Mae tîm Arian@BywydCampws yn helpu’r holl fyfyrwyr â materion ariannol. Mae’n bwysig bod myfyrwyr yn gwybod am y cyngor, arweiniad a chymorth a gynigiwn, a ffordd wych o hyrwyddo ein gwasanaeth i fyfyrwyr newydd yw gwneud hynny yn ystod y Penwythnos Cyrraedd (dydd Gwener a dydd Sadwrn, 22-23 Medi). Mae ein gweithgareddau Cyrraedd bob amser wedi bod yn hwylus a dymunol, ac eleni hoffem recriwtio myfyriwr i’n helpu i gynllunio gweithgareddau Arian@BywydCampws ar gyfer Penwythnos Cyrraedd 2017.

Mewngofnodwch am ragor o fanylion am y lleoliad gwaith a gwybodaeth am sut i wneud cais yn https://swansea.targetconnect.net/leap/jobs.html.

Mae hwn yn lleoliad gwaith Wythnos o Waith (WoW) di-dâl ar gyfer 4-8 Medi 2017.

Iau Awst 17th, 2017

Posted In: [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

Cyfle i siarad â chyn-fyfyrwyr ac i helpu i godi arian ar gyfer cronfa flynyddol y Brifysgol wrth ennill profiad amhrisiadwy drwy ein lleoliad gwaith ar y campws.

Mae’r Adran Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr yn cynnig swydd am dair wythnos ar Gampws Parc Singleton fel rhan o ymgyrch ffôn nesaf y Brifysgol. Mae tair prif elfen i’r swydd:

 • Meithrin perthnasoedd rhwng Prifysgol Abertawe a’i chyn-fyfyrwyr
 • Codi arian ar gyfer cronfa flynyddol y Brifysgol (Cronfa Abertawe)
 • Ennill profiad amhrisiadwy a mwynhau siarad â chyn-fyfyrwyr hynod ddiddorol

Bydd cymryd rhan yn yr ymgyrch yn eich galluogi i gael sgyrsiau diddorol a dymunol â chyn-fyfyrwyr, yn ychwanegu sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr at eich CV ac yn cyfrannu at y Brifysgol mewn ffordd hynod o bwysig.

Meini Prawf Hanfodol

 • Myfyriwr presennol ym Mhrifysgol Abertawe
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog
 • Ymddygiad cwrtais ar y ffôn
 • Trefnus a sylw rhagorol i fanylion
 • Cymhelliant i gyflawni targedau personol a’r tîm
 • Agwedd gadarnhaol a gwydn, a brwdfrydedd
 • Angerddol am Brifysgol Abertawe

Eich gwaith fydd siarad â chyn-fyfyrwyr am eu hatgofion o Brifysgol Abertawe wrth ddisgrifio eich profiad eich hun o’r Brifysgol fel myfyriwr presennol. Byddwch yn cyflwyno gwahanol brosiectau codi arian, yn siarad am sut y byddant o fudd i fyfyrwyr yn academaidd ac yn bersonol, ac yn gofyn am rodd tuag at y prosiectau hyn. Caiff yr holl roddion o’r ymgyrch eu cyfeirio at Gronfa Abertawe.

 Byddwch yn derbyn hyfforddiant cynhwysfawr. Byddwch yn dysgu am gynnal ymgyrch codi arian o’r dechrau i’r diwedd, yn ogystal â sut i wneud galwadau, trafod swm, taro bargen a meithrin perthynas. Bydd gweithio fel myfyriwr codi arian yn eich galluogi i gael profiad gwaith gwych a fydd yn gymwys ar gyfer bron unrhyw yrfa. Byddwch yn dysgu llwyth o sgiliau trosglwyddadwy, sy’n bwynt trafod gwych mewn cyfweliadau yn y dyfodol. Mae potensial i gael cynnig lleoliadau gwaith a chyngor ar yrfaoedd gan gyn-fyfyrwyr a chyfle da i gael geirda ar gyfer yr holl alwyr sy’n ymddwyn yn broffesiynol ac yn ddibynadwy. Rhaid trin yr holl wybodaeth bersonol yn gyfrinachol y tu hwnt i’r ystafell ffonio.

