Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Crymlyn Burrows

Dydd Mercher 2fed Mai 2018, 13:00 – 16:00

Cyfarfod wrth y llwybr pren y tu ôl i’r Neuadd Fawr. Cofiwch wisgo’n addas i’r tywydd.

Croeso i bawb!

 

 

Llun Ebrill 30th, 2018

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Mae ein Harolwg Teithio Myfyrwyr Blynyddol Nawr Ar Agor. Pas Bws Blynyddol Ar Gael!

Rydym eisiau clywed eich adborth am deithio yn ôl ac ymlaen o Brifysgol Abertawe. Bydd yr arolwg byr hwn yn rhoi gwybodaeth bwysig i ni ynglŷn â sut ydych chi’n teithio yn ôl ac ymlaen o’r Brifysgol ar hyn o bryd, a sut allwn ni wneud newidiadau i’r gwasanaethau i sicrhau eu bod yn parhau i fodloni eich anghenion.

Ni fydd yr arolwg yn cymryd mwy na phum munud i’w gwblhau, a bydd y rhai hynny sy’n cwblhau’r arolwg erbyn y dyddiad cau dydd Gwener 18 Mai yn cael cyfle i ennill gwobrau. Ymhlith y gwobrau mae mis o aelodaeth am ddim o’r gampfa a’r dosbarthiadau yng Nghanolfan Chwaraeon y Brifysgol, talebau pryd bwyd Blas, cloeon beiciau, cwpanau y gellir eu hailddefnyddio,  A PAS BWS BLYNYDDOL 18/19!

Byddwn yn cyhoeddi’r enillydd ar hap ac yn ei hysbysu drwy e-bost, felly cofiwch roi eich cyfeiriad e-bost ar waelod y ffurflen arolwg ar-lein.

Os oes gennych rywbeth i’w ddweud am deithio yn ôl ac ymlaen o’r brifysgol, cymerwch ran yn ein harolwg teithio pwysig nawr: https://www.surveymonkey.co.uk/r/7MY96HG.

Edrychwn ymlaen at glywed eich barn am deithio!

Jayne Cornelius
Swyddog Teithio Cynaliadwy

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha, Travel

One Comment

Oes gennych chi syniadau am sut i wella’ch Coleg? Hoffech chi fynychu cyfarfodydd pwysig y Brifysgol? Ydych chi’n teimlo’n gryf am gefnogi myfyrwyr eraill? Hoffech chi ennill £300 i wneud hyn?!

Mae Undeb y Myfyrwyr yn chwilio am Gynrychiolwyr Coleg ar gyfer 2018-19. Mae Cynrychiolwyr Coleg yn gwneud y pethau uchod. Byddech chi’n goruchwylio’r Cynrychiolwyr Pwnc yn eich Coleg, gweithio gyda staff y Brifysgol a’r Undeb, a chael cefnogaeth wrth adael newid da ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae Cynrychiolwyr Coleg yn rhan o dîm fwy, 28 i gyd, sy’n gweithio gyda’r Swyddog Addysg yn yr Undeb i wneud newid. Eleni, roedd y tîm wedi gweithio ar bapur i sicrhau bod cyfnod o 24-awr rhwng bob arholiad, wedi llwyddo i gael llefydd newydd i astudio ar y campws ac wedi parhau i ddarparu cefnogaeth StudyAid gwych yn ystod cyfnod arholiadau.

Ym mhob coleg, rydyn ni’n chwilio am: 2 x Cynrychiolydd Coleg Israddedig 1 x Cynrychiolydd Coleg Ôl-raddedig a Addysgir 1 x Cynrychiolydd Coleg Ôl-raddedig drwy Ymchwil.

Mae yna swydd ddisgrifiad lawn ar dudalen 3 y llyfryn hwn.

Mae’r swydd yn dod â bwrsariaeth o £300, sy’n dod ar ddiwedd y flwyddyn, os ydych chi’n cwblhau’r Wobr HEAR Efydd. Mae manylion y wobr ar dudalen 7 y llyfryn hwn.

Os oes gennych chi ddiddordeb, llenwch gais byr ar-lein, a byddwch chi’n cael eich gofyn i ddod i gyfweliad. Mae ceisiadau’n cau ar Ddydd Mawrth 1af Mai. Croeso i ymgeiswyr o bob blwyddyn, nid myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf yn unig.

Os hoffech chi drafod hwn ymhellach neu dderyn rhagor o wybodaeth, anfonwch ebost at student.voice@swansea-union.co.uk Neu ewch amdani ac ymgeisiwch yma!

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Mae sesiwn galw heibio’r Arian@BywydCampws ddydd Mawrth 1 Mai 2018 yng Nghampws y Bae wedi ei chanslo.

Bydd y gwasanaeth arferol yn ailddechrau ddydd Iau 23 Mai 2018.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd. Os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch â staff y swyddfa drwy ffonio: 01792 606699 neu e-bostiwch: money.campuslife@swansea.ac.uk

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Rydym wedi cydweithio â Phrosiect Ynni’r Myfyrwyr i ddod ag Wythnos Ynni i Abertawe!

Ymunwch â ni am #WythnosYnniAbertawe: rhaglen orlawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau i’ch ysbrydoli i feddwl am effaith amgylcheddol eich defnydd o ynni a’r hyn y gallwch ei wneud i’w leihau.

Drwy gydol yr wythnos, bydd digwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal ar y ddau gampws; bydd bwyd am ddim ar gael a chyfle i ennill pob math o wobrau gwych, o dalebau i wobrau yn y fan a’r lle, gan gynnwys bagiau, llyfrau nodiadau a chwpanau coffi cynaliadwy, a llawer mwy!

Gallwch ddilyn y digwyddiadau yn y cyfryngau cymdeithasol: @swanseaswell / #WythnosYnniAbertawe. Ond yn bwysicach oll, dewch draw i gwrdd â’r timau, i wneud gwahaniaeth, cymryd rhan a bod yn gall am ynni!

Gallwch gofrestru am Weithdai Sgiliau Ynni Hanfodol yma:

https://www.eventbrite.co.uk/e/essential-energy-skills-workshop-tickets-44480726049

https://www.eventbrite.co.uk/e/essential-energy-skills-workshop-tickets-44480515419

www.swansea.ac.uk/sustainability

Y Tîm Cynaladwyedd

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University