Rydym yn bwriadu cynnal cyfres o gyrsiau sgiliau bywyd dros y flwyddyn a fydd yn rhoi’r cyfle i chi wneud ffrindiau newydd, cynyddu eich hunan barch yn ogystal â’ch gwneud yn fwy annibynnol a gwydn.

Dyma restr o’r cyrsiau yr ydym yn eu cynnal ym mis Tachwedd a gallwch ddisgwyl cyrsiau eraill megis ffotograffiaeth, celf, sgiliau domestig, cynnal a chadw beiciau, mordwyaeth a diogelwch dŵr yn 2018.

  • Hyfforddiant Barista
  • Cymorth Cyntaf
  • Hunanamddiffyniad
  • Rheoli Arian
  • Cynnal a Chadw Cerbydau
  • Cyfarthrebu Ar Draws Diwylliannau

 

 

Llun Hydref 30th, 2017

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Bydd y cyfleuster newydd yn gwella profiad y myfyrwyr drwy gynnig lle hyblyg lle gallwch astudio, cwrdd, cymdeithasu a bod yn greadigol – naill ai fel unigolion neu fel grwpiau a chymdeithasau.

Cyn i’r lle wedi’i weddnewid agor ar ddechrau 2018, rydym yn awyddus i glywed eich barn am sut yr hoffech ei ddefnyddio.

Byddwn yn Llyfrgell Parc Singleton ddydd Mercher 1 Tachwedd i siarad â chi am y cyfleuster newydd ac i glywed eich adborth – galwch heibio i’n gweld unrhyw bryd rhwng 11am a 2pm.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Ystadau a Rheoli Cyfleusterau.

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

2 Comments

Bydd Prifysgol Abertawe unwaith eto’n amlwg fel yr unig hyb Cymreig ar gyfer Bod yn Ddynol gan rannu gyda Nottingham y nodwedd falch o gael ei henwi’n hyb ŵyl am dair blynedd yn olynol. Yr hybiau gŵyl eraill yw Queen’s Belfast, Dundee a Glasgow.

Gyda thema ‘Lost & Found’, eleni bydd y dathliad o’r dyniaethau’n cael ei gynnal yn genedlaethol o 17-25 Tachwedd 2017.

Arweinir yr ŵyl gan Ysgol Astudiaethau Uwch, Prifysgol Llundain, mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Academi Brydeinig.

Mae ein hyb ‘Lleisiau, Wynebau a Lleoedd’, yn cynnwys gweithgareddau creadigol a rhyngweithiol ar ystod eang o bynciau. Porwch drwy ein rhestr o ddigwyddiadau isod, ac archebwch eich lle am DDIM nawr!

Rho dy Gymraeg i ni!

Dyma gyfle i wybod mwy am brosiect cyffrous CorCenCC, sy’n cael ei yrru gan y gymuned ac yn casglu pob math o Gymraeg o bob man yng Nghymru …

Egyptian Mummy meets Demons:  Voices, Faces and Faraway Places

Dewch draw am fore llawn hwyl lle bydd un o arbenigwyr Prifysgol Abertawe, Dr Szpakowska, yn mynd â chi i fyd hudol mymïod a demoniaid cyfeillgar a brawychus!

Bay of Plenty:  Stories of the City, Campus and Culture

Wrth i Brifysgol Abertawe nesau at ei chanmlwyddiant yn 2020, dewch â’r teulu cyfan i archwilio 100 mlynedd o straeon dynol Abertawe.

Football Fever – Jonny Owen & ‘Don’t Take Me Home’

Ymunwch â ni am ddangosiad arbennig o ‘Don’t Take Me Home’ sy’n adrodd rhediad anhygoel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru at rownd gynderfynol Pencampwriaethau Ewrop 2016.

Wales/Cymru, Refugees, Voices, (Hi)stories

Beth mae’n ei olygu i deithio i Gymru fel ffoadur ac ymgartrefu ar sail fwy parhaol?
Sut mae lleisiau a hanesion ffoaduriaid wedi cael eu dehongli/deall?

My Family and Empire

Oes gennych chi stori am eich teulu sy’n gysylltiedig â’r Ymerodraeth Brydeinig? Neu yd ych chi’n awyddus i ddysgu mwy?

Making Faces: Beauty Lost and Found

Dewch draw i ddarganfod byd diddorol iawn y wyneb, o drefniadau harddwch canoloesol i effeithiau andwyol gwaith, o drefn ddeintyddol hanesyddol i’r agweddau sy’n newid at sbectolau.

Voices for Today

Ai llenyddiaeth yw’r cyfrwng mwyaf pwerus sydd gennym o gofnodi ac archwilio profiadau pobl? A yw’n bosib i ffuglen, barddoniaeth neu gofiannau gyfleu aflonyddwch yr oes rydym yn byw ynddi? Ynteu ai dihangfa yn unig yw llenyddiaeth?

An Evening of Poetry with Simon Armitage and Daljit Nagra

Ymunwch â ni am gyfle prin i weld dau fardd hynod lwyddiannus yn arddangos eu sgiliau barddoni ar eu gorau. Mae Simon Armitage, Athro mewn Barddoniaeth yn Rhydychen, a Daljit Nagra, Bardd Preswyl gyda Radio 4, ymhlith y beirdd mwyaf cyffrous a pherthnasol yn y DU heddiw.

Multilingual Swansea – a Celebration!

Mae gan Abertawe amrywiaeth o gymunedau iaith, tafodieithoedd, acenion, gwyddorau a sgriptiau. Faint o’r rhain y gellir eu dal mewn lluniau?

‘Pieces of a Jigsaw’:  Portraits of Artists and Writers in Wales

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad y llyfr ac arddangosfa o gasgliad unigryw o ddarluniau a gymerwyd o’r byd celf Cymreig gan Bernard Mitchell.

 

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Pryd a Ble:

Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbenning Crymlyn Burrows

Cyfarfod wrth y llwybr pren y tu ôl i’r Neuadd Fawr.

Dydd Mercher, 1af Tachwedd am 12yp

Croeso i Bawb!

Llawer o ddiolch,

Tîm cynaliadwyedd

wildlife@swansea.ac.uk

 

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

Gadwech i ni ddychryn eich blasbwyntiau’r Calan Gaeaf hwn.

Tretiwch eich hun ar Ddydd Mawrth 31 Hydref i grochan fach llawn cawl pwmpen ysbrydion, pryd helaeth o sbag bol brawychus; a darn mawr o darten transylvania twyllodrus i orffen.

Dydd Mawrth 31 Hydref

Café Fusion ar Gampws Parc Singleton a’r Core yn y Bae.

11am tan 2.30pm (3.30 YN Y CORE)

Edrychwch ar ein bwydlen Calan Gaeaf Cythreulig yma.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, Cynigio

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University