Mae’r amserlen arholiadau dros dro ar gyfer Mai / Mehefin 2019 ar gael i’w gweld yma: Provisional Exam Timetable . Byddwch yn ymwybodol mai pwrpas amserlen dros dro yw i fyfyrwyr a staff allu gwirio bod yr holl fodiwlau a ddisgwylir i’w cynnal ym mis Mai / Mehefin 2019 wedi’u cynnwys ar yr amserlen. Peidiwch â gwneud unrhyw drefniadau’n seiliedig ar ddyddiadau’r arholiadau ar yr amserlen dros dro. Gall y dyddiadau newid.

Bydd FERSIWN TERFYNOL yr amserlen (gyda lleoliadau) yn cael ei arddangos ar yr wythnos INTRANET sy’n cychwyn ar 15 Ebrill 2019. Ni wneir unrhyw newidiadau unwaith y bydd wedi’i gyhoeddi

Dylid adrodd unrhyw wrthdaro neu hepgoriadau i swyddfa’r arholiadau drwy e-bost ar examsoffice@swansea.ac.uk cyn gynted ag y bo modd ac, beth bynnag, ddim hwyrach na hanner Iau Dydd Gwener 5 Ebrill 2019.

Gwener Mawrth 29th, 2019

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Ymchwil fel Celf 2019:  Mae’r gystadleuaeth wedi cychwyn gyda dyddiad cau estynedig tan 8 Mai (oherwydd ei phoblogrwydd)

Mae Ymchwil fel Celf yn gyfle i ddatgelu straeon cudd ymchwil. Sefydlwyd y gystadleuaeth gan yr Athro Richard Johnston a Fforwm Ymchwil Prifysgol Abertawe (SURF) er mwyn darparu cyfrwng i ymchwilwyr gyfathrebu â chynulleidfaoedd amrywiol, ac ennyn diddordeb yn eu hymchwil, drwy lun trawiadol a thestun gafaelgar. Mae’r llun yn abwyd i ddenu pobl i ddarganfod proses, dynoliaeth ac emosiwn ymchwil drwy naratif ysgrifenedig. (more…)

Llun Mawrth 25th, 2019

Posted In: Amrywiol

Leave a Comment

Dydd Iau 28 Mawrth @ 12:30

Ymunwch â’n Swyddog Bioamrywiaeth, Ben Sampson, ar daith gerdded anffurfiol o gwmpas Twyni Crymlyn i ddathlu’r newid yn y tymor a darganfod rhywfaint o’r bywyd gwyllt yr ydym yn rhannu ein prifysgol ag ef.

Lleoedd yn brin, mae archebu yn hanfodol. E-bostiwch bywydgwyllt@abertawe.ac.uk i archebu.

Cyfarfod yng Nghampws y Bae o flaen y Neuadd Fawr.

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability

Leave a Comment

Ar hyn o bryd rydw i’n chwilio am gyfranogwyr i gwblhau astudiaeth ar-lein am y rhesymau pam mae pobl yn gwneud y dewisiadau bwyd a wnânt yn yr archfarchnad. Ni ddylai gymryd mwy na 30 munud i’w gwblhau.

Gofynnir cwestiynau i chi ynghylch ystod o ffotograffau o wahanol fwydydd a fydd yn cael eu cyflwyno i chi. Gofynnir i chi gwblhau ychydig o holiaduron ar-lein yn gofyn am eich arferion bwyta ac ymddygiad yn gyffredinol, a sut rydych chi’n adnabod ymddygiad gwahanol. Os ydych yn fodlon, gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth ddemograffig fel eich oedran, rhyw, ethnigrwydd, uchder a phwysau. (more…)

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Comment

Bydd Reid Feics Gŵyr eleni yn cael ei chynnal ar ddydd Sul 21 Gorffennaf.

Yma ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cefnogi’r digwyddiad eiconig hwn trwy drefnu cyfres o sesiynau ymarfer, sydd wedi’u dylunio i feithrin eich hyder ar ddwy olwyn ac i’ch cael chi’n barod ar gyfer Reid Feics Gŵyr.

Bydd ein sesiynau ymarfer yn cael eu harwain gan ein tîm o Arweinwyr Beicio Prifysgol Abertawe, grŵp cyfeillgar o feicwyr addawol – yn union fel chi! Gallwch ddarllen mwy am ein rhaglen Arweinwyr RIDE ar ein tudalennau gwe teithio. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability, Travel

Leave a Comment

Next Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University