Bydd gwaith hanfodol ar y rhwydwaith yn cael ei wneud dydd Gwener 26 Ebrill rhwng 6yb-7yb i wella cadernid rhwydwaith y Brifysgol. O ganlyniad bydd y defnydd o’r rhyngrwyd yn cael ei effeithio yn achlysurol ynghyd ag unrhyw wasanaethau sy’n dibynnu arno, gan gynnwys negeseuon e-bost, eduroam a teleffoni.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Iau Ebrill 25th, 2019

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Mae gwaith cynnal a chadw wedi’i drefnu ar gyfer System Gweithredu Gweinyddol ZENWorks o ddydd Llun 29 Ebrill i ddydd Mercher 1 Mai.

Pam?

Rydym yn gwneud yn siŵr bod ein systemau a’n gwasanaethau’n parhau’n ddiogel ac o gymorth.

Sut bydd hyn yn effeithio arnaf?

Mae’n bosibl y byddwch ‘mewn perygl’ wrth ddefnyddio bwrdd gwaith ZENWorks/Unified ar gyfrifiaduron a gliniaduron/llechi a reolir. Sylwer: dylai unrhyw raglenni rydych yn eu defnyddio’n rheolaidd fod ar gael o hyd (e.e. Word, Outlook), ond mae’n bosibl na fydd unrhyw raglenni nad ydych wedi’u defnyddio o’r blaen ar gael o bryd i’w gilydd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Thîm Gwasanaethau Cwsmeriaid y Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau (ISS) ar x5500.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Gwasanaethau TG ISS

Mercher Ebrill 24th, 2019

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Os oes angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch neu gyfle i gael seibiant o adolygu, neu os ydych yn chwilio am rywle i ymlacio, yna mae gwasanaeth y Gaplaniaeth yn cynnig y canlynol:

  • Te, coffi a bisgedi bob dydd yng Nghanolfan y Gaplaniaeth (i’r dde o Dŷ Fulton, ger Discovery)
  • Ystafell dawel sydd ar agor bob dydd i fyfyrio’n unigol a chael seibiant
  • Sesiynau myfyrio 20 munud (12.30pm ar ddydd Llun yn Ystafell A, Undeb y Myfyrwyr, Campws y Bae; 8.30am bob dydd ac 1pm ddydd Iau yng Nghanolfan y Gaplaniaeth, Campws Parc Singleton)
  • Gwasanaeth gwrando cyfrinachol i unrhyw un sydd angen clust i wrando arnynt (gellir trefnu apwyntiadau drwy e-bostio campuslife@abertawe.ac.uk neu ffonio (01792) 606557
  • Diwrnodau lleddfu straen (Dydd Mawrth 14 Mai rhwng 12pm a 4pm, y Coleg, Campws y Bae a dydd Mercher 15 Mai rhwng 10am a 4pm, Taliesin, Campws Parc Singleton)
  • Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i holl fyfyrwyr a staff Moslemaidd yn ystod Ramadan

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant

Leave a Comment

Mae’n bleser gennym hyrwyddo’r digwyddiadau allanol canlynol yn y gymuned, sy’n rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am faterion LGBT+ (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol) a’n cymuned LDHT+ leol.
(more…)

Mawrth Ebrill 23rd, 2019

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, Prifysgol Abertawe, yn falch o gyhoeddi y bydd yr Ysgol Haf TechCyfreithiol gyntaf erioed (YHTC) yn cael ei chynnal o 5-9 Awst 2019 ar Gampws y Bae, Abertawe, DU. (more…)

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University