Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru ar Gampws Parc Singleton yr wythnos hon! Ewch i’r Clinig Rhoddwyr Gwaed Symudol, sydd wedi parcio yn y Maes Parcio Isaf. Neu ffoniwch/e-bostiwch i wneud apwyntiad a chynorthwyo rhywun heddiw!

Dydd Llun 27 Chwefror
Dydd Mawrth 28 Chwefror
Dydd Mercher 1 Mawrth
Dydd Iau 2 Mawrth
Dydd Gwener 3 Mawrth

10.00-12.20 & 13.45-16.00

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad:

Ffoniwch: 0800 252266

Neu Ebostwch: donor.appointments@wales.nhs.uk

Gwiriwch eich cymhwysedd i roi gwaed ar ein wefan www.gwaedcymru.org.uk

Mawrth Chwefror 28th, 2017

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Mae dydd Mawrth 28 Chwefror yn ddydd Mawrth Ynyd!

I nodi dechrau’r Grawys, bydd holl gyfleusterau arlwyo ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton yn gwerthu crempogau ffres ag amrywiaeth o gynhwysion, suropau a sawsiau. Dewch i fwynhau Diwrnod Crempogau gyda ni!

 

 

 

 

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Trip Penwythnosol Grŵp anghoel arall: DULYN ar 23ain o Fawrth 2017.

Awyrgylch arbennig: Gem rhagbrofol rhwng Iwerddon V Cymru ar gyfer Cwpan Y Byd yn Nulyn ar y 24ain o Fawrth.

2 noson mewn B&B, teithio ar fws a fferi o’r Brifysgol, yswiriant am ddim – £244! Llefydd yn brin!

Siop Teithio, Tŷ Fulton ffôn 01792 203235 est. 4640

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

I gefnogi wythnos Ffydd a Diwyliant; Dydd Gŵyl Dewi a Pythefnos Masnach Deg; mae’r tîm Arlwyo yn cynnig detholiad o gynigion arbennig i godi blys arnoch, gan gynnwys:

 

Casgliad o fwyd powlen o bob cwr o’r Byd:

@ the Mall, Campws Singleton
@ the Atrium, Campws y Bae

Bwydlen wahanol bob dydd – gweler www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/gwasanaethau/arlwyo/

 

Bwyd â thema Gymreig DRWY’R WYTHNOS i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi:

@ Fusion, Campws Singleton
@ y Craidd, Campws y Bae

Gydag ymddangosiad gwadd arbennig gan Gantorion Gwalia, 1pm ar 1af Mawrth (Ffreutur) ac 1pm ar 2il Mawrth (Craidd)

 

Bwrdd masnach deg 27ain Chwe – 12fed Mawrth:

@ Blas, Campws Singleton
@ y Craidd, Campws y Bae

Ynghyd â sesiynau blasu Masnach Deg, rafflau a mwy

 

www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/gwasanaethau/arlwyo/

Llun Chwefror 27th, 2017

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Bydd Abertawe’n cynnal ei pedwerydd digwyddiad Gwyddoniaeth Bocs Sebon ar ddydd Sadwrn, 8 Gorffennaf. Bydd ein bocsys sebon yn cael eu symud mewndir o’r traeth i ganol Oxford Street Abertawe. Bydd y ddinas dan ei sang â siopwyr, teuluoedd, twristiaid a rhai eraill o’r ddinas – ein nod yw eu stopio ar eu hunion gyda merched ar flaen y gad ym myd gwyddoniaeth a thechnoleg o ledled Cymru a thu hwnt yn siarad am eu hymchwil! Cenhadaeth y digwyddiad yw codi’r proffil a herio barn y cyhoedd am fenywod mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM).

Yn awr rydym yn chwilio am geisiadau gan ymchwilwyr benywaidd, o athro i fyfyriwr ôl-radd, mewn unrhyw bwnc STEMM, i ddod yn siaradwr yn y digwyddiad cyffrous hwn. Gallwch ymgeisio yma (dyddiad cau Gwe Chwef 24 2017). Gallwch hefyd gysylltu â’r tîm sy’n trefnu am ragor o wybodaeth yn bersonol neu drwy e-bost.

Os hoffech weld sut beth yw Gwyddoniaeth Bocs Sebon yn ei anterth, cymerwch olwg ar ein fideo!

Ar ran trefnwyr Gwyddoniaeth Bocs Sebon Abertawe,

Dr Geertje van Keulen

Manylion cyswllt y tîm a’r Coleg:

Coleg Peirianneg: Dr Rachel Wood, Dr Jenny Baker, Dr Karin Ennser, Dr Natalie DeMello

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd: Prof Michelle Lee

Coleg Gwyddoniaeth: Kristy Holder, Dr Emilia Urbanek, Prof Siwan Davies, Dr Elaine Crooks, Dr Monika Seisenberger

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe: Dr Jessica Fletcher, Dr Geertje van Keulen (Prif drefnydd)

Uwch Dîm Rheoli (Ymchwil a Chydnabyddiaeth Allanol): Senior PVC Prof Hilary Lappin-Scott

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University