Fe fydd MyUniHub/Gwasanaethau Academaidd ar gau ar ddydd Mercher 20ed Rhagfyr ar gyfer hyfforddiant staff. Bydd y gwasanaeth yn ailagor ar ddydd Iau 21fed Rhagfyr am 9yb. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

 

 

 

 

Mawrth Rhagfyr 19th, 2017

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Mae oriau agor y gwasanaethau arlwyo ar gael yma.

Bydd ein canolfannau arlwyo’n cau yn ystod cyfnod gwyliau’r Nadolig. Gweler y manylion yma.

Cliciwch yma i gael manylion am JCs, Root, Fulton Outfitters, Y Siop Deithio a Costcutter.

Gan ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi.

Ystadau a Rheoli Cyfleusterau

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Os dechreuoch eich cwrs ym Mhrifysgol Abertawe eleni, hoffai’r Cyngor Prydeinig glywed gennych! Maent yn ymchwilio taith myfyrwyr a phroses benderfynu myfyrwyr rhyngwladol sy’n dod i astudio yn y Deyrnas Unedig, a byddai eich adborth yn gymorth mawr.

https://s.surveys-researchstories.co.uk/?e=101473&h=65AD988467846C3&l=en&q1=1

Caiff pob myfyriwr sy’n cymryd rhan ei gynnwys mewn raffl. Bydd dau enillydd, a ddewisir ar hap, yn ennill iPad Pro newydd sbon gwerth £750! Er mwyn bod yn gymwys i ennill y wobr, byddwn yn gwirio bod y myfyriwr yn fyfyriwr rhyngwladol dilys ac y defnyddiwyd y cyfeirnod unwaith yn unig.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir (cyfeiriad e-bost, cyfeirnod myfyriwr) at ddibenion adnabod yr enillwyr yn unig, ac ni chânt eu defnyddio ar gyfer unrhyw farchnata dilynol.

Bydd yr arolwg ar gael tan 31 Ionawr 2017

Llun Rhagfyr 18th, 2017

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Ni yw’r enillwyr!

Nos Wener am 10pm, cyrhaeddodd Prifysgol Abertawe frig tabl yr arweinwyr yn Her Beiciau Santander y Prifysgolion!

I ennill yr her hon, rydym wedi trechu cystadleuaeth ffyrnig gan 22 prifysgol arall yn y DU yn sgil codi swm anhygoel o £100,000 drwy ein hymgyrch cyllido torfol. Roedd gennym gyfanswm o 612 o gefnogwyr, sef bron 50% yn fwy na’n cystadleuydd agosaf, Prifysgol Brunel Llundain.

Mae ennill yr her wedi bod yn ymdrech gydweithredol enfawr. Hoffem ddiolch yn fawr i’r holl staff a’r myfyrwyr sydd wedi ein cefnogi a chyfrannu at yr ymgyrch wych hon.

Erbyn y gwanwyn, bydd modd codi a gollwng 50 o feiciau mewn 100 o orsafoedd docio mewn pum lleoliad ledled y ddinas! Byddwn yn rhannu newyddion am ein cynlluniau â chi’n rheolaidd.

Byddwn yn cysylltu cyn bo hir â phawb a wnaeth addewidion, i roi gwybod i chi sut gallwch dderbyn eich gwobrau a manteisio i’r eithaf ar y beiciau! Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn y cyfamser, e-bostiwch bikeshare@abertawe.ac.uk.

Diolch yn fawr iawn unwaith eto i bob un ohonoch chi!

Craig Nowell, Cyfarwyddwr Ystadau a Rheoli Cyfleusterau | Cyfrifoldeb Corfforaethol

Tîm Cyllido Torfol #beiciauiabertawe

 

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Mae sesiwn galw heibio’r Arian@BywydCampws ddydd Mawrth 19 Rhagfyr yng Nghampws y Bae wedi ei chanslo.  Bydd yna sesiwn galw heibio ar ddydd Iau, 21ain Rhagfyr ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae, hon fydd y sesiwn olaf cyn y Nadolig.

Bydd y gwasanaeth arferol yn ailddechrau ddydd Mawrth 2 Ionawr 2018.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd. Os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch â staff y swyddfa drwy ffonio: 01792 606699 neu e-bostiwch: money.campuslife@swansea.ac.uk

Gwener Rhagfyr 15th, 2017

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University