Fe fydd MyUniHub ar gau ar ddydd Iau 20ed Rhagfyr. Bydd y gwasanaeth yn ailagor ar ddydd Gwener 21aun o Rhagfyr am 10yb. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

 

 

Mercher Rhagfyr 19th, 2018

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Bydd Great Western Railways yn gwneud gwelliannau hanfodol i’w llinellau rhwng 23 Rhagfyr a 3 Ionawr 2019, a all effeithio ar rai teithiau.

Ewch i GWR i gynllunio eich taith ac i wirio a yw eich llwybr penodol yn cael ei effeithio.

Gallwch hefyd ddilyn @GWRUK a @GWRhelp ar Twitter i weld y cyhoeddiadau diweddaraf.

Llun Rhagfyr 17th, 2018

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Comment

Bydd yr Amgueddfa ar gau ddydd Sadwrn 22 Rhagfyr a bydd yn ail agor 10.00am dydd Mercher 2il Ionawr 2019. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra.

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Sylwch os gwelwch yn dda y bydd rhai newidiadau i oriau agor ein lleoliadau arlwyo ar y campws dros gyfnod y Nadolig.

Gellir gweld yr holl oriau agor ar ein gwefan:
http://www.swansea.ac.uk/catering/outletopeninghours/

Diolch,
Gwasanaethau Arlwyo

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Ar gyfer Myfyrwyr yn teithio o GAMPWS Y BAE

Arholiadau yn y Bore

Bydd Bysiau Arholiad yn cyrraedd Campws y Bae am 07.30 a gadael am 07.45.

Bydd hyn yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cyrraedd lleoliad eu harholiad erbyn 08.45 yn barod i’w harholiad gychwyn am 09.30.

Arholiadau yn y Prynhawn

Bydd Bysiau Arholiad yn cyrraedd Campws y Bae am 12.00 a gadael am 12.30.

Bydd hyn yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cyrraedd lleoliad eu harholiad erbyn 13.15 yn barod i’w harholiad gychwyn am 14.00.

Bydd y Bysiau Arholiad yn stopio yn:

  • Y Slip – ar gyfer Neuadd Brangwyn a Phafiliwn Patti
  • Ysbyty Singleton – ar gyfer y Neuadd Chwaraeon
  • Tŷ Fulton, Prifysgol Singleton – ar gyfer pob lleoliad ar Gampws Prifysgol Singleton

Myfyrwyr yn Teithio o BENTREF MYFYRWYR HENDREFOELAN

Arholiadau yn y Bore

Bydd Bysiau Arholiad yn cyrraedd y Pentref am 07.30 a gadael am 07.45.

Bydd hyn yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cyrraedd lleoliad eu harholiad erbyn 08.45 yn barod i’w harholiad gychwyn am 09.30.

Arholiadau yn y Prynhawn

Bydd Bysiau arholiad yn cyrraedd y Pentref am 12.00 a gadael am 12.30.

Bydd hyn yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cyrraedd lleoliad eu harholiad erbyn 13.15 yn barod i’w harholiad gychwyn am 14.00.

Bydd y Bysiau Arholiad yn stopio yn:

  • Ysbyty Singleton – ar gyfer y Neuadd Chwaraeon
  • Tŷ Fulton, Prifysgol Singleton – ar gyfer pob lleoliad ar Gampws Prifysgol Singleton
  • Y Slip – ar gyfer Neuadd Brangwyn a Phafiliwn Patti
  • Campws y Bae – ar gyfer pob arholiad ar Gampws y Bae

Sylwch y bydd bysiau Arholiadau Am Ddim yn teithio o Gampws y Bae a HSV o ddydd Mawrth 8 Ionawr tan ddydd Gwener 25 Ionawr yn unol â’r uchod. Os bydd unrhyw fyfyriwr yn methu Bws Arholiad, rydym wedi negodi tocyn diwrnod am £2  ar wasanaethau Rhif 8, 8x a 10 yn ogystal â bysiau First Cymru Campws Singelton a Gorsaf Bws a’r Orsaf Fws ar Fampws y Bae.

Bydd hyn yn galluogi’r holl fyfyrwyr i deithioleoliadau’r arholiadau ac oddi yno drwy gydol cyfnod yr arholiadauond rhaid dangos cerdyn ID myfyriwr. Dilys tan 6pm dyddiau’r wythnos yn unig,

Iau Rhagfyr 13th, 2018

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol, Travel

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University