Mae Prifysgol Abertawe’n croesawu myfyrwyr Prifysgol Abertawe i’w gwasanaeth Rhestr Ddarllen newydd

Sut ydw i’n medru gwneud defnydd o’r gwasanaeth rhestr ddarllen newydd?

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer cyrsiau 2017/2018, byddwch yn parhau i fedru gweld y rhestrau darllen yn yr hen arddull tan ddiwedd mis Awst 2018.

O fis Awst 2018, byddwch yn defnyddio’r gwasanaeth rhestr ddarllen newydd drwy gyrsiau Blackboard 2018/2019. (more…)

Iau Mehefin 28th, 2018

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Ennill £6 am astudiaeth seicoleg

Yn ymchwilio i olwg weledol ar gyfer eiconau

Fe fydd yn ofynnol i chi ymgymryd â thasg archwilio weledol ar gyfrifiadur. Bydd eicon yn ymddangos a bydd rhaid i chi ei darganfod ymysg cymysg o eiconau eraill. (more…)

Posted In: Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Hoffai Fforwm Ymchwil Prifysgol Abertawe (SURF) eich gwahodd i Arddangosfa a Chyflwyniad Ymchwil fel Celf SURF 2018!

Dyddiad: Dydd Iau 28 Mehefin 2018

Amser: 12.30 – 14.30pm

Lleoliad: Creu Taliesin, Campws Parc Singleton (more…)

Mawrth Mehefin 26th, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Noder amseroedd agor yr ardal arlwyo yn y ddau gampws yn ystod gwyliau’r haf:

Campws Singleton

Fusion 11:00 – 14:30 Dydd Llun i Ddydd Gwener

Blas 08:00 – 16:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener

Taliesin 10:00 – 15:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener
*Ar agor yn hwyr pan mae yna berfformiadau yn Theatr Taliesin
*Ar gau drwy Awst

Café Glas 08:00 – 17:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener

Callaghans 08:00 – 14:30 Dydd Llun i Ddydd Gwener

Blas@WNP 08:00 – 18:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener

Hoffi Coffi Ar agor

Muchos Burritos 
Ar agor


Campws y Bae

Cegin @ The Core 09:00 – 14:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener
*Yn amodol ar fusnes cynhadledd
*Wedi cau ar 26ain Mehefin oherwydd hyfforddiant staff

Coffeeopolis 
08:00 – 16:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener

Great Hall Café Bar 11:00 – 15:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener

52° 09:00 – 17:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener

Muchos Burritos @ The Core Ar agor

Gellir gweld amseroedd agor yr holl fannau arlwyo ar ein gwefan:
http://www.abertawe.ac.uk/y-brifysgol/g … oriauagor/

Cofion gorau,

Ystadau a Rheoli Cyfleusterau

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Comment

Bydd y Gwasan aeth Lles ar gau 26 Mehefin 2018.

Mewn achosion brys, cysylltwch â’r meddyg teulu priodol neu GIG Cymru ar 111

Bydd y gwasanaethau’n ail-agor ar 27 Mehefin 2018.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Llun Mehefin 25th, 2018

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University