dynodedig yn unig fel a ganlyn:

Ardaloedd dynodedig Campws y Bae (wedi’u nodi gan arwyddion lleol):

 • Sgwâr Gŵyr
 • Sgwâr Margam
 • Ardal i Gerddwyr (cornel ogledd-ddwyreiniol yr Hyb Arloesi a chornel ogledd-ddwyreiniol SMART)
 • Ardal i Gerddwyr wrth ochr yr Ysgol Reolaeth (gyferbyn â’r Tŵr)
 • Y tu allan i deras yr ardal fwyd
 •  Iard y preswylfeydd (ardaloedd dynodedig)

Ardaloedd dynodedig Campws Parc Singleton:

 • Rhwng ochr Taliesin ac Adeilad Keir Hardie
 • Rhwng ochr Adeilad Glyndŵr ac Adeilad Grove
 • Gyferbyn â phrif fynedfa Adeilad Margam
 • Ochr ddwyreiniol Adeilad Richard Price (gyferbyn â’r preswylfeydd)

Mae rhagor o wybodaeth am roi’r gorau i smygu ar gael yng Nghanolfan Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol yn Adeilad Penmaen (yr ochr ddwyreiniol): ffoniwch 01792 295538, e-bostiwch occupational-health@abertawe.ac.uk neu ewch i www.dimsmygucymru.com.

Posted In: Amrywiol, Llesiant

One Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University