Bydd MyUniHub yn cau am 2yh ar y ddau gampws heddiw (Dydd Iau , Ionawr 31). Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Iau Ionawr 31st, 2019

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Comment

Mae myfyrwyr wedi bod yn cydweithio â’r Undeb Myfyrwyr a staff cynaliadwyedd a TG i ddod ag Ecosia “y peiriant chwilio sy’n plannu coed” i’r Brifysgol.

Llongyfarchiadau mawr i Jean-louis Button ac Alice Evans, sef myfyrwyr a sylfaenodd yr ymgyrch #AbertawearEncosia i ddod ag Ecosia ar y campws. (more…)

Mercher Ionawr 30th, 2019

Posted In: Newyddion Campws, Sustainability

Leave a Comment

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe yn eich herio Myfyrwyr Prifysgol Abertawe i ddatblygu syniad mwyn datrys eu hanghenion busnes.

Pam HACIO?

  • Cwrdd â phobl newydd, hyfryd.
  • Dysgu sgiliau newydd.
  • Ychwanegu gwerth a phrofiad i’ch CV.
  • Yn galluogi syniadau a chyfleoedd i ddechrau busnes.

Noson Gwybodaeth Dydd Iau 7 Chwefror 2019 5pm @Taliesin – Pizza a diodydd am ddim

Dydd Sadwrn 9 Chwefror 2019 – tocyn yn ddim Abertawe V Millwall yn y Stadiwm Liberty

Hack yn y Taliesin, Campws Singleton Dydd Sadwrn 9 chwefror a Dydd Sul 10 Chwefror.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ebost Entrepreneurs@swansea.ac.uk neu edrychwch ar  Facebook, Swansea University Enterprise.

Llun Ionawr 28th, 2019

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol

2 Comments

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i roi pob cyfle i chi lwyddo yn eich astudiaethau a thu hwnt. Felly, mae’r Ganolfan Llwyddiant Academaidd yn cynnig nifer o gyrsiau a gweithdai rhad ac am ddim sydd wedi’u dylunio i’ch helpu i ddysgu sgiliau newydd a chyflawni eich potensial academaidd – beth bynnag yw eich lefel astudio. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Bydd Fforwm Ymgysylltu â’r Cyhoedd Prifysgol Abertawe’n cynnal rhagbrawf FameLab 2019 ar dydd Mercher 30ed Ionawr am 19:30 yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau mewn partneriaeth â Chaffi Oriel Science.

Mae hyn yn gystadleuaeth fwyaf y DU i ddarganfod talent newydd yn y cyfathrebu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Bydd enillwyr rhagbrawf Abertawe yn mynd ymlaen i rownd derfynol ranbarthol Cymru, a gynhelir yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar 27 Chwefror. Bydd yr enillydd yn cymryd rhan mewn dosbarth meistr gyda rhai o gyfathrebwyr gwyddoniaeth gorau’r Deyrnas Gyfunol yn y rownd derfynol yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham ar 3 Mehefin.

Bydd yr enillydd cenedlaethol yna’n cystadlu yn erbyn 25 o enillwyr rhyngwladol eraill i fod yn Bencampwr Rhyngwladol FameLab.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.cheltenhamfestivals.com/science/famelab.

Byddem wrth ein bodd i chi cymryd rhan yn y digwyddiad naill ai drwy roi cyflwyniad, gwirfoddoli ar y noson neu ddod draw i wylio a cefnogi ein gwyddonwyr, rydym yn addo noson ddifyr iawn (yn ogystal mae ‘na far!)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University