Bydd Varsity yn cael ei gynnal yn Abertawe eleni, gyda brwydr fawreddog Rygbi Dynion yn cael ei chwarae yn Stadiwm Liberty.

Bydd timau chwaraeon Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn mynd benben â’i gilydd yn nigwyddiad mwyaf y flwyddyn.

Trwy gydol yr wythonos, bydd myfyrwyr yn cystadlu mewn dros 40 o gampau gwahanol er mwyn ennill Tarian Varsity, gan gynnwys Frisbee Eithafol, nofio, golff, cleddyfaeth, sboncen, pêl-fasged a hoci.

Bydd y rhan fwyaf o’r gemau yn cael eu chwarae yn y Pentref Chwaraeon ar Lôn Sgeti ar 25ain Ebrill, cyn ffeinal mawr y rygbi yn Stadiwm Liberty am 7pm.

Byddwn ni’n brwydro i gipio Tarian Varsity unwaith eto eleni, ar ôl ei hennill am y tro cyntaf yn hanes Varsity y llynedd.

Meddai Gwyn Aled Rennolf, Swyddog Chwaraeon Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe: “Rydym yn falch iawn o fod yn croesawu Varsity nôl i Abertawe eleni. Mae ein cefnogwyr bob tro’n calonogi’n chwaraewyr, ond mae rhywbeth arbennig iawn am chwarae o flaen cefnogwyr cartref. Mae’n chwaraewyr wedi bod yn hyfforddi’n galed dros y misoedd diwethaf, felly rydym yn hyderus y byddwn yn cadw’r Darian yn Abertawe”.

Ymuno â’n digwyddiad ar Facebook.

Mercher Ionawr 31st, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Yn ystod Rhaglen Ddatblygu Campws uchelgeisiol y Brifysgol, bydd yna weithgarwch adeiladu a datblygu parhaus yn digwydd ar draws ein campysau.

Rydym yn cydweithio â rhanddeiliaid allweddol i leihau’r effaith ar ddefnyddwyr y campws.

Diolchwn i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych bryder am y gweithgaredd adeiladu presennol, cysylltwch â thîm Gwasanaethau Cwsmer yr Adran Rheoli Ystadau a Chyfleusterau ar (29) 5240 neu e-bostiwch: wshelpdeskmb@swansea.ac.uk.

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, eisiau gwybodaeth am ein prosiectau neu os hoffech gynnig adborth ar ein datblygiadau campws e-bostiwch campusdevelopment@swansea.ac.uk neu ewch i www.swansea.ac.uk/cy/datblygur-campws.

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Mae’r Gwasanaeth Llwyddiant Mathemateg ac Ystadegau (MASS) ar gael i’r holl fyfyrwyr ym mass_newsMhrifysgol Abertawe y mae angen cymorth arnynt ag elfen fathemateg/ystadegau eu cyrsiau.

Does dim gwahaniaeth a yw mathemateg/ystadegau’n elfen fach neu’n elfen fawr o’ch cwrs. Trefnir sesiynau galw heibio anffurfiol yn ystod yr wythnos ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae – nid oes angen apwyntiad. Darperir yr holl gymorth gan fyfyrwyr hyfforddedig.

Cynhelir sesiynau cyffredinol ar Gampws Parc Singleton ddwywaith yr wythnos yn Ystafell 405 y Llyfrgell, ac maent yn agored i bawb – fe’i cynhelir am 1pm/3pm ar ddydd Llun ac am 2/4pm ar ddydd Mercher. Yma bydd myfyrwyr o’r Adran Fathemateg yn cynnig cymorth ac arweiniad. Ar y campws hwn hefyd, cynigir cymorth mwy arbenigol gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a’r Adran Ffiseg. Darperir cymorth penodol hefyd i fyfyrwyr nyrsio sy’n astudio ar Gampws Parc Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Ar Gampws y Bae, cynigir cymorth arbenigol yn y Caffi Mathemateg, sy’n cael ei drefnu gan y Coleg Peirianneg. Mae’r Ysgol Reolaeth yn cynnig sesiynau galw heibio hefyd yn ystod yr wythnos.

Ategir y sesiynau galw heibio gan adnoddau dysgu ar-lein sydd ar gael ar Blackboard.

http://www.swansea.ac.uk/cy/amrywiol/adran-gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/mass/

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

ImageCynhelir y sesiynau cynefino ystafell ymarfer cerdd Campws y Bae nesaf rhwng 3pm-4pm ar ddydd Mercher 7 Chwefror. Bydd y broses gynefino’n cymryd ychydig dros 15 munud. Rhaid i bawb sy’n dymuno cymryd rhan gofrestru ar gyfer un o’r slotiau 4×15 munud drwy ddefnyddio eu cyfeiriad e-bost Prifysgol drwy’r ddolen hon:

https://www.eventbrite.co.uk/e/bay-campus-practice-room-inductions-tickets-42624440850?utm_term=eventurl_text

 

 

 

Llun Ionawr 29th, 2018

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Mae cardiau a wneir â llaw nawr ar gael gan Darganfod! Maent yn costio £1.50 yr un a cheir amrywiaeth o ddyluniadau hwyliog i rai mwy difrifol, yn ogystal ag opsiynau sy’n gyfeillgar i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol. Caiff y cardiau hyn eu dylunio a’u creu gan oedolion gydag anableddau ac mae’r holl elw yn mynd tuag at waith Darganfod.

ebost: Kirsty Rowles k.rowles@swansea.ac.uk www.swansea.ac.uk/discovery

 

 

 

 

 

 

 

Posted In: Amrywiol, Cynigio

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University