Mae fersiwn bersonol bellach ar gael ar y MAI/MEHEFIN 2019 y gallwch fynd ati trwy eich Cofnod Proffil Myfyriwr (nid Blackboard).

Edrychwch yn ofalus ar eich amserlen er mwyn sicrhau bod yr holl arholiadau yr ydych yn disgwyl eu sefyll wedi’u rhestru. (more…)

Mercher Ebrill 17th, 2019

Posted In: Negeseuon

Leave a Comment

Mae sesiwnau galw heibio’r Arian@BywydCampws ar Ddydd Iau 18 Ebril 2019 ar Gampws y Parc wedi ei chanslo.

Bydd y gwasanaeth arferol yn ailddechrau Ddydd Llun 23 Ebril 2019.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd. Os oes gennych ymholiad brys, cysylltwch â staff y swyddfa drwy ffonio: 01792 606699 neu e-bostiwch: money.campuslife@swansea.ac.uk

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Comment

Sylwer nad oes modd i staff a myfyrwyr ddefnyddio’r cyfleusterau cawod yn yr Adran Gyllid mwyach.

Lleolir y cyfleusterau mewn adran ddiogel yn yr adeilad. Staff awdurdodedig yn unig sy’n gallu cael mynediad i’r ardal hon. (more…)

Mawrth Ebrill 16th, 2019

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Bydd Banc Santander ar Gampws y Bae ar agor ar y dyddiadau canlynol yn unig drwy gydol mis Ebrill a Mai. Mae oriau agor rhwng 9am a 5pm. Fodd bynnag, bydd y gangen ar gau rhwng 12pm ac 1pm i ginio. (more…)

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Comment

Destroyer (15)

Dydd Lun 15 Ebrill 4.30pm (gyda capsiynau agored is-deitlo) & 7.30pm

Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany

Fel plismon ifanc, bu Erin Bell yn gweithio’n guddiedig fel aelod o gang yn anialwch California – gyda chanlyniadau trasig. Mae Bell yn parhau i weithio fel ditectif, ond mae teimladau o wylltineb ac edifeirwch yn ei llethu ac mae euogrwydd yn ei bwyta. Pan fo arweinydd y gang yn ailymddangos yn sydyn, mae Erin yn dechrau ar ymgyrch obsesiynol i ddod ag ef o flaen ei well a dod i delerau â’i gorffennol ingol. (more…)

Llun Ebrill 15th, 2019

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Comment

« Previous PageNext Page »

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University