A ydych chi awydd darganfod y Gŵyr wrth feicio? Ymunwch â’n Harweinyddion Taith ar ddydd Sul, 2 Rhagfyr am daith feicio o amgylch rhannau prydferthaf Abertawe. Byddant yn cymryd seibiant yng Nghaffi Wildflower ble gallwch gael diod boeth a darn o gacen.

Cliciwch yma i gofrestru.

 

 

 

 

Mercher Tachwedd 28th, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability

Leave a Comment

Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw cwblhau ein harolwg bodlondeb cwsmer.

https://swansea.onlinesurveys.ac.uk/arolwg-llyfrgell 

Dywedwch wrthym beth yr ydych yn eu hoffi a beth nad ydych yn eu hoffi. Bydd yn cymryd pum munud yn unig a bydd eich adborth yn eich cynorthwyo i wella ein gwasanaethau gan fodloni eich anghenion yn well.

 

 

Posted In: Negeseuon, Arolygon ac Astudiaetha

3 Comments

Ar ddydd Mercher 5 Rhagfyr bydd ugain o stondinau crefftau, anrhegion a bwyd yn dod ynghyd am ychydig o hwyl Nadoligaidd yn y Farchnad Nadolig yng Nghreu Taliesin.

Gallwch fwynhau mins-pei a danteithion eraill wrth fwynhau’r stondinau a hyd yn oed cymryd rhan mewn gweithdy Creu Siwmper Nadolig!

12-4 Creu Taliesin, Campws Singleton

 

 

Llun Tachwedd 26th, 2018

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

Leave a Comment

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymuno â’r Gweilch i gynnig y Sin Bin ar eich cyfer. Dyma gyfle unigryw i fyfyrwyr, sy’n rhoi’r cyfleoedd i chi wylio rygbi proffesiynol o’r radd flaenaf yn rhad ac am ddim*.

Y GWEILCH YN ERBYN ZEBRE
DYDD GWENER 30 TACHWEDD
CIC GYNTAF AM 7:35pm
STADIWM LIBERTY

Dewch i ddathlu gêm gyntaf y semester a dechrau Gemau Rygbi Rhyngwladol yr Hydref

Mae’r canlynol hefyd wedi’u cynnwys gyda’ch tocyn:

  • CYSTADLAETHAU A CHYFLE I ENNILL DIODYDD
  • ADLONIANT CYN Y GÊM GAN XTREME RADIO
  • HANNER CYW IÂR AM DDIM YN NANDO’S

Mae’r tocynnau ar gael yn awr.

Dilynwch y ddolen isod i hawlio eich tocyn i’r gêm.

http://www.ospreysrugby.com/sinbin

Bydd angen eich cerdyn myfyriwr arnoch. Dangoswch y cerdyn gyda’ch tocyn ger y fynedfa i’r stadiwm.

Am ragor o wybodaeth, dilynwch:
@TheSinbin10
www.facebook.com/thesinbin10

*Mae’r tocynnau yn RHAD AC AM DDIM i bob myfyriwr YM MHRIFYSGOL ABERTAWE.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Cynigio

Leave a Comment

Mae wedi dod i’n sylw bod nifer o gerbydau wedi cael eu dwyn o Gampws Singleton a maes parcio’r Recreational Ground yn yr wythnosau diwethaf.

Ymddengys bod y lladron yn targedu ceir heb allweddi, ond rydym yn annog ein holl staff a’n myfyrwyr i fod yn ofalus iawn a chofiwch adrodd am unrhyw ymddygiad amheus.

Rheolaeth Ystadau a Chyfleusterau

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University