Dau adeilad trawiadol newydd yn agor ar Gampws y Bae ddiwedd y mis hwn. (more…)

Llun Medi 24th, 2018

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Get it SortedMae myfyrwyr sy’n cyrraedd Abertawe yn cael eu targedu mewn ymgyrch ledled y ddinas i’w helpu i gael y neges ailgylchu.

Bydd miloedd o fyfyrwyr yn symud i lety yn y ddinas yn ystod yr wythnosau nesaf ac mae Cyngor Abertawe wedi lansio ymgyrch newydd o’r enw ‘Get it Sorted’ i’w helpu i gael y neges ailgylchu.

http://swansea.gov.uk/article/44641/Call-to-students-to-get-it-sorted-in-Swansea

 

Iau Medi 20th, 2018

Posted In: Negeseuon, Sustainability

Leave a Comment

Rydym yn recriwtio cyfranogwyr ar gyfer astudio breuddwydion a hunllefau yn Labordy Cwsg Prifysgol Abertawe. Rydym yn recriwtio cyfranogwyr sydd â freuddwydion drwg yn aml, o leiaf 2 freuddwyd drwg neu 1 hunllef yr wythnos. (more…)

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Mae Creu Taliesin yn falch o gyhoeddi bydd Marchnad Gwneuthurwyr Prifysgol Abertawe yn dychwelyd ddydd Mercher 26 Medi o 12yh – 5yh.

Bydd nifer o stondinau yn y Rhodfa a’r Stiwdio yn gwerthu crefftau, anrhegion a bwyd gan staff a myfyrwyr.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Creu Taliesin, Campws Singleton

 

 

Mercher Medi 19th, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Bydd Academi Gyflogadwyedd (SEA) Prifysgol Abertawe yn cynnal ei Ffair Yrfaoedd Flynyddol 2018 ar Ddydd Iau 11 Hydref a dydd Gwener 12 Hydref.

Mae Ffeiriau Gyrfaoedd Blynyddol Prifysgol Abertawe yn rhoi cyfle i chi ddod i siarad â chynrychiolwyr o ystod eang o wahanol fathau o gyflogwyr, a’r cyfan mewn un lle.

Mawrth Medi 18th, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University