Pa mor dda ydych chi’n adnabod eich campysau Prifysgol Abertawe? Bob dydd Gwener tan ddiwedd y tymor byddwn yn postio dau lun ar ein tudalennau Facebook/Twitter, un wedi’i dynnu yn Singleton a’r llall yn y Bae. Dyfalwch leoliad y naill lun neu’r llall yn gywir i gael y cyfle i ennill danteithion siocled Nadoligaidd!

 

 

 

 

Mawrth Rhagfyr 12th, 2017

Posted In: Amrywiol, [:en]Offers[:cy]Cyfleoedd[:]

Leave a Comment

Mae gwres Abertawe o FameLab 2018 yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar dydd Mercher  24edd Ionawr am 7:30, mewn partneriaeth â Chaffi Gwyddoniaeth Abertawe.

Mae hyn yn gystadleuaeth fwyaf y DU i ddarganfod talent newydd yn y cyfathrebu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Felly os ydych yn gweithio mewn maes STEM ac yn meddwl y gallwch chi egluro syniad neu gysyniad i’r cyhoedd mewn dim ond tri munud, rydym am glywed ohonoch chi!

Cymhwyster – I gystadlu, rhaid i chi fod yn 21 oed neu’n hŷn, ac yn astudio neu’n gweithio ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg (mae hyn yn cynnwys gwyddoniaeth arbenigol neu athrawon mathemateg).

Sut ydw i’n ymgeisio? Drwy gofrestru’n uniongyrchol gyda FameLab y DU.

Yna beth? – Paratowch eich cyflwyniad tri munud a throi i fyny ar y diwrnod i gymryd rhan!

Yn Abertawe rydym yn cynnig sesiwn hyfforddi dewisol (ond argymhellir yn gryf) am 16:30 -18:30 ac mae’r cyflwyniadau yn dechrau am 7.30pm.

Trwy gymryd rhan mewn FameLab gallwch archwilio eich potensial eu hunain a dechrau taith gyda phobl o’r un anian o’ch rhanbarth a thu hwnt ac, yn bennaf oll, cael amser da!

Byddem wrth ein bodd i chi cymryd rhan yn y digwyddiad naill ai drwy roi cyflwyniad, gwirfoddoli ar y noson neu ddod draw i wylio a cefnogi ein gwyddonwyr, rydym yn addo noson ddifyr iawn (yn ogystal mae ‘na far!)

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Rhian Melita Morris r.m.morris@abertawe.ac.uk (Coleg Gwyddoniaeth) neu Sharon Bishop s.t.bishop@abertawe.ac.uk (Coleg Peirianneg)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Bob blwyddyn rydym yn gwerthu llyfrau difyr – o bob math – at achosion da yng Nghyntedd Keir Hardie (11-15 Rhagfyr 2017).

Mae amryw o’r detholiad amrywiol o lyfrau ffuglen yn lyfrau newydd, ac yn costio £1 (clawr medal) a £2 (clawr caled).

Mae sêl lyfrau pop-up eleni er budd DylanED, adain allgymorth Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, felly dewch draw i brynu ychydig o lyfrau ar gyfer yr Ŵyl a chefnogi’r gwaith o annog rhifedd a llythrennedd ymysg disgyblion ysgolion Abertawe!

Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Bydd sesiynau galw i mewn Arian@BywydTawe yn parhau tan ddiwedd y tymor, ond nodwch y cynhelir y sesiwn galw i mewn olaf ddydd Iau, 21 Rhagfyr. Os oes gennych unrhyw broblemau’n ymwneud ag arian, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib.

Bydd sesiynau galw i mewn arferol yn ail-ddechrau ddydd Mawrth, 2 Ionawr 2018.

 

 

 

 

 

 

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Fel rhan o fenter strategaeth ddigidol y Brifysgol, rydym yn cymryd rhan mewn arolwg cenedlaethol i gael eich barn a’ch syniadau ar dechnoleg ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd canlyniadau’r arolwg ynghyd a gweithgareddau ymgysylltu eraill a ymgymerir yn cael eu defnyddio i lunio’r strategaeth i’r dyfodol.

Rydym yn gwybod bod materion digidol yn bwysig i’n myfyrwyr a bydd yr arolwg yn ein helpu i wella darpariaeth ddigidol a gwella profiad ein myfyrwyr. Bydd hefyd yn helpu ni i ddeall sut hoffech weld technoleg yn cael effaith ar eich dysgu ac addysgu.

Gallwch hefyd ennill taleb Amazon £25 fel gwobr! Ychwanegwch eich cyfeiriad e-bost wrth i chi ddechrau’r arolwg am siawns i ennill.

Helpwch ni i wella eich profiad digidol trwy gwblhau’r arolwg yma:

https://tracker.onlinesurveys.ac.uk/traciwr_profiad_digidol_myfyrwyr_prifysgol_abertawe

Llun Rhagfyr 11th, 2017

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

2 Comments

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University