Mae amserlen bersonol ar gael nawr ar y FEWNRWYD yr ydych yn cael mynediad iddi drwy eich Cofnod Proffil Myfyriwr. A wnewch chi wirio’ch amserlen yn drylwyr i wneud yn siŵr fod pob arholiad yr ydych yn bwriadu ei sefyll wedi’i amserlenni.

Dylai myfyrwyr sy’n dymuno archebu llety ddilyn y ddolen:

 https://intranet.swan.ac.uk/OnlineStore/Products/Details/1512

Bydd llety ar sail Ystafell yn Unig ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan. Bydd gan fyfyrwyr fynediad i gegin gyda thegell a microdon. Mae dillad gwely ar gael ond nid llieiniau. Nid oes offer arall. Y gost fydd £22.80 (gan gynnwys vat) y noson. (more…)

Mawrth Gorffennaf 31st, 2018

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Bydd y Swyddfa Anableddau ar gau ddydd Iau 19 Gorffennaf 2018, ddydd Gwener 20 Gorffenaf, a ddydd Llun 23 Gorffenaf ar gyfer hyfforddiant staff.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Iau Gorffennaf 19th, 2018

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Oherwydd hyfforddiant staff, Arian@BywydCampws ar gau ar ddydd Iau 19 Gorffennaf. Ailddechreuir gwasanaethau arferol ar dydd Gwener 20 Gorffennaf.

Os oes gennych gwestiwn brys, cysylltwch â CampusLife: ffonio 01792 602000.

Mercher Gorffennaf 18th, 2018

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Mae Creu Taliesin a SWell (Cynaladwyedd a Lles) wedi lansio prosiect ar y cyd mewn partneriaeth â Gwasanaethau Preswyl ac Undeb y Myfyrwyr. Nod y prosiect yw tynnu sylw at y gwastraff sy’n cael ei greu bob blwyddyn wrth i’r myfyrwyr adael, a chynyddu ymwybyddiaeth o uchelgais y Brifysgol i ailgylchu mwy. (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol, Sustainability

Leave a Comment

Bydd Coleg Chweched Dosbarth Abertawe yn cynnal Ysgol Haf i gefnogi staff a myfyrwyr yn ystod y gwyliau’r haf. (more…)

Mawrth Gorffennaf 17th, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Cynigio

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University