Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i roi pob cyfle i chi lwyddo yn eich astudiaethau a thu hwnt. Felly, mae’r Ganolfan Llwyddiant Academaidd yn cynnig nifer o gyrsiau a gweithdai rhad ac am ddim sydd wedi’u dylunio i’ch helpu i ddysgu sgiliau newydd a chyflawni eich potensial academaidd – beth bynnag yw eich lefel astudio.

Mae cyrsiau a gweithdai yn ymdrin ag amryw o sgiliau a phynciau, gan gynnwys:

Sgiliau Academaidd Craidd

Cyfle i wella eich ysgrifennu creadigol, datblygu sgiliau meddwl yn greadigol, dysgu sut i wneud cyflwyniad gwych a llawer mwy.

Cofrestrwch fan hyn

Gweithdai unigol

Cewch gyfle i ymgyfarwyddo â rheoli amser, meistroli eich cof, rhyddhau eich creadigrwydd a mireinio eich sgiliau TG gyda’n gweithdai unigol.

Cofrestrwch fan hyn

Cyrsiau ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf

O ramadeg sylfaenol Saesneg i sgiliau ysgrifennu creadigol a sgiliau seminar, mae gennym nifer o gyrsiau sydd ar gael i’ch helpu i ymdrin â’r anawsterau sy’n gysylltiedig ag astudio yn y DU pan nad Saesneg yw eich iaith gyntaf.

Cofrestrwch fan hyn

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer apwyntiadau un-i-un gydag aelod o staff a all gynnig cyngor ar eich gwaith academaidd. Cliciwch yma i drefnu apwyntiad.

Gwener Medi 28th, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon

Leave a Comment

***Published on behalf of South Wales Police***

There have been a number of vehicle thefts in the Gower area recently. Gower Neighbourhood Policing Team want to stress the importance of locking your vehicle and keeping your key with you at all times. PCSO Suzie Broad who covers the area commented “Criminals are targeting surfers in particular. It appears that whoever is responsible for these thefts is watching the victim leave their keys above a wheel arch or a bag on the beach and are then quickly taking the keys, accessing the vehicle and driving away within minutes. Insurance companies aren’t willing to pay out on some occasions if the key has been left above the wheel arch or near to the vehicle” (more…)

Mercher Medi 26th, 2018

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Nod animeiddiad newydd gan Brifysgol Abertawe yw annog myfyrwyr newydd i’r Brifysgol sicrhau eu bod wedi’u brechu yn erbyn llid yr ymennydd a chynyddu ymwybyddiaeth o arwyddion a symptomau’r haint. (more…)

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Ydych chi eisiau ennill arian ychwanegol?

Mae ein tîm Arlwyo yn chwilio am fyfyrwyr brwdfrydig i ymuno â’r tîm am waith rhan amser.

Enillwch brofiad wrth weithio yn y lleoedd arlwyo ar y campws wrth i chi astudio!

Nid oes angen unrhyw brofiad gan fydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

GWNEWCH GAIS NAWR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mawrth Medi 25th, 2018

Posted In: Amrywiol, Cynigio

Leave a Comment

Peidiwch â chynhyrfu – mae’r dudalen hon yma i’ch helpu chi.

http://www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/ystadauarheolicyfleusterau/eingwasanaethau/dewisiadauteithio/teithiomewnbws/myfyrwyr/

Fyngherdynteithio (i rai dan 19 oed)

Os ydych dan 19 oed yn dechrau ym Mhrifysgol Abertawe, rydych yn gymwys i arbed arian gyda fyngherdynteithio https://fyngherdynteithio.llyw.cymru/cy/

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University