Mae’r swydd yn agored i fyfyrwyr presennol Prifysgol Abertawe yn unig. Bydd angen i chi fod ar gael ar gyfer cyfweliad ar 21 a 22 Medi 2017, ac ar y dyddiadau isod (os byddwch yn llwyddiannus). Cewch eich talu oddeutu £9 yr awr, gan gynnwys yn ystod yr hyfforddiant. Bydd nifer o wobrau am berfformio’n dda yn ystod yr ymgyrch hefyd.

Bydd angen i chi fod ar gael i weithio ar y dyddiadau ac amserau canlynol o 14 Hydref tan 5 Tachwedd 2017, ac eithrio pob dydd Gwener:

 • Dydd Sadwrn, 14 Hydref – 9am-5pm
 • Dydd Sul, 15 Hydref – 9am-5pm
 • Nos Lun, 16 Hydref – 6-9pm
 • Nos Fawrth, 17 Hydref – 6-9pm
 • Nos Fercher, 18 Hydref, 6-9pm
 • Nos Iau, 19 Hydref – 6-9pm
 • Dydd Sadwrn, 21 Hydref – 10am-5pm
 • Dydd Sul, 22 Hydref – 3-8pm
 • Nos Lun, 23 Hydref – 6-9pm
 • Nos Fawrth, 24 Hydref – 6-9pm
 • Nos Fercher, 25 Hydref – 6-9pm
 • Nos Iau, 26 Hydref – 6-9pm
 • Dydd Sadwrn, 28 Hydref – 10am-5pm
 • Dydd Sul, 29 Hydref – 10am-5pm
 • Nos Lun, 30 Hydref – 6-9pm
 • Nos Fawrth, 31 Hydref – 6-9pm
 • Nos Fercher, 1 Tachwedd – 6-9pm
 • Nos Iau, 2 Tachwedd – 6-9pm
 • Dydd Sadwrn, 4 Tachwedd – 10am-5pm
 • Dydd Sul, 5 Tachwedd – 3-8pm

GWNEWCH GAIS NAWR: Chwiliwch am Swansea Telephone Campaign Caller yn www.swansea.ac.uk/cy/personel

Dyddiad cau: canol nos, nos Fawrth 19 Med

Mawrth Awst 15th, 2017

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

4 Comments

Dydd Iau 17 Awst 2017 rhwng 12.00pm a 6.00pm yn Ystafell 205, Adeilad Keir Hardie 

Dewch draw i wybod am yr ystod eang o gyrsiau achrededig, cyrsiau Gradd Rhan Amser, Rhaglenni Tystysgrif a Diploma sy’n cael eu darparu gan yr Adran Addysg Barhaus i Oedolion (AABO) ar y Campws ac mewn lleoliadau cymunedol ar draws Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot a Sir Gaerfyrddin.

Am ragor o wybodaeth a/neu i gael copi o’r llyfryn cysylltwch ag AABO: 01792 602211 / addysg.oedolion@abertawe.ac.uk  / www.swansea.ac.uk/dace

Llun Awst 14th, 2017

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Oherwydd gwyliau staff bydd yr Ystafell Argraffu ar gau rhwng 14 Awst- 4 Medi 2017

Yn ystod y cyfnod hwn bydd y cyfleusterau rhwymo ar gael o MyUniHub (yn y Bloc Stabl ac Canolfan Wybodaeth y Twr).

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Bydd gwaith adeiladu ar y gweill yn y Gwasanaeth Lles o ddydd Mercher, 9 Awst tan ddydd Gwener, 18 Awst, felly ni fydd myfyrwyr a staff yn gallu gweld yr ymarferwyr lles drwy alw heibio i’r gwasanaeth yn Adeilad Horton. Ni fydd y staff lles yn gallu gweithio o’r gwasanaeth, felly ni fydd staff yma i roi cyngor a chymorth.

Yn y cyfamser, gall myfyrwyr ddefnyddio’r gwasanaeth drwy ffonio 01792 295592 neu e-bostio lles@abertawe.ac.uk. Yna bydd staff gweinyddol yn trefnu cymorth neu’n gofyn i ymarferwyr ffonio neu e-bostio myfyrwyr i roi cyngor.

Bydd myfyrwyr sydd wedi trefnu apwyntiad ymlaen llaw gydag ymarferwyr ar Gampws Parc Singleton yn cwrdd â nhw yn Hyb Myfyrwyr Parc Singleton. Bydd yr apwyntiadau ar Gampws y Bae yn y man arferol.

Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Dymuniadau gorau,

Y Gwasanaeth Lles

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University