Mae sesiwn galw heibio’r Arian@BywydCampws ddydd Mawrth 4 Gorffennaf yng Nghampws y Bae wedi ei chanslo.

Bydd y gwasanaeth arferol yn ailddechrau ddydd Iau 6 Gorffennaf.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch â staff y swyddfa drwy ffonio: 01792 606699 neu e-bostiwch: money.campuslife@swansea.ac.uk

Gwener Mehefin 30th, 2017

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Nodwch, dyma’r amseroedd agor diwygiedig ar gyfer y mannau arlwyo ar y ddau gampws dros gyfnod y gwyliau:

Campws Singleton

Fusion – 11:00 – 14:30 Dydd Llun i Ddydd Gwener
Blas – 08:00 – 16:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener
Taliesin – 10:00 – 15:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener (Ar agor yn hwyr pan mae yna berfformiadau yn Theatr Taliesin), Ar gau drwy Awst.
Hoffi Coffi – Ar agor
Café Glas – 08:00 – 17:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener
Callaghans – 08:00 – 14:30 Dydd Llun i Ddydd Gwener
Blas@WNP – 08:00 – 18:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener

Campws y Bae

Y Core – Ar Agor
52° – 09:00 – 17:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener
Coffeeopolis – 08:00 – 16:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener
Great Hall Café Bar – 11:00 – 15:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener

Mae holl amseroedd agor yr allfeydd yn cael eu hysbysebu ar ein gwefan: http://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol … au/arlwyo/.

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Bydd Abertawe’n cynnal ei pedwerydd digwyddiad Gwyddoniaeth Bocs Sebon ar ddydd Sadwrn, 8 Gorffennaf.

Bydd ein bocsys sebon yn cael eu symud mewndir o’r traeth i ganol Oxford Street Abertawe. Bydd y ddinas dan ei sang â siopwyr, teuluoedd, twristiaid a rhai eraill o’r ddinas – ein nod yw eu stopio ar eu hunion gyda merched ar flaen y gad ym myd gwyddoniaeth a thechnoleg o ledled Cymru a thu hwnt yn siarad am eu hymchwil! Cenhadaeth y digwyddiad yw codi’r proffil a herio barn y cyhoedd am fenywod mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM).

Os hoffech weld sut beth yw Gwyddoniaeth Bocs Sebon yn ei anterth, cymerwch olwg ar ein fideo!

Gwyddoniaeth Bocs Sebon

Mercher Mehefin 28th, 2017

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Bydd y Swyddfa Anableddau ar gau ddydd Mercher 28ain tan ddydd Gwener 30ain Mehefin oherwydd hyfforddiant staff. Fodd bynnag, os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch ag anabledd@abertawe.ac.uk os gwellwch yn dda.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Sylwch y bydd grisiau ochr ddwyreiniol cefn Tŷ’r Undeb yn cael eu defnyddio gan dimau adeiladu sy’n gweithio ar y prosiect ailwampio ar Lefel 3 Tŷ’r Undeb dros y misoedd nesaf.

O gofio hyn, byddem yn cynghori staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â Champws Parc Singleton i beidio â defnyddio’r grisiau, ac eithrio mewn argyfwng.

Sylwch y bydd Lefel 3 ar gau’n gyfan gwbl drwy gydol cyfnod y prosiect.

Cofion cynnes,

Rheoli Ystadau a Chyfleusterau

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